Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
450 €

proprietar, prima inchiriere, 2 camere complet mobilate cu bucataire utilata, loc de parcare subteran optional. Exclus fumatori si animale.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:03
...
450 €

2 camere, cf. 1 sporit, decom, parter/10, mobilat, utilat, liber, 450 eur, plata lunar si o luna garantie, merita vazut, acces imediat metrou,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
...
330 €

Homnest Imobiliare va ofera spre inchiriere, in exclusivitate, un apartament semidecomandat de 2 camere, situat la etajul 1 din 10, in zona Prelungirea Ghencea, pe str. Aleea Ghencea nr. 15, bl TS 9....

Suprafata 56 mp Semidecomandat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
...
400 €

Homnest Imobiliare va ofera spre inchiriere, in exclusivitate, un apartament semidecomandat de 2 camere, situat la parter, in zona Piata Universitatii/ Magheru, pe str. Vasile Conta 7-9, sc. G. Cladirea...

Suprafata 40 mp Semidecomandat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
...
330 €

Apartamentul se afla intr-un complex rezidential nou la CET Vest, 10 minute de Dedeman Dr Taberei, etajul 1din 10, decomandat, Centrala Proprie, mobilat si utilat complet nou, balcon inchis, liber

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
...
400 €

inchiriere apartament 2 camere Cismigiu. Curat, spatios, luminos, dispune de spatii depozitare, balcon. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului;

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
...
600 €

inchiriere apartament 2 camere Piata Romana. Renovat, mobilat si utilat nou, dispune de terasa, spatii depozitare, ac, acces rapid catre punctele de interes ale orasului, Universitate, Cismigiu

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:54
...
450 €

Inchiriere apartament 2 camere Kogalniceanu. Dispune de spatii depozitare, aer conditionat, centrala proprie, et 1/5. Aproape de Cotroceni, Cismigiu, Universitate

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:54
...
390 €

5 minute metrou Dristor, STB, bloc din 1986, reabilitat termic, ap. renovat, mobilat si utilat modern, spatios, luminos, contorizare apa si caldura, liber, loc parcare in fata blocului,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:53
...
300 €

metrou 3 minute, inchiriem ap. 2 cam. mobilat complet, et. 2/4, tv, utilat: masina spalat, aragaz frigider, termopan, gresie, faianta, parchet,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:46
...
300 €

Drumul Taberei - Chilia Veche, 2 camere, decomandat, etaj 3/8, Liber, mobilat si utilat, aer conditionat, electrocasnice noi, televizor, bloc cu lift, bunatarie inchisa, balcon, acces metrou 5 minute!

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
300 €

Cristalului, apartament nou 2 camere, in complex Fortuna Rezidence, balcon, loc de parcare subteran, centrala termica, aer conditionat, aragaz, frigider, hota, masina spalat rufe, canapea 3 loc,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, ieri, 12:40
...
265 €

et. 2/6, in apropiere mijloace de transport, multe supermarketuri. Pret 265 euro/luna + garantie,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:17
...
300 €

1/8, dec., langa magazin Profi si Mega Image, dec., balcon inchis, mobilat si utilat, curat, termopan, 2 AC, gresie, faianta, parchet, liber, ideal locuit,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:09
...
350 €

Secuilor (apropiere metrou P-ta Sudului, apropiere scoala 190), 2 camere confort 1 semidec., et. 8/9, mobilat si utilat modern, toate utilitatile, balcon, liber, contract ANAF inclus.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:03
...
500 €

apartament 2 camere complet renovat 2023, prima inchiriere. Foarte spatios, decomandat, complet mobilat si utilat, spatii de depozitare (inclusiv debara). Bloc reabilitat (confort termic ridicat), situat...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:55
...
700 €

particular ,inchiriez ap 2 camere 80 mp, utilat, mobilat, Complexul detine doua foisoare pentru relaxare, loc de joaca pt copii, acces la piscina privata , loc de parcare inclus

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, ieri, 11:50
...
500 €

apartament 2 camere confort 1 decomandat, 64 mp, etaj 4/10, renovat complet, mobilat si utilat complet modern, masina de spalat rufe cu uscator, 2 x AC, masina spalat vase, tv, plita cuptor, 1+1+50%,

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:39
...
350 €

decomandate, etaj 2/p+3, bloc termoizolat cu termopan, parchet, apartament mobilat si utilat complet modern, pretabil tineri. Chirie 1 luna+Garantie 2 luni

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:28
...
320 €

Valea Argesului, etajul 4/4, decomandat, bloc reabilitat, mobilat si utilat modern, aer conditionat, rulouri exterioare, liber, 1+1 garantie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:24
...
1.800 RON

Apartament doua camere,renovat, utilat, decomandat, balcon inchis, curat, in zona Obor-Colentina Kaufland. Bloc civilizat, retras de la sosea, linistit, aproape de centru si RATB. Liber, te poti muta.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:20
...
400 €

la o distanta de 1 minut fata de metrou, va oferim spre inchiriere 2 camere liber, cf. 1 circular, etaj 4/10. Apartamentul este mobilat modern, nou, utilat, renovat total. Bloc reabilitat termic,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:19
...
600 €

Va prezentam spre inchiriere un superb apartament situat intr-un imobil nou din zona Sisesti-Baneasa. Apartamentul se afla la parter si are o suprafata utila de 59 mp si o terasa de aproape 7 mp, acesta...

Suprafata 66 mp Decomandat
Bucuresti, ieri, 11:17
...
2.000 RON

mobilat, utilat, cablu,internet, tv, masina spalat, aragaz, frigider,zona linistita,terasa. Proprietar direct. Garantia in rate, utilitati incluse in pret. Spital Fundeni. Peisaj frumos.

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:14
...
450 €

aproape de Tribunalul Bucuresti, ideal cabinet avocatura/consultanta, bucatarie transformata in receptie/birou, proaspat zugravit, liber,

Suprafata 51 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial M 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:53
...

apartament de inchiriat pentru birouri - firme,2 camere, baie, complet mobilat. Mai multe detalii la numarul de telefon

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:52
...
300 €

Camil Ressu, metrou (1 minut), et. 9/10, semidecomandat, renovat, 50 mp, mobilat si utilat, bloc curat si civilizat,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:47
...
300 €

Inchiriez apartament 2 camere, semidecomandat, mobila dormitor si sufragerie, bucatarie, masina de spalat, aragaz, televizor, termopane, balcon. Apartamentul este la etajul doi, bloc reabilitat termic...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Valcea, ieri, 10:45
...
250 €

de inchiriat apartament cu doua camere, 50 mp, decomandat, mobilat, utilat,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:40
...
520 €

Duplex 2 camere, incalzire pardoseala, totul nou, loc parcare inclus, 10 min metrou Valea Ialomitei, 3 min parc Brancusi, statie STB, clinica medicala, 2 bai, 1 balcon, 1 terasa mare

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:39
...
1.400 RON

2 camere, parter/p+8, mobilat si utilat complet, curat, disponibil imediat, contract Anaf, clasa energetica B. fara animale de companie

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:26
...
330 €

apartament 2 camere decomandat, 55 mp, bloc 1982 reabilitat termic, doua lifturi, et. 7/8, renovat recent, mobilat/ utilat, vis a vis de Auchan Titan, 10 min. metrou si parcul IOR, multiple puncte de...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 10:16
...
320 €

apartament 2 camere decomandat, 55 mp, mobilat/ utilat, termopan, gresie, faianta, parchet, um, 2 ac, 10 min. metrou Dristor, in spate la Lidl Rm. Valcea, sala fitness, frizerie, Profi in fata blocului

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:11
...
350 €

Liceul Tudor Vladimirescu, 2/4, parchet, termopan, tv, masina spalat, aragaz, frigider, cablu si internet active, curat, liniste,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:09
...
950 €

superb, nou, constructie 2016, complet mobilat si utilat, 2 ac, 2 smart tv, bucatarie Franke, jacuzzi, balcon si terasa, zona cea mai eleganta a capitalei,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:06
...
300 €

mobilat si utilat modest, curat, termopan, decomandat, pozitie excelenta (vezi harta), liber, et. 5, lift, termen lung,

Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 10:03
...
350 €

Drumul Taberei Raul Doamnei 1/dec 1/4 amenajat(gresie faianta parchet t+um)mobilat modern utilat complet dressing spatios electrocasnice zona buna 3min metrou Stb supermarket-uri scoli gradinite

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:02
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:02
...
1.200 RON

inchiriem ap. 2 camere, cf. 1, bd. Dinicu Golescu, et. 8, nemobilat, neutilat

Suprafata 46 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:02
...
1.000 RON

Berceni, Inchiriem ap. 2 camere, conf.1, et.10, nemobilat, neutilat.

Suprafata 51 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 10:02
...
850 RON

Berceni- Big inchiriem ap. 2 camere, cf. 2, et.7, nemobilat, neutilat

Suprafata 40 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat partial M 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:02
...
300 €

Dr Taberei Raul Doamnei decomandat 9/10 amenajat (gresie faianta parchet termopan um+ac) liber mobilat modern si utilat complet, zona exceptionala 1min metrou, stb-uri, supermarket-uri, scoli, agentie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:01
...
1.400 RON

str. Resita, nr. 17, ap. 2 camere liber, decomandat, pret negociabil,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:00
...
1.200 RON

Brancoveanu, metrou Piata Sudului, STB 381 direct in centru, cf.1, 48 mp, et. 2/4, dec., mobilat, utilat, fara balcon, bloc reabilitat, maxim 2 persoane civilizate fara animale, ocazie

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:59
...
550 €

Ultracentral blocul Dalles, 3min metrou / TNB/ Intercontinental: 2 camere + extra living/ spatiu receptie, etaj 1/7, liber, renovat, nemobilat, fara bulina, reabilitat termic, contract Hidroelectrica....

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
...
500 €

Afi Cotroceni, Politehnica, Academia Militara, Orizont, strada Mihail Sebastian, semidecomandat, an constructie 2017, et. 3/13, supr. 60 mp, centrala termica, mobilat, utilat.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 09:27
...
270 €

et 4/10, mobilat frumos, utilat complet, metrou Favorit la 5 min, Afi Cotroceni 15 min, zona buna, Auchan Drumul Taberei , Kaufland 1 Mai imediat, Piata Moghioros 10 min. Liber. Sunati Acum

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:24
...
250 €

Apartament in vila, 2 camere confort 1 decomandat, semimobilat, parter/1, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala propie, totul contorizat separat

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:16
...
350 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat birou (se poate mobila si pentru locuit), etaj 1/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, loc parcare,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:15
...
450 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat nou, etaj 12/13, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat nou

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:14

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 2 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 2 camere de inchiriat in Bucuresti, la cel mai bun pret!