Administrare imobile, asoc. prop., cladiri birouri

50 €

Administrare imobile, asoc. prop., cladiri birouri

50 €
Caracteristici
Administrari imobile
Descriere
IBucuresti si Ilfov, companie cu experienta de peste 10 ani ofera servicii de administrare, mentenanta, curatenie pentru asociatii proprietari, imobile, cartiere rezidentiale, spatii comerciale, birouri sau spatii productie,
Vezi pagina Admob Expert
Detalii suplimentare
I. Servicii administrare in Bucuresti si Ilfov
a. SERVICII FINANCIARE
Evidenta financiara este, poate, cea mai importanta activitate a administratiei in cadrul asociatiilor de proprietari, de aceasta depinzand gestionarea cu simt de raspundere a fondurilor asociatiei.
✓ plata facturilor catre furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii, (in urma depunerii in contul Asociatiei a banilor incasati de la Proprietari) ;
✓ intocmirea Registrului de casa ;
✓ pastrarea si actualizarea Registrelor de Evidenta Fond Rulment si Fond Reparatii, in concordanta cu Legile in vigoare ;
✓ depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati si colaboratori ;
✓ mentinerea relatiilor cu institutia bancara la care Asociatia are deschis cont;
✓ mentinerea relatiilor cu furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii.
✓ intocmirea Registrului Jurnal ;
✓ verificarea registrelor contabile ;
✓ monitorizarea modificarilor ce pot surveni in cadrul Legislatiei in vigoare, in domeniul contabilitatii in partida simpla a Asociatiilor de Proprietari, precum si identificarea modalitatilor de punere a acestora in practica.
✓ intocmeste ordinele de plata pentru serviciile prestate catre Asociatie;
✓ achitarea taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, pentru partile comune ale asociatiei de Proprietari
b. Servicii contabile:
Evidenta contabila este o importanta activitate a administratiei in cadrul asociatiilor de proprietari, de aceasta depinzand modul de repartizare a cheltuielilor pentru prestatori diversi si furnizorii de utilitati.
✓ calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de incasare a cotelor de intretinere ;
✓ repartizarea facturilor de la furnizori si prestatori de servicii, in cadrul listelor lunare de intretinere; calcularea si repartizarea penalizarilor aplicate de catre Asociatie sau de catre Furnizori ;calcularea in regim centralizat a consumurilor de apa rece si apa calda in urma citirilor date de catre Proprietarii/Locatarii Asociatiilor ;intocmirea listelor lunare cu cotele de contributie ale proprietarilor;aplicarea deciziilor si hotararilor din cadrul Adunarii Generale sau ale Comitetului, si care privesc sume ce urmeaza a fi introduse in listele lunare de plata si au in vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrari etc; transmiterea de informatii catre proprietarii care au nelamuriri cu privire la modul de repartizarea a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de intretinere si evidentiate in cadrul fisei individuale
c) Casierie
✓ incasarea cotelor de intretinere aferente fiecarui apartament in parte, penalitatile de intarziere la plata cotelor de intretinere si/sau fonduri,in urma afisarii in prealabil si la loc vizibil a Programului de Incasare pentru luna respectiva(incasarea se va face prin casier desemnat pentru asociatie, document bancar sau la sediul Prestatorului) ;
✓ distribuirea tipizatelor (in cadrul programului de casierie) specifice activiattii administrative ;
d) Mentenanta.
Activitatea administrativa este, poate, cea mai vizibila activitate in cadrul imobilului, de ea depinzand confortul proprietarilor, fiind in acelasi timp si o punte de legatura intre societatea noastra si factorii de dialog si sprijin din cadrul asociatiei.
✓ activitati de verificare a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor, si ghenelor
✓ verificarea functionarii ascensorului ;
✓ intocmeste referate de necesitate si prezinta oferte, privind interventiile la partile comune solicitand acordul Comitetului si/sau Presedintelui pentru interventii ;
✓ supune atentiei Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari ofertele pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii in conformitate cu procedura prevazuta de statutul Asociatiei de Proprietari;
✓ afiseaza listele lunare de plati – in urma aprobarii date de catre cenzorul Asociatiei si Presedinte a listelor de incasare a cotelor de intretinere ;
✓ ridica de la sediul Beneficiarului facturile furnizorilor de utilitati sau prestatorilor de servicii;
✓ prezinta Presedintelui pentru semnare ordinele de plata pentru furnizorii si prestatorii de utilitati;
✓ in timpul programului, prevazut in contract, verifica personalul ce presteaza in folosul asociatiei in baza altor contracte ;
✓ verificarea periodica a contoarelor de apa din apartamente;
✓ verificarea functionarii instalatiei electrice ;colectarea si constatarea reclamatiilor venite din partea proprietarilor ce vizeaza partile comune ;aprovizioneaza cu materiale pentru curatenie si consumabile;da curs executarii lucrarilor / interventiilor numai dupa ce primeste acordul scris din partea organelor de conducere ale asociatiei,daca nu exista o alta conventie in acest sens ;participa la receptia lucrarilor in urma solicitarii Comitetului Executiv al Asociatiei ce nominalizeaza comisia de receptie la terminarea lucrarilor ; efectueaza plata personalului angajat al asociatiei la datele stabilite de comun acord,
1 vizite 23 Dec, 07:15
Anunt inactiv