Lichidatorul judiciar al Firmei Adinex SRL - in faliment, in bankruptcy, en fallite cu sediul in: Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 44, sector 3 inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J/40/4598/1993, CUI 4138864- Dosar nr. 8393/3/2017 Tribunalul Bucuresti sectia a VII-a civila, vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele active apartinand debitoarei: - Banc de intins si indreptat model Delafiner - 1.568 Euro (exclusiv tva) si stoc de marfuri piese si accesorii auto la data de 12.06.2017 - 28 Euro (exclusiv tva), plata se va efectua in lei la cursul BNR din ziua efectuqarii platii. Licitatia va avea loc in data de 13 Iunie 2019 incepand cu ora 15.00 la sediul lichidatorului din Bucuresti, sector 2, Str. Teleajen nr. 33 (intrarea din Str. Tepes Voda). In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in acelasi loc si la aceeasi ora in fiecare zi de marti dupa cum urmeaza: 20 Iunie 2019, 27 Iunie 2019, 04 Iulie 2019 si 11 Iulie 2019 orele 15.00. Informatii detaliate privind descrierea activului in parte este prezentata in Caietul de sarcini, in care se precizeaza data inscrierii la licitatie si data depunerii documentatiei complete necesare participarii la licitatie. Caietele de sarcini pot fi achizitionate de la sediul lichidatorului judiciar incepand cu data de 05 Iunie 2019. Documentatia completa de inscriere la licitatie va trebui depusa cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data fixata pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru a putea participa la licitatie sunt precizate in caietului de sarcini. Cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii la telefon;
Bucuresti, ieri, 12:42
Presedintele Consiliului de Administratie al SC Somet SA, cu sediul social in Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 133B, sector 3, Bucuresti, cod unic de inregistrare 3168990, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1543/1991, la solicitarea actionarilor reprezentand 53,39% din capitalul societatii, convoaca la sediul societatii pentru data de 14.06.2019, orele 14.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi: 1. Deschiderea de conturi curente (in lei si valuta) la Libra Internet Bank SA; 2. Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la Libra Internet Bank SA si garantarea acestui/ acestor credit/e cu bunuri aflate in patrimoniul societatii, precum si alte tipuri de garantii; 3. Imputernicirea persoanei Stanciu Marian Stefan in calitate de administrator al societatii, care sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formatilitatilor necesare la deschiderea de conturi, contractarea creditului si constituirea garantiilor, precum si stabilirea limitelor de competenta ale acestei persoane. Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor SC Somet SA tinut de catre Depozitul Central SA la data de 20.05.2019. In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara se va tine la data de 17.06.2019, aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii pot fi obtinute de la sediul societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societatii conform prevederilor legale.
Bucuresti, 20 mai, 20:30
Afaceri, diverse - Citatii, licitatii, notificari