Administratorul judiciar A&A Consultants SPRL organizeaza licitatie publica in bloc la data de 25.06.2021 orele 15.00 in Bucuresti- Sector 3, Bd.Carol I, nr.12, et.1, pentru vanzarea proprietatii imobiliare a UNIO S.A. identificata ca "Cladiri industriale si teren aferent parte din incinta Unio delimitate pentru vanzare" situata in Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 35, jud. Maramures, compusa din urmatoarele bunuri imobile: - Teren in suprafata de 67.969 mp; - Constructii cu aria totala construita la sol de 29.144 mp, aria construita desfasurata 34.406 mp si aria utila totala de 30.783 mp. Pretul de pornire al licitatiei: 5.990.075,48 euro (exclusiv TVA). Imobilele se achizitioneaza in starea fizica si juridica actuala, fara vreo obligatie suplimentara din partea UNIO S.A. Pasul de licitatie: 10.000 euro. Contravaloarea dosarului de prezentare este de 5.000 lei + TVA si poate fi platita la sediul administratorului judiciar. Garantia de participare este de 10 % din pretul de pornire al licitatiei si se achita in contul debitoarei. Achizitionarea dosarului de prezentare si plata garantiei de participare reprezinta conditii obligatorii pentru participarea la licitatie; inscrierea la licitatie se face cu minim 48 de ore inainte de data si ora tinerii ei. Daca la data de mai sus bunul nu se adjudeca, se vor organiza noi sedinte de licitatie la datele de 01.07.2021, 08.07.2021 si 15.07.2021, in acelasi loc, ora si pret de pornire. Alte relatii privind bunurile - la telefon (021)317.53.47;
Bucuresti, 18 iun, 15:17
Anunt incheiere proiect Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor Aer Trans SRL. Aer Trans SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, Sc. 1, ap. 8, sector 3, anunta incheerea proiectul ’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor, in baza Contractului de finantare Nr. M2-1948 din 18-12-2020, incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului, Bucuresti. Proiectul s-a derulat pe o perioada de 180 de zile, incepand cu data de 18.12.2021. Obiectul contractului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare. Rezultate in urma impelementarii proiectului: Mentinerea sau suplimentarea numarului de angajati existenti la data inscrierii electronice pentru o perioda de minim 6 luni de la momentul platii ajutorului financiar si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii beneficiarului Aer Trans SRL. Valoare grant nerambursabil: 470193.30 RON. Valoare cofinantare: 70528.995 RON. Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnarii contractului de finantare pana la data de 18.12.2021. Locatia de implementare a proiectului este situata in Romania, oras Bucuresti, strada Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 1, ap. 8, Sector 3. Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020. Date de contact beneficiar Aer Trans SRL; aertrans@yahoo.com; 0752767777.
Bucuresti, 16 iun, 14:03
Comunicat de presa-16.06.2021
Comunicat de presa-16.06.2021 Red Smart Effect S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, anunt finalizare proiect Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19. Beneficiar proiect: Red Smart Effect S.R.L. Red Smart Effect S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor proiect nr RUE 988 inscris in cadrul Masurii Granturi pentru capital de lucru, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 15.12.2020. Obiectivul proiectului il reprezinta acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pen-tru beneficiarii prevazuti la art. 3, a caror activitate a fost afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta. Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele: -mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni, -mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor. Valoarea proiectului este de 51646,5 lei (valoarea totala) din care: 44910 lei grant si 6736.5 lei cofinantare. Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.
Bucuresti, 16 iun, 08:47
Lichidator judiciar A&A Consultants SPRL organizeaza licitatie publica la data 23.06.2021, orele 15:00 in Bucuresti - sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam. 5, pentru vanzarea bunurilor imobile proprietatea Uzina Termoelectrica Giurgiu SA. Preturile de pornire pentru bunurile imobile sunt urmatoarele: 1. Antestatie - teren in suprafata de 44.784 mp - pret pornire licitatie: 219.692 Euro + TVA; Contravaloarea dosarului de prezentare este de 3.000 lei + TVA si poate fi achitata la sediul lichidatorului judiciar. 2. Incinta 2 Depozit zgura si cenusa - teren in suprafata de 837.866 mp - pret pornire licitatie 825.931 Euro + TVA; Contravaloarea dosarului de prezentare este de 3.000 lei + TVA si poate fi achitata la sediul lichidatorului judiciar. 3. Incinta 3 (CT) -teren in suprafata de 143.243 mp - pret pornire licitatie 580.090 Euro + TVA; Contravaloarea dosarului de prezentare este de 3.000 lei + TVA si poate fi achitata la sediul lichidatorului judiciar. 4. Incinta Conducta evacuare Zg+ Cenusa (neintabulat) – teren in suprafata de 23.266 mp - pret pornire 121.990 Euro + TVA. Contravaloarea dosarului de prezentare este de 1.000 lei + TVA si poate fi achitata la sediul lichidatorului judiciar. 5. Constructii aflate pe terenuri terti, respectiv, Grup sanitar si vestiare incinta cai 2x105T/H si Statie de tratare a apei - pret de pornire 17.362,10 euro + TVA. Contravaloarea dosarului de prezentare este de 700 lei + TVA. Cumparatorul preia obligatiile de mediu in totalitate, acolo unde ele exista. Garantia de participare este de 10 % din valoarea bunurilor licitate. Achizitionarea dosarului de prezentare si plata garantiei de participare reprezinta conditii obligatorii pentru participarea la licitatie. Vizionarea bunurilor se poate face pana in ziua anterioara termenului de depunere a documentelor de participare la licitatie. Pentru participarea la licitatie, ofertantii depun la sediul lichidatorului judiciar, documentele de participare prevazute in dosarul de prezentare, cu cel putin 48 ore inainte de tinerea licitatiei. Daca la data de mai sus bunurile nu se adjudeca, se vor organiza noi sedinte de licitatie la data de 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.2021, la acelasi loc, ora si pret de pornire. Alte relatii privind bunurile - la telefon (021) 317.53.47, Email : insolventa@avanastasescu.ro.
Bucuresti, 15 iun, 14:43
Afaceri, diverse - Citatii, licitatii, notificari