Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC Dedeman SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare 18 constructii hala- cladire productie (nr. cadastral 212104-C1), hala-depozit sr+p (nr. cadastral 212105-C1), hala de productie sr+p (nr. cadastral 212103-C1), hala confectii p+1e (nr. cadastral 204432-C1), cladire productie tamplarie P (nr. cadastral 204901-C1), garaj P (nr. cadastral 225949-C1), corp fabricatie p+1e (nr. cadastral 225946-C1), C1-cladire administrativa p+1e (nr. cadastral 206410-C1), C2-cladire productie tesatorie P (nr. cadastral 206410-C2), C3-centrala termica sr+p (nr. cadastral 206410-C3), C4-centrala termica sr+p (nr. cadastral 206410-C4), C5 atelier mecanic p+1e+m (nr. cadastral 206410-C5), C6-cladire poarta (nr. cadastral 206410-C6), C7-cladire cabinet medical p (nr. cadastral 206410-C7), C8-cladire productie tesatorie P (nr. cadastral 206410-C8), C9-cladire productie bobinat P (nr. cadastral 206410-C9), C10- corp fabricatie (filtre) P (nr. cadastral 206410-C10), C11-cladire productie tesatorie P (nr. cadastral 206410-C11)" propus a fi amplsat in str. Veseliei nr. 10, sector 5 Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC Dedeman din str. Alexei Tolstoi nr. 8, Bacau in zilele de luni si pana vineri intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bucuresti.
Bucuresti, ieri, 15:43
Adunare Generala S.C. Universalcoop S.R.L., Str. serg. Nutu Ion nr. 8-12, sector 5, Bucuresti Tel. 0745.11.90.72; Fax 021.310.63.51, Nr. Reg. Com. J40/5336/1991, C.U.I. RO404793, Capital social: 661.410 Lei, Convocator: Consiliul de Administratie al S.C. Universalcoop S.R.L., in temeiul prevederilor Actului Constitutiv Actualizat si a prevederilor Legii 31/1990 republicata, la solicitarea asociatului Dursun Altinisik, convoaca la sediul societatii din Str. serg. Nutu Ion nr. 8-12, sector 5, Bucuresti, Adunarea Generala a Asociatilor pe data de 8 Octombrie 2018 ora 13.00 cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea ipotecarii bunurilor S.C. Universal Royal Invest S.R.L., la care S.C. Universalcoop S.R.L. este unic Asociat, pentru garantarea unui credit ce urmeaza a fi obtinut de SC 4D TIMBER TRADING CO SRL de la Garanti Bank SA Romania- Agentia Unirii. Creditul mai sus mentionat va fi garantat de S.C. Universal Royal Invest SRL prin instituirea unei ipoteci imobiliare de rang 2, constituita asupra imobilului situat in Municipiul Bucuresti, Str. Serg. Nutu Ion, Nr. 8-10, Sectorul 5, compus din teren intravilan inregistrat cu numarul cadastral 226969 si constructiile edificate pe acesta, avand numerele cadastrale 226969-C1, 226969-C2, 226969-C3, 226969-C4, 226969-C5, 226969-C6, 226969-C7, 226969-C8, 226969-C9, 226969-C10, 226969-C11 si 226969-C12, intabulat in Cartea Funciara nr. 226969 a Municipiului Bucuresti, Sectorul 5. In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare AGA va avea loc pe data de 9 Octombrie 2018 ora 13.00 la sediul societatii din Str. serg. Nutu Ion nr. 8-12, sector 5, Bucuresti cu aceeasi ordine de zi, fara alta notificare a asociatilor. Administratori, Hanganu A. Eugen- Cristian, Oros Iuliana Cristina.
Bucuresti, ieri, 15:26
Afaceri, diverse - Citatii, licitatii, notificari