Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Suki Group SA. Subscrisa SC Suki Group SA societate in reorganizare cu sediul in Bucuresti, str. Sighisoara nr. 7, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2011/1999, CUI 11514830, prin administrator judiciar ACSIS SOLV IPURL reprezentata legal de Dumitrache Mihnea - Alexandru. Convoc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 24.04.2018, prima convocare, orele 16.00, la sediul ales al administratorului judiciar din Str. Viitorului nr. 110, et. 1, ap. 3, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului special pentru anul 2017; 2. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2017; 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 4. Prezentarea situatiei procedurii de reorganizare. 5. Aprobarea propunerii de modificare a planului de reorganizare formulata de administratorul special. 6. Aprobarea propunerii de finantare in cadrul procedurii de catre societatea Ferestrea Suki SRL, in vederea sustinerii modificarii de plan. 7. Aprobarea incheierii unui acord intre societatea in reorganizare prin administratorul special si BRD pentru stingerea imprumutului bancar acordat. Data de referinta este 07.04.2018. Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si modelul de procura special, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 21.03.2018. In cazul in care adunarea generala extraordinara, nu poate adopta hotarari, din cauza lipsei cvorumului statutar, o noua adunare generala extraordinara se convoaca in data de 25.04.2018, orele 16.00, la sediul ales al administratorului judiciar din str. Viitorului nr. 1210, et. 1, ap. 3, sector 2, Bucuresti, avand aceeasi ordine de zi.
Bucuresti, 21 mar, 20:41
Publicatie de vanzare nr. 144/374/19.03.2018. C.I.I. Sames Iuliana CUI Ro 20554175, lichidator judiciar al debitoarei Avemars`IIS Construct SRL, in faliment, J40/3986/1993, CUI 3509395, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri proprietatea debitoarei: Autoutilitara Ford Transit Diesel, fabricatie 2008, capacitate 2402, pret de pornire 3.258 euro+ tva, Autoturism Mazda 6 Diesel, fabricatie 2004, capacitate 1998 cmc, pret de pornire 1.163 euro+ tva, Remorca de capacitate mai mica 5 to. Marca Dragalina, an fabricatie 1988, pret de pronire 517 euro+ tva. Pasul de licitatie: 100 euro+tva. Prima licitatie publica cu strigare va fi la 10.04.2018, ora 14.00, la sediul CII Sames Iuliana, din Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, sector 3. Daca la licitatia din 10.04.2018, nu se prezinta nici un licitator se vor organiza inca 4 licitatii cu pretul de pornire mentionat anterior pentru fiecare autoturism, la acelasi sediu la aceeasi ora, respectiv 14.00, la datele de 12.04.2018, 17.04.2018, 19.04.2018, 24.04.2018. Garantia de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare bun, la cursul BNR din ziua depunerii garantiei se depune in contul RO11BRMA 0999100070189875, deschis la Banca Romaneasca- SMB. Bunurile se pot vinde atat in bloc, cat si separat. Pentru participarea la licitatie, persoanele interesate depun la sediul CII Sames Iuliana, in plic inchis si sigilat documentele si oferta de cumparare, cel mai tarziu in ziua anterioara licitatiei, pana la ora 16.00. Documentele depuse cu depasirea acestui termen nu vor fi luate in considerare. Regulamentul de vanzare a bunurilor a fost publicat in PBI nr. 23762/18.12.2017. Prezentul anunt constituie si notificare catre creditori, debitori si orice persoana fizica sau juridica interesata in cauza. Relatii suplimentare: iuliana.sames@cabinetsames.ro, tel/fax: 021.326.64.05, 0722.715.362;
Bucuresti, 21 mar, 20:38