Apartamente 3 camere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
105.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 10:33
...
109.900 €

confort 1 semidecomandat, 66mp, etajul 1/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, zona linistita, acte la zi, 1 balcon si 1 gr sanitar, negociabil, merita vazut !

M 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
74.000 €

etajul 4/4 fara probleme, confort 1 decomandat, 65mp, bloc caramida reabilitat, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte la zi, liber, la 7 minute de metrou Titan, merita vazut !

M 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
87.000 €

Negociabil , se poate suna oricind la orice ora, inclusiv Simbata si Duminica.

Suprafata 69 mp An 1969 Circular Etaj 2 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 14:30
...
109.999 €

Strada Ramnicu Sarat, Mega Image, etaj 3/4, bloc 1985, 68mp, reamenajat integral de la 0, instalatii el sanitare noi, centrala, finisaje de calitate, mobilat si utilat complet

An 1985 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 13 min.
Bucuresti, azi, 09:55
...
109.500 €

Al. Barajul Sadului, bloc 1967, etaj 4/4, 69 mp. semidecomandat, gresie, faianta, parchet, AC, centrala termica, cabina de dus. Se vinde mobilat complet si utilat partial (fara frigider)

Suprafata 69 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi, 00:47
...
86.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, est, circular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 15:12
...
82.000 €

5 minute metrou si piata, decomandat, bloc reabilitat, bucatarie mare, vedere mixta, curat, toate actele

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
...
115.000 €

apartament 4 camere semidec, et. 2/8, bloc 1983 reabilitat termic, doua balcoane inchise termopan, 86 mp, mobilat, loc parcare, boxa subsol, 7 min. metrou, 2 min. STB scoala, gradinita, zona linistita,

Suprafata 86 mp An 1983 Decomandat Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 21 Sep, 10:19
...
83.000 €

confort 1 semidecomandat, 70mp, etajul 3/10, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat/nemobilat, curat, 2 balcoane, zona linistita, negociabil, merita vazut !

M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
93.000 €

7 minute metrou ,piata si Park Lake ,decomandat, centrala termica, 2 bai ,geam la baie ,gresie ,faianta, parchet ,termopane ,usa metalica ,bloc reabilitat ,pivnita.

Suprafata 68 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Bucuresti, azi, 10:21
...
85.000 €

aproape de parc si metrou, etajul 1/4 semidecomandat, 60 mp, bloc 1975, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decent, zona linistita, acte la zi, negociabil, merita vazut,

M 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
118.000 €

confort 1 decomandat, 72mp, la parte/8 cu balcon, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, curat, instalatii schimbate, zona excelenta, la 1 min de metrou, negociabil, merita !

M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
...
118.650 €

Apartament 3 camere tip 5B - HILS Brauner

Suprafata 79 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 19 min.
HILS Brauner Bucuresti, ieri, 22:40
...
94.000 €

Bloc reabilitat termic , retras de la bulevard , Bucatarie mare , 2 minute Auchan , Penny, scoala si Gradinita aproape de bloc , toate actele , gresie,faianta , parchet,termopane ,USA metalica

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:24
...
97.800 €

Gold Mcb va propune spre vanzare un apartament de 3 camere zona Titan, acesta se afla la etajul 4 al unui imobil din anul 1960 cu un regim de inaltime P+4. Imobilul anvelopat nu prezinta urgenta sau...

Suprafata 64 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 09:00
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane tripan la tot apartamentul, geam baie, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 11:09
...
76.999 €

etajul 3/4, semidecomandat, 60 mp, bloc caramida reabilitat, cu imbunatatiri decente, 1 balcon si 1 gr. sanitar, pozitie excelenta, merita vazut,scara curata , liber, toate actele

Suprafata 60 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
...
94.500 €

reabilitat 1 baie, 1 wc serviciu, mobilat, utilat, zona verde, stadion, vis a vis de liceu, zona deosebita 2 balcoane,

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 17:33
...
87.000 €

strand Cara, etaj 2/10, cf. 1 circular,62 mp,bloc reabilitat, scara curata, bloc impecabil, alarma, camere de luat vederi, mobilat modern, utilat complet,liber, acte la zi clasa energetica A,merita

Suprafata 62 mp An 1969 Circular Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 11:05
...
115.000 €

la cateva minute de parcul IOR, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 3/4, bloc cramida reabilitat cu toate imbunatatirile, instalatii noi, mobilat utilat modern, usor discutabil, zona linistita, merita

M 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:47
...
80.000 €

confort 1 semidecomandat, 62 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, fara imbunatatiri doar cu termopan, zona linistita, acte la zi, negociabil, merita vazut,

M 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
74.500 €

confort 1 decomandat, 67mp, etajul 4/4 acoperit cu pod, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie de gaz separata, boxa, zona linistita, negociabil, merita vazut !

M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
100.000 €

Va oferim spre vanzare un deosebit apartament de 3 camere, situat in zona 1 Decembrie, la o distanta de 10 minute fata de metrou si 7 minute fata de Auchan Titan, pe strada Jean Steriadi,

Suprafata 70 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 22 Sep, 10:09
...
68.500 €

chiar la metrou, bloc reabilitat, bloc 4 etaje, fara probleme cu terasa, geam la baie

Suprafata 66 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 11:00
...
103.000 €

3-4 minute metrou si parc IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, piata Minis la 5 minute

Suprafata 60 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:03
...
85.000 €

apartament de 3 camere cu 2 balcoane, foarte spatios situat la 1 minut de metrou Dristor. Geam la baie, bloc reabilitat, vedere mixta

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 20 Sep, 08:55
...
74.000 €

ocazie, bloc civilizat, inconjurat de verdeata, semistradal, liniste, acces rapid metrou si parc, piata Minis, terasa refacuta total, doar pt. cei care cunosc avantajele ultimului etaj, agentie, seriozitate

Suprafata 72 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 18 Sep, 12:46
...
86.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:24
...
130.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Basarabia, reper Diham, confort 1 decomandat, avand suprafata de 85 mp, cu baie si grup sanitar si doua balcoane inchise cu geam termopan. Locuinta...

Suprafata 85 mp An 1983 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 21 Sep, 16:18
...
97.500 €

Va prezentam in exclusivitate o proprietate deosebita ce satisface majoritatea criteriilor unui proprietar exigent, care isi doreste: - o proprietate intr-o zona cu acces rapid la metrou si catre toate...

Suprafata 71 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
...
102.000 €

Camil Ressu, chiar pe Drumul Murgului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, scara curata, restras de la bulevard, zona linistita, situat la 4-5 min. metrou si mall Park Lake,

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
...
105.000 €

pe strada Odobesti, complet mobilat si utilat, renovat integral, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, ac, calorifere noi.

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 12:24
...
109.700 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Dristor, reper Kaufland, confort 1 decomandat, avand suprafata de 75 mp, cu 2 bai si 2 balcoane. Locuinta este situata la etajul 1, intr-un imobil...

Suprafata 70 mp An 1982 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 21 Sep, 16:19
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane noi tripan la tot apartamentul, rulouri, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:57
...
79.000 €

confort 1 decomandat, 76 mp, etajul 8/10, bloc 1976 reabilitat, cu termopan fara alte imbunatatiri, 1 balcon si 1 grup sanitar, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
71.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 13:33
...
69.500 €

aproape de Jean Steriadi, etajul 4/4 fara probleme, decomandat, 68mp, bloc 1982, cu termopan si instalatie de gaz pentru centrala in rest necesita renovare aproape de metrou, merita vazut !

Bucuresti, ieri, 11:05
...
97.500 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 74 mp, etajul 6/10, bloc 1986 reabiliat, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat, decent, acte la zi, 2 balcoane, usor discuitabil, merita,

M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
90.000 €

stradal Nicolae Grigorescu, 5-7 minute metrou, 3 minute policlinica, bloc reabilitat, termopane, bucatarie mare,

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi, 11:03
...
84.000 €

Theodor Pallady, 5 minute metrou 1 Decembrie, aproape de piata Titan, magazine, 3 camere, situat la etajul 5/10, decomandat, vedere mixta, 71 mp, balcon inchis, debara, 1 baie, bloc izolat termic.

M 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:02
...
83.000 €

chiar pe postavarului , etaj 8/10, circular 63 mp, bloc 1967 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi , liber ,se accepta credit pozitie excelenta merita bloc reabilitat, clasa energetica A

Suprafata 63 mp An 1967 Circular Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:05
...
85.000 €

confort 1 semidecomandat, 67mp, etajul 9/10, bloc caramida fara probleme, reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, decent, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut !

M 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
...
114.999 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 71 mp, etajul 2/8, bloc 84 reabilitat, cu finisaje decente, centrala proprie, 2 gr. sanitare, zona linistita, merita vazut,

M 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
102.000 €

mai exact pe Barajul Cucuteni, confort 1 semidecomandat, 64 mp, etajul 1/4, bloc caramida reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, mobilat utilat modern, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut,

M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:05
...
73.000 €

la 1 minut de metrou, la confort 1 semidecomandat, 66 mp, etajul 4/4 fara problene, bloc reabilitat de caramida, necesita renovare totala, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut,

M 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
93.500 €

aproape de parc si metrou, decomandat, 65 mp, etajul 3/4, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile, partial mobilat daca se doreste, acte la zi, zona linistita, merita vazut si cumparat

M 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
102.000 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 14:15
...
120.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, in suprafata de 75mp, decomandat, situat in cartierul Vitan, pe strada Baia Mare, la etajul 2/8, intr-un bloc construit in anul 1980.

Suprafata 75 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 22 Sep, 10:09
...
94.000 €

Postavarului, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, termopan, usi schimbate, parchet, gresie, faianta, situat la 7-8 min. metrou si parcul Titan

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
...
112.000 €

10 minute metrou,piata si Mall park Lake, decomandat, bloc 1987, reabilitat termic,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Mega Image 2 minute

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 14:39
...
105.000 €

Va propunem spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Titan ,zona Evo Casa, intr-un bloc, construit in anul 1973, confort 1 sporit, decomandat, etaj 1 din 4, avand suprafata totala...

Suprafata 68 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 23 Sep, 16:25
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 13.222
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 4.777
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 5.396

Descopera cele mai noi anunturi vanzari apartamente 3 camere Bucuresti, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti - Ilfov si alte orase din Romania? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata apartamentului (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 3 camere (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare din Bucuresti sau din alte orase din tara pe care ti-l doresti!