Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
92.008 €

Ansamblul rezidential cu un design modern, este pozitionat in zona Theodor Pallady, aproape de principalele puncte de interes ale zonei, statia de metrou Nicolae Teclu si centrul comercial Theodor Pallady...

Suprafata 87 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
98.000 €

reabilitat 1 baie, 1 wc serviciu, mobilat, utilat, zona verde, stadion, vis a vis de liceu, zona deosebita 2 balcoane, 98.000 EURO

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 14:15
...
79.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Vitan Olimpia, reper Auchan, confort 1 decomandat, avand suprafata de 75 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 9, intr-un...

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:28
...
100.000 €

la 15 minute de metrou, confort 1 decomandat, 78mp, etajul 2/3, bloc 2020, cu toate imbunatatirile, centrala proprie, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut !

Bucuresti, 20 Mar, 12:01
...
95.150 €

Apartament de 3 camere total decomandat, aproape (5 minute de mers pe jos) de statia de metrou Anghel Saligny si Liceul International de Informatica sau Scoala Spectrum. Localizat in zona Theodor Pallady,...

Suprafata 79 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 6 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 18:20
...
79.000 €

chiar la metrou, bloc reabilitat, bloc 4 etaje, fara probleme cu terasa, geam la baie

Suprafata 66 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:34
...

apartament 3 camere, bloc reabilitat, mobilat cu imbunatatiri (instalatii noi: electricitate, apa, gaze, parchet, gresie, faianta, termopane 3 cristale, usi interioare noi, usa metalica intrare)

Decomandat Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:14
...
118.000 €

confort 1 decomandat, 72mp, la parte/8 cu balcon, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, curat, instalatii schimbate, zona excelenta, la 1 min de metrou, negociabil, merita !

M 5 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:01
...
76.500 €

la 2 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 61 mp, etajul 4/4 fara probleme, bloc 1970 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut

M 2 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:01
...
85.000 €

confort 1 semidecomandat, 65 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, necesita renovare, zona linistita, aproape de metrou, merita vazut,

M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:59
...
105.000 €

Apartament 3 camere, confort 1, semidecomandat, situat la etajul 6, in suprafata utila de 70 mp + Balcon, liber, se vinde mobilat utilat, imbunatatiri, Bloc Anvelopat 2020,se poate cumpara si in rate

Suprafata 70 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 21 Mar, 12:10
...
102.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, pe Dristorului dormitorul mare care are balcon, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare patrata, liber,

Suprafata 67 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 12:03
...
108.572 €

Apartamentul de 3 camere este decomandat complet si este compus din: hol de acces, living cu acces pe balcon, bucatarie inchisa cu acces pe balcon, 2 dormitoare spatioase, 2 bai complet uitlate, 2 balcoane...

Suprafata 89 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 14 Mar, 13:50
...
85.000 €

decomandat, renovat centrala termica, geam la baie, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa la subsol

Suprafata 70 mp An 1972 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:21
...
71.000 €

C-Tin. Brancusi stradal, metrou Titan 3-4 minute, cf. 1, decomandat, etaj 1, balcon inchis, bl. reabilitat termic, langa parcul IOR, zona verde, cadastru, intabulare, pret bun, merita vazut,

Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:39
...
98.000 €

chiar la piata Ramnicul Sarat, vav mall Park Lake, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1967 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 10:24
...
85.500 €

Va oferim spre vanzare 3 camere cf 1 SD, liber, curat, Apartamentul are doar termopan, A/C, bloc reabilitat termic. Apartamentul se afla la 1 minut de metrou, 1 minut piata, 3 minute Mall Parc Lake

Suprafata 64 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 18:15
...
79.000 €

confort 1 decomandat, 76 mp, etajul 8/10, bloc 1976 reabilitat, cu termopan fara alte imbunatatiri, 1 balcon si 1 grup sanitar, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:00
...
87.000 €

Vectorial Broker va prezinta in exclusivitate un apartament de 3 camere in Titan, avand o pozitie privilegiata, langa Piata Minis, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 70 mp, cu balcon. Locuinta...

Suprafata 65 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:27
...
103.000 €

liceul Dante, bloc tip H, bloc reabilitat, terasa fara probleme, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber

Suprafata 67 mp An 1968 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:39
...
91.429 €

Vanzari apartamente si case noi - Star Construct - Birou de reprezentare dezvoltator Apartament 3 camere decomandat, 2 balcoane, dimensiuni generoase, aproape de metrou si centrul comercial Pallady....

Suprafata 82 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 5 M 11 min.
Bucuresti, 21 Mar, 21:29
...
97.000 €

7 minute metrou, 3 minute parc, 2 gr sanitare, geam la baie, balcon mare, bloc reabilitat,toate actele, liber.

Suprafata 71 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:21
...
81.905 €

Vanzari apartamente si case noi - Star Construct - Birou de reprezentare dezvoltator Diana Dobrescu - Manager Proiect Apartament 3 camere decomandat, 2 balcoane, dimensiuni generoase, aproape de metrou...

Suprafata 75 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 5 M 11 min.
Bucuresti, 21 Mar, 21:26
...
120.000 €

pe strada Odobesti, complet mobilat si utilat, renovat integral, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, ac, calorifere noi.

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:00
...
87.000 €

La 250m de Metrou Dristor imobil stradal 1975, reabilitat termic, etaj 2/8, dec,70 mp. Apartamentul n-are imbunatatiri, are termopan,o singura baie cu geam de aerisire,hol mare, 2 debarale. neg.

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 19 Mar, 11:25
...
97.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 68 mp, etajul 2/8, bloc 1982, cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, mobilat, 2 gr. sanitare si 1 balcon, acte la zi, merita vazut,

M 12 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:59
...
135.000 €

ID intern: 310898. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Nicolae Grigorescu, reper Piata Salajan, intr-un imobil construit in anul 1980, disponibil...

Suprafata 67 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 14 Mar, 12:07
...
120.000 €

scoala 88, chiar pe intrarea Odobesti, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, calorifere noi, AC, sapa noua, geam baie,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 10:54
...
89.000 €

B-DUL THEODOR PALLADY - Apartament 3 camere decomandat Apartamentul se vinde mobilat si utilat. Acesta este compartimentat inteligent, impletind confortul cu utilitatea, eficienta cu estetica. Parcare...

Suprafata 63 mp An 2016 Decomandat Etaj parter din 3 M 11 min.
Bucuresti, 14 Mar, 12:43
...
112.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:27
...
85.500 €

Vectorial Broker va prezinta la vanzare un apartament de 3 camere in Cartier Titan, reper Hipermarket Supeco, Postavarul, Piata Salajan, metrou 1 Dec 1918 sau Nicolae Grigorescu, confort 1 decomandat,...

Suprafata 67 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:25
...
98.000 €

chiar la piata Ramnicul Sarat, vav mall Park Lake, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:28
...
96.602 €

apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 87 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 5 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 14:09
...
114.999 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 71 mp, etajul 2/8, bloc 84 reabilitat, cu finisaje decente, centrala proprie, 2 gr. sanitare, zona linistita, merita vazut,

M 11 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:00
...
103.950 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 105 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 10:48
...
87.000 €

Proprietar vand apartament 3 camere, Titan Auchan, confort I, decomandat, etaj 2/10, partial mobilat si utilat. Loc de parcare inclus in pret. Acte la zi. Nicu

Suprafata 69 mp An 1979 Decomandat Etaj 2 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
82.710 €

Star Construct - Fara Comision - Direct Dezvoltator - Apartamente/ Case Noi. Apartament 3 camere total decomandat. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris...

Suprafata 79 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 19 min.
Bucuresti, 20 Mar, 09:52
...
94.000 €

Postavarului, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, termopan, usi schimbate, parchet, gresie, faianta, situat la 7-8 min. metrou si parcul Titan

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:27
...
87.043 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - plata integrala la antecontract: 87.043 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 94.956 Euro TVA inclus Pentru detalii...

Suprafata 79 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:24
...
95.000 €

Postavarului, 3 cam, 2/10, semidecomandat, renovat, izolat fonic, balcon inchis, bucatarie mobilata, dormitoare mobilate. Acces facil 1 Decembrie, Dristor, Pantelimon, Muncii, Baba Novac.

Suprafata 69 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 20 Mar, 19:41
...
116.760 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 94 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3 M 19 min.
Bucuresti, 21 Mar, 19:21
...
145.000 €

vand apartament 3 camere, cu gradina 70 mp, direct dezvoltator, 0 comision

Suprafata 152 mp An 2021 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 18 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:24
...
125.000 €

rond Baba Novac, chiar pe Aurel Botea, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare si instalatii electrice schimbate, geam baie, ac, mobilat

Suprafata 69 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:27
...
97.190 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:12
...
98.000 €

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:58
...
125.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, in suprafata de 75mp, decomandat, situat in cartierul Vitan, pe strada Baia Mare, la etajul 2/8, intr-un bloc construit in anul 1980.

Suprafata 75 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 20 Mar, 08:55
...
66.700 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Avans 90%-66,700 tva5% Avans 50%-69,300 tva5% Avans 15%-71,400 tva5% Apartamentul este amplasat la aproximativ la 10-12 minute de metroul 1 Decembrie, statie de STB si...

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
...
112.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
124.999 €

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 3/8, bloc 1985 cu imbunatatiri decente, acte la zi, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut ! Negociabil

M 9 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:58
...
103.000 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 85 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:09
Articole recomandate
Cum se stabileste pretul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.176
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 555
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 5.979

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare pe care ti-l doresti!