Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
...
118.000 €

chiar pe Lunca Bradului, vav scoala 195 Hamburg, bloc reabilitat tip H, decomandat, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele

Suprafata 65 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:54
...
80.000 €

la 8 minute de metrou, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 7/8, bloc 1983 reabilitat, cu imbunatatiri decente, centrala proprie, instalatii schimbate, bucataria mobilata, 2 gr. sanitare, merita

M 9 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:34
...
73.500 €

7 minute metrou, 3 minute parc Titanii, circular prin baie, posibilitate pentru al doilea grup sanitar,liber, toate actele, necesita renovare

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:14
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane noi tripan la tot apartamentul, rulouri, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 28 Mar, 08:11
...
112.000 €

pe strada Burdujeni, zona linistita, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, colorifere din otel, liber

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:21
...
72.000 €

mai exac pe Str Prevederii, confort 1 decomandat, 65mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, zona linistita, la cateva minute de metrou, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:33
...
75.000 €

chiar la gura de metrou, bloc tip H, reabilitat termic, posibilitate pentru al doilea grup sanitar, geam la baie, gresie, faianta,

Suprafata 61 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
71.000 €

la cateva minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 60 mp, etajul 1/4, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, pozitie excelenta, acte la zi, liber, merita vazut

M 6 min.
Bucuresti, 28 Mar, 09:48
...
89.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:21
...
105.000 €

Vectorial Broker va prezinta spre cumparare un apartament de 3 camere in Cartier Titan, reper Potcoava, metrou Titan, Parc IOR, confort 1 circular, avand suprafata de 70 mp, cu 1 baie cu geam, 1 wc serviciu...

Suprafata 63 mp An 1969 Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:25
...
82.000 €

5 minute parcul IOR si metrou Titan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 66 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
76.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in BASARABIA, reper Metrou Costin Georgian, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 60 mp, cu o baie si un balcon, inchis cu geam termopan,...

Suprafata 60 mp An 1966 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:29
...
130.000 €

la 10 minute fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 69mp, etajul 2/4, bloc 1983, amenajat lux, instalatii noi, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut !

Suprafata 69 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:32
...
80.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Titan, reper Park Lake, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 70 mp,suprafata utila de 58mp,cu o bai ( cu geam de aerisire) si 2 balcoane...

Suprafata 70 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:29
...
107.000 €

Camil Ressu intersectie Ramnicul Valcea, 2 gr sanitare, 2 balcoane, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, instalatii electrice si sanitare schimbate

Suprafata 70 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 15:09
...
98.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Dristor, reper Mega Image Rimnicu Sarat, confort 1 decomandat, avand suprafata de 75 mp, cu 2 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 70 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 8 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:28
...
85.000 €

Jean Steriadi, chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele, 10 min. metrou,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
75.000 €

etajul 4/4 fara probleme, confort 1 decomandat, 65mp, bloc caramida reabilitat, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte la zi, liber, la 7 minute de metrou Titan, merita vazut !

M 6 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:34
...
97.000 €

7 minute metrou, 3 minute parc, 2 gr sanitare, geam la baie, balcon mare, bloc reabilitat,toate actele, liber.

Suprafata 71 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
107.000 €

Ap. 3 camere,recent renovat, in cartierul Dristor. Imobil construit in 1985, bloc anvelopat, et. 10 din 10, 71 mp, 2 bai, 2 balcoane, loc parcare, bucatarie mobilata, utilata, finisaje de calitate.

Suprafata 71 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:05
...
110.000 €

la 8 minute de Parcul Titan, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 4/8, bloc 1984, cu toate imbunatatirile moderne, instalatii noi, mobilat utilat nou, 2 gr. sanitare, pozitie excelenta, merita,

M 9 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:33
...
121.500 €

aproape de metrou, confort 1 decomandat, 70 mp, etajul 7/8, bloc 1988 reabilitat, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat modern, 2 gr. sanitare, acte la zi, merita vazut,

M 7 min.
Bucuresti, 28 Mar, 09:49
...

Estoria City imobil in constructie S+D+P+7E, ap. 3 cam dec., et. 1/7, su 73 mp, camera zi, 2 dormitoare, 2 bai, terasa 8 mp. Ap. se preda finisat g, f, p, t, um, bransat la toate utilitatile, centrala...

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat M 6 min.
Bucuresti, 29 Mar, 08:55
...
75.000 €

3 minute metrou si piata, decomandat,reabilitat termic, termopane,necesita renovare, scara curata,lift schimbat,

Suprafata 64 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
98.000 €

vav Mall Park Lake, decomandat, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, geam la baie,

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
82.000 €

la cateva minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 68 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut

M 8 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:34
...
112.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:27
...
76.000 €

la 1 minut de metrou, la confort 1 semidecomandat, 66 mp, etajul 4/4 fara problene, bloc reabilitat de caramida, necesita renovare totala, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut,

M 2 min.
Bucuresti, 28 Mar, 09:49
...
90.000 €

stradal Nicolae Grigorescu, 5-7 minute metrou, 3 minute policlinica, bloc reabilitat, termopane, bucatarie mare,

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
118.900 €

Apartamentul este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim ,scoli , gradinite ,Parcul Teilor , marile centre comerciale ale cartierului...

Suprafata 93 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6 M 9 min.
Bucuresti, 24 Mar, 14:04
...
77.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:03
...
112.000 €

pe strada Burdujeni, zona linistita, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, colorifere din otel, liber

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:05
...
90.000 €

la 7 minute fata de metrou confort 1 decomandat, 70mp, etajul 3/10, bloc 1970 reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, instalatii schimbate, zona linistita, 1 gr sanitar si 1 balcon, merita !

M 10 min.
Bucuresti, 28 Mar, 09:49
...
89.000 €

Piata Matei Ambrozie. Apartament de 3 camere situat la etajul 4/4 fara probleme cu terasa. Apartamentul are centrala termica noua. Termopane, usa metalica. Geam la baie. Toate actele

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:53
...
94.000 €

Postavarului, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, termopan, usi schimbate, parchet, gresie, faianta, situat la 7-8 min. metrou si parcul Titan

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:03
...
78.000 €

Apartament de 3 camere semidecomandat, termopan, bloc reabilitat. Geam la baie. Scara foarte curata. Liber

Suprafata 66 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:53
...
102.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, pe Dristorului dormitorul mare care are balcon, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare patrata, liber,

Suprafata 67 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 09:54
...
120.000 €

Va prezentam un apartament de 3 camere situat langa parcul IOR pe strada Odobesti. Apartamentul a fost renovat cu 2 ani in urma de la 0 si s-au investit 30000 de euro.

Suprafata 70 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:53
...
82.000 €

confort 1 semidecomandat, 62 mp, la parter/4 cu balcon, bloc caramida reabilitat, cu imbunatatiri decente, 1 grup sanitar cu aerisire, zona linistita, la 7 minute de metrou, merita vazut,

M 5 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:34
...
79.900 €

Vectorial Broker va prezinta la vanzare un apartament de 3 camere in Titan, reper Metrou Nicolae Grigorescu, confort 1 decomandat, avand suprafata de 61 mp, cu 1 baie cu geam si 1 balcon. Locuinta este...

Suprafata 58 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:29
...
98.000 €

chiar la piata Ramnicul Sarat, vav mall Park Lake, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1967 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:21
...
73.500 €

Apartament de 3 camere situat pe strada Burdujeni la etajul 9/10 intr-un bloc reabilitat. Termpane, fara alte imbunatatiri. Liber, toate actele

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:53
...
125.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si mobilat!

Suprafata 73 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
103.000 €

liceul Dante, bloc tip H, bloc reabilitat, terasa fara probleme, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber

Suprafata 67 mp An 1968 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 20:27
...
98.000 €

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:58
...
119.000 €

la cateva minute fata de metrou, confort 1 decomandat, 73 mp, etajul 4/8, bloc 1983 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, 2 gr. sanitare si 2 balcoane, zona linistita, merita vazut

M 9 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:35
...
85.000 €

confort 1 semidecomandat, 65 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, necesita renovare, zona linistita, aproape de metrou, merita vazut,

M 8 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:33
...
79.000 €

chiar la metrou, bloc reabilitat, bloc 4 etaje, fara probleme cu terasa, geam la baie

Suprafata 66 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
100.000 €

aproape de parc si metrou, confort 1 semidecomandat, 60 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu toate imbunatatirile noi, mobilat / nemobilat, instalatii noi, 1 gr. sanitar, zona linistita, merita

M 7 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:34
...
96.000 €

langa parc IOR si Mall Park Lake, decomandat, vedere spate, bloc reabilitat, 2 lifturi, termopane, situat pe mijloc, liber, fara imbunatatiri

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 801
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.363
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.122

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare pe care ti-l doresti!