Am gasit - 70 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
60.000 €

Str. Arh. Ion Berindei, metroul Obor la 8min. Mall Veranda la 5min. Kaufland la 3min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, an.1970, dec, 51mp, acte ok, se accepta credit, eliberabil imediat.

Suprafata 51 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:52
...
51.500 €

Teiul Doamnei adiacent, metroul la 10 min. langa Parcul Tei, bloc reabilitat termic, an 1976, fara risc seismic, centrala proprie de ap., mobilat partial, cadastru, intabulare, energetic, accesibil imediat,

Suprafata 43 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:52
...
86.000 €

Mosilor, Pizza Hut, bloc 1983, reabilitat termic, stradal, situat intr-o zona foarte buna in inelul central, 54mp, bucatarie spatioasa, amplasat pe mijloc, cadastru, intabulare, se accepta credit.

Suprafata 54 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:52
...
80.000 €

metroul Obor la 1 min. de bloc, vav de magazinul Obor, bloc reabilitat termic, 69mp, balcon mare, vedere mixta, eliberabil rapid, cadastru intabulare, se accepta credit,

Suprafata 70 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:51
...
59.000 €

Teiul Doamnei, metroul Obor la 10min. parcul Tei la 3min. bloc reabilitat termic fara risc seismic, dec, 48mp, 2 balcoane, pe mijloc, vedere mixta, imb,g, f, p, um, termopan, ac, cadastru- intabulare.

Suprafata 48 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:51
...
700 €

Teren stradal 1500mp, deschidere 28mp la soseaua Colentina, eliberat de constructii, avand toate utilitatile, ideal pentru dezvoltare afacere, magazin-reprezentanta sau dezvoltare proiect imobiliar.

Suprafata 1.500 mp Intravilan Deschidere 28 ml
Terenuri Bucuresti, 02 Feb, 15:51
...
69.500 €

Bloc reabilitat termic, la 3min. de metroul obor, aproape de Mall Veranda-Kaufland, mobilat-utilat, imb. gfp, um, balcon mare, baie cu fereastra, pe mijloc, orientare Sud, se accepta doar cash.

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:51
...
52.500 €

D-NA GHICA, LANGA PARCUL PLUMBUITA, BLOC REABILITAT TERMIC, AN 1977, DEC, 40MP, CURAT, GFP, TH. PARTIAL MOBILAT CADASTRU, INTABULARE, LIBER, PREFERABIL CASH,

An 1977 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
74.000 €

Bloc stradal Reabilitat Termic Langa metrou Iancului, ap. 3cam. cu vederea pe spate catre rasarit, curat, imb. minime, parchet clasic in buna stare, termopan, un, AC, Cadastru-intabulare, Doar Cash.

Suprafata 62 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
71.000 €

Teiul Doamnei, aproape de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, 12 min metrou Obor, bloc 1985, pe mijloc, dec, 55mp, orientare sud, se accepta credit, eliberabil imediat.

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 8 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
100.000 €

bloc nou, an 2010 in complexul rezidential D-na Ghica Plazza, etajul 9, 62mp, decomandat, balcon gen terasa de 10mp, bucatarie inchisa, cadastru-intabulare-energetic.

Suprafata 70 mp An 2011 Decomandat Etaj 9 din 16
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
53.000 €

Bloc nou, la intrare pe stanga, langa statia STB,in complexul Militari Residence, strada Rezerverlor, centrala proprie, balcon mare, la parter fiind piscina, sala fitness, centru spa,

Suprafata 57 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 7 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
85.000 €

Str. Masina de Paine, metroul Obor la 2min, pozitionare super buna, bloc 1986, situat in planul 2, et.1/8, dec, 60mp,foarte spatios, buc.12mp, sufragerie- 20mp, dormitor 14mp, fara imb. acte ok, liber

Suprafata 60 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 8 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
92.000 €

Metrou Obor 15 min. Mall Veranda 10 min. Lidl-Kaufland 5 min., bloc 2011, centrala proprie, finisaje noi, 4 lifturi, cadastru, intabulare, mobilat, accept credit, eliberabil rapid, cadastru-intabulare

Suprafata 85 mp An 2011 Decomandat Etaj 6 din 15
Vanzari 3 camere Bucuresti, 02 Feb, 15:50
...
47.500 €

Langa parcul Plumbuita, hotel Sir, str. Cremenita, acces rapid STB, bloc mixt 1980, dec., 34 mp, cadastru, intabulare, imb. G, f, p, um, t, se accepta credit, eliberabila rapid, mobilata utilata,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 02 Feb, 14:04
...
58.500 €

Maior Bacila, la 5min. de Sos. Colentina si parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic recent, an 1986, termopan, um, dec., 55 mp, se accepta credit bancar, eliberabil rapid, teava de gaz pentru centrala,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 13:27
...
171.000 €

Str. Avrig, langa metroul Obor si Iancului, bloc nou finalizat p+4 et., an 2022, ap. 3 cam. situat la et.1/4 etaje, avand centrala proprie, finisaje de calitate, incalzire prin pardoseala, acte ok,

Suprafata 94 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 02 Feb, 13:27
...
500 €

Metroul Obor la 8 min. Pipera 10 min. bloc nou 2012, cu multe spatii verzi, paza non stop BGS, 2/11, 2 lifturi, imb. AC, centrala de bloc, mobilat complet, utilat, 1 loc de parcare inclus in pret,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 02 Feb, 13:27
...
49.500 €

Intre statiile de metrou Obor si Iancului, Bloc construit in 1980, imb. g f p,um, th. mobilata, utilata, ideala pentru locuit sau inchiriere, avand un randament foarte bun.

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 01 Feb, 17:25
...
125.000 €

Complexul Rosegarden, parter/11 cu terasa de 20 mp, ap. 2 cam. modelul mare, 80 mp, boxa depozitare 6 mp, renovat la interior recent, mobilat modern-ideal investitie, momentan este inchiriat,

Suprafata 80 mp An 2008 Decomandat Etaj parter din 11 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Jan, 17:41