Am gasit - 65 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
56.900 €

2 camere, cf. 1 decomandat, etaj 4/4, fara probleme terasa, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, acte, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 16:50
...
73.000 €

bloc tip R decomandat, etaj 2/10, reabilitat, totul nou, renovat aprilie 2021, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizat, liber, acte, acc. Prima Casa,

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 16:45
...
46.500 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 8/8+1 etaj the , bloc reabilitat fara problema cu terasa, contorizat, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, um, clasa energetica A, ideal investitie, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Etaj 8 din 9 M 5 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
52.000 €

cf. 2, termopan, usa metalica, eliberabil, cadastru, intabulare,

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
49.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 8/8+1etaj the , bloc reabilitat fara problema cu terasa, contorizat, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, um, clasa energetica A, ideal investitie, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
41.000 €

2 camere, cf. 2 decomandat, etaj 9/10, liber, contorizat, usa metalica, necesita renovare, acte, acc. credit,

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
63.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, liber, acte, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
58.500 €

Scoala 197, Tincani, cf. 1, termopan, usa metalica, gresie, faianta, liber, contorizat, toate actele, acc. credit,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
46.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 9/9 +etaj tehnic (uscatorii pe jumatatea apartamentului) bloc reabilitat ,inclusiv terasa refacuta garantie 10 ani ,teava gaze,gresie faianta (vechi)parchet masiv A/C liber

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
52.500 €

2 camere cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 43 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:41
...
350 €

2 camere, cf. 1, semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, poze reale, contract Anaf, liber din 15 martie, avans 1+1,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:41
...
78.000 €

Policlinica cf 1 decomandat etaj 2/4 gresie faianta parchet termopan usa metalica instalatii noi mobilat utilat bloc tip P cu structura de 8 nivele ideal locuit/ investitie acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:41
...
46.500 €

2 camere, cf.1 semidecomandat, etaj 8/8+ etaj teh.(uscatorii), usa metalica, bloc reabilitat, garantie terasa 10 ani,teava de gaze ,contor separat ,repartitoare ,apometre toate actele, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:41
...
72.900 €

2 camere cf 1 sd 6/10, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, centrala mobilat, utilat liber 2 lifturi, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:41
...
57.500 €

Raul Doamnei cf 1 semidecomandat etaj 6/10 gresie faianta(vechi) fara alte amenajari contorizat eliberabil acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:41
...
42.000 €

Bdul Timisoara, Plazza, strada, cf. 1 semidecomandat, usa metalica, contoriza termopan, (balcon), eliberabil, acc. credit,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 24 Mar, 12:40
...
185.000 €

spatiu comercial stradal 100m , liber acte la zi curent trifazic, izolare fonica, grup sanitar amenajat gresie faianta,

Suprafata utila 100 mp Sp. comercial
Vanzari spatii comerciale Bucuresti, 24 Mar, 12:40
...
49.500 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat etaj 7/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber toate acteloe acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:40
...
49.500 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 8/8+teh., bloc reabilitat, contorizat, gresie, faianta, usa metalica, parchet masiv, termopan, in curs de eliberare, acte, acc. credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:40
...
56.500 €

garsoniera cf. 1 decomandata, etaj 1/4, gresie, faianta, usa metalica, termopan, parchet, libera, acte, acc credit.

An 1982 Decomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 24 Mar, 12:40
...
72.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 5/10 bloc reabilitat caramida baie cu geam termopan usa metalica contorizat liber acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:39
...
63.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomanat, etaj 2/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, partial, 2 lifturi, acte acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Mar, 12:39
...
46.500 €

cf 1 decomandata, gresie, faianta parchet, termopan usa metalica, geam la baie, ctie 1982, bucatarie utilata ideal investitie, inchiriere libera, contorizata acte,

Suprafata 31 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 24 Mar, 12:39
...
46.000 €

cf 1 semidecomandat gresie faianta, usa metalica, locuibila contorizata, cadastru intabulare, acc credit,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 24 Mar, 12:39
...
52.000 €

stradal, cf. 1 semidecomandat, 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, aer cond., libera, contorizat, renovat 2022, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 24 Mar, 12:39
...
72.000 €

Azzurro -Chilia Veche, cf. 1 circular, etaj 4/10, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, poze reale, liber, acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Mar, 15:55
...
48.500 €

Moghioros, stradal, Plazza Romania, cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., mobilata, utilata, acte, acc credit.

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 22 Mar, 15:55
...
82.500 €

2 camere cf 1 circular, etaj 1/10, cu bucatarie mare 9 m, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, mobilat utilat acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 1 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Mar, 13:10
...
61.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat gresie faianta parchet termopan usa metalica instalatii electrice noi aer conditionat mobila utilat liber acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Mar, 13:00
...
48.000 €

Plazza Romania cf 1 p/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilata utilata acte acc credit

An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 22 Mar, 13:00
...
30.500 €

Tip-Top, linia 41, cf 2, semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, acte.

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 22 Mar, 13:00
...
48.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara balcon, acte,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 14:02
...
62.000 €

2 camere cf 1 circular p/10 liber contorizat geam la baie balcon inchis cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 14:01
...
66.000 €

cf 1, circular p/10 gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica, acte, hol lung contorizat acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 13:45
...
63.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 1/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 12:45
...
44.500 €

2 camere cf 2 semidecomandat, etaj 3/10, fara balcon, termopan, liber contorizat necesita imbunatatiri acte cadastru intabulare, pret fix,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 12:45
...
51.800 €

Raul Doamnei cf 2 decomandat p/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 12:45
...
59.500 €

Aleea Compozitorilor cf 1 semidecomandat etaj 1/10 Usa metalica, termopan, aer conditionat ,geam la baie, contorizat liber acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:37
...
67.000 €

Moghioros Parc cf 1 decomandat etaj 1/4 gresie faianta parchet termopan liber actecontorizat acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
44.500 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 5/9, situata pe mijloc, termopan, contorizata, libera, toate actele, acc. credit, ideal investitie,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
60.000 €

2 camere cf. 1 semidecomandat, etaj 4/4, bloc tip F, termopan, parchet, usa metalica, vedere Sud, gresie, faianta, liber, toate actele, acc. credit,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
54.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat, etaj 9/9+the, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, balcon inchis, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
43.000 €

cf 1 semidecomandat et P/9 fara amenajari contorizata cadastru acc credit

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
68.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 3/4 bloc caramida cu balcon contorizat gresie faianta (vechi) liber acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
72.500 €

zona 34, Piata Moghioros, cf. 1 semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:35
...
27.500 €

Moghiros, Parc, cf. 2, etaj 6/10, monolit, fost bloc pt. armata, parchet, gresie, faianta modeste la buc., apometre, contorizat, liber, acte,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 10:35
...
61.500 €

2 camere cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, eliberabil, acte, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 10:35
...
46.900 €

garsoniera cf 1 semidecomandat etaj 3/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat aer/cond liber acte acc credit

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 10:35
...
59.000 €

garsoniera cf 1 decomandat p/4 bloc reabilitat construit pe structura 8 nivele gresie faianta parchet termopan usa metalica ustatorie pe palier mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 31 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
49.900 €

Brasov linia 41 -Plazza Romania cf 1 semidecomandat etaj 2/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica libera acte acc credit

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01