Am gasit - 31 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
400 €

Biserica Sf. Dumitru,metrou,1/10, bloc reabilitat,1 gr. sanitar cu geam, contract Anaf-avantaj decontare, liber 1 octombrie-se poate viziona si rezerva,avans 1+1, vecinatati: Stefan cel Mare, Mosilor,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 11:18
...
2.700 €

prezentam spre inchiriere un apartament de 5 camere, et 1, in vila Art Deco ridicata la 1932 Capitale, Paris, renovata complet si modernizata, ce se propune cu destinatia resedinta

Suprafata 178 mp Circular Nemobilat Utilat M 7 min.
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, ieri, 09:53
...
79.900 €

Otesani, vanzare 2 camere cu un set de imbunatatiri: um, ac, termopane, parchet masiv, pozitionat pe mijloc, nemobilat/neutilat, 2 lifturi, cash/credit, comision agentie 2%, vecinatati: Pipera, Colentina,...

Suprafata 51 mp An 1985 Decomandat Etaj 2 din 8 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 09:53
...
375 €

Inchiriez apartament 2 camere,cf 1,mobilat si utilat modern, curat,et 10/10, blocul este reabilitat termic. Imobilul este situat la 10 min de parc Bazilescu si metrou. Comision 50% din prima chirie

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 13:13
...
57.000 €

teren intravilan intre vile, conform C.U zona L1a locuinte cu regim P+2+M, pot 45%, CUT-1,57 deschidere 26 ml, drum de acces 4 m latime in indiviziune de 75 mp din total, comision 3%,

Suprafata 625 mp Intravilan Deschidere 26 ml
Terenuri Bucuresti, ieri, 13:12
...
600 €

Apartament 3 camere transformat din 4, etaj 3. mobilat si utilat complet, renovat, loc de parcare, 2 dormitoare, living mare, vedere mixta, in planul doi ferit de zgomotul bulevardului.

Suprafata 95 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, ieri, 13:12
...
22.000 €

Agentie imobiliara, ofer spre vanzare gars cf 3, et 4/4, bloc reabilitat termic, renovata recent, toate instalatiile schimbate.

An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 17 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 13:12
...
105.000 €

vand apartament 3 camere, 2 lifturi, bloc anvelopat, necesita renovare, instalatiile electrice schimbate,

Suprafata 67 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 7 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 09:52
...
51.900 €

bloc mixt reabilitat termic, etaj 5/8, vanzare garsoniera mobilata si utilata, ideala investitie/ rezidenta, libera,acte la zi, Cash/Credit, Comision Agentie 2%,vecinatati: Pipera, Colentina, Stefan cel...

Suprafata 29 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 19 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 09:52
...
380.000 €

Ideal camin de batrani! Vand vila stradala pe sos Colentina. Imobilul este compus din P+1+M, contructie din 2009, 5 grupuri sanitare, garaj.

Suprafata utila 300 mp Teren 246 mp An 2009 8 camere La cheie
Vanzari case, vile Bucuresti, ieri, 09:52
...
1.500 €

inchiriez spatiu comercial, suprafata 133 mp, compus din parter si mansarda, ideal pentru vulcanizare, service auto. Spatiul se inchiriaza mobilat si dotat, acces stradal, locuri de parcare

Suprafata utila 133 mp Sp. comercial
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, ieri, 09:52
...
550 €

inchiriez ap. 3 camere, decomandat, et. 5/10, renovat total, se mobileaza in functie de cerintele clientilor. Imobilul este situat intr-o zona buna, aproape de mijloacele de transport, comision 50%,

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 09:52
...
2.500 €

Inalta Curte de Casatie apartament 3 camere cu terasa, bloc 2020, etaj 2, trei grupuri sanitare, doua dormitoare, garaj, mobilat si utilat premium, bloc exclusivist.Zona este linistita cu verdeata,

Suprafata 108 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 09:52
...
410.000 €

Casa arh. Paul Smarandescu este situata intr-o zona a Bucurestiului cu o veche conotatie istorica, a fost construita de Societatea Imobiliara in 1911 dupa planurile arhitectului A. Stanescu.

Suprafata utila 320 mp Teren 310 mp An 1911 6 camere La rosu M 13 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, ieri, 09:51
...
450 €

etaj 2/10, pretabil studenti/cuplu, mobilat si utilat, liber, avans 1+1,Comision Agentie 50%, vecinatati: Stefan cel Mare, Floreasca, Facultatea de Constructii

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 09:51
...
750 €

etaj 1/5, spatios, 2 balcoane, 2 bai, 2 ac, boxa, loc de parcare subteran, spatii depozitare, ideal expati. Vezi video, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati Herastrau, Baneasa, Aviatorilor,

Suprafata 107 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 09:51
...
33.900 €

Aversa, 2 min. Piata Obor, doar cu preluare chiriasi seriosi pentru termen lung, acte la zi, fara credit, pret neg., comision agentie 2%, vecinatati: Ferdinand, Iancului, Colentina, Pantelimon,

Suprafata 24 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 5 M 12 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 09:51
...
123.900 €

Cristea Mateescu, vanzare 4 camere, nemobilat/ neutilat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, um, 2 ac, total contorizat, 10 min. metrou/ piata/ mall, liber, comision agentie 2%, vecinatati: Obor, Colentina, Lacul...

Suprafata 84 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 18 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 09:51
...
2.250 €

restaurant Parc Ostrov, terasa, parcare 10 auto, bucatarie utilata, cuptor lemne, sistem ventilatie, alarma, sistem iluminare, 3 grupuri sanitare, scara interioara, bar mobilat si utilat

Suprafata utila 150 mp Sp. comercial
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, ieri, 09:51
...
79.900 €

bloc 2018, mobilat si utilat nou, centrala termica, loc parcare suprateran, aer conditionat, lift, curte interioara, liber, cash/ credit, comision agentie 2%, vecinatati Colentina, Voluntari, Dobroesti

Suprafata 53 mp An 2018 Decomandat Etaj 1 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 09:51
...
47.500 €

3 camere confort 3, fara balcon, centrala termica de apartament, um, ac, renovat/igienizat. Nu se accepta credit, bloc incadrat cls. 2, acte la zi. Comision Agentie 2%, vecinatati: Mihai Bravu, Timpuri...

Suprafata 42 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 09:50
...
295 €

inchiriere garsoniera la curte Piata Gemeni, curte civilizata, centrala proprie, libera, inchiriere baiat/barbat nefumator, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Romana, Mosilor, Universitate,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 09:50
...
57.000 €

intersectie Buzoieni, bloc stradal cu vedere spate, fara imbunatatiri, separatie gaze, baie cu geam, 2 balcoane, acte la zi, cash, credit, comision agentie 2%. Vezi video, vecinatati: sos. Alexandriei,...

Suprafata 53 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 09:50
...
240.000 €

imobil ultracentral construit pe nivelul parter cu 6 camere si dependinte, cu teren de 209 mp in proprietate din totalul de 435 mp, edificiu interbelic renovat consolidat in 2008- 2012,

Suprafata utila 125 mp Teren 209 mp An 2012 6 camere La cheie M 5 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, ieri, 09:50
...
149.000 €

apartament 4 camere, Parcul Tribunalului Bucuresti, constructie 1941, etaj 4, baie si grup sanitar, circular, centrala termica de bloc, necesita renovare, liber

Suprafata 105 mp An 1941 Circular Etaj 4 din 6 M 6 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 09:50
...
89.999 €

zona exclusivista, etaj 1/3, mobilat si utilat, curat, liber, um, ac, centrala de ap, vedere mixta, cash/ credit, vezi video, comision agentie 2%, vecinatati: Stefan cel Mare, Dorobanti, Tei, Aviatiei,...

Suprafata 41 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 3 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 09:17
...
380 €

etaj 1/10, stradal, mobilat si utilat, curat, acces rapid transport, contract Anaf, avantaj decontare, preferabil salariati termen lung, avans 1+1, vecinatati Stefan cel Mare, Tei, Mosilor, Iancului

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 01 Oct, 13:29
...
950 €

Inchiriez spatiu comercial, stradal, supraf 54mp, pretabil coafor, cabinet stomatologic, veterinar, notariat, si orice alt domeniu de activitate. spatiul are 2 intrari.

Suprafata utila 54 mp Sp. comercial M 19 min.
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, 27 Sep, 12:23
...
56.500 €

Facultatea de Constructii, etaj 8/10, decomandata, bloc reabilitat termic, 2lifturi,3min parc,disponibila imediat, cash/credit, Comision Agentie 2%, vecinatati: Pipera, Floreasca,Stefan cel Mare,Obor,...

An 1985 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 27 Sep, 12:23
...
64.900 €

Grand Arena, etaj 9/10, fara imbunatatiri, baie cu geam in balcon, separatie gaze, lift nou, luminos si insorit, cash/ credit, comision agentie 2%, detalii la telefon, vecinatati: Alexandru Obregia, Berceni,

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 27 Sep, 10:53
...
89.900 €

Grigore Ionescu, vedere spate, fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare, baia mare cu geam, 2 lifturi, total contorizat, 10 min. metrou, acte la zi, cash, credit, comision agentie 2%, vecinatati: Tei, Obor,...

Suprafata 68 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 16 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 14:45