Am gasit - 9 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
125.000 €

Ghencea, 1 Mai, 4 camere, cf. 1, etaj 1 din 8 cu 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc 1982, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica

Suprafata 89 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 14 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri; 13:59
...
75.000 €

Drumul Taberei 1 Mai Hanul Drumetului cu iesire metrou Tudor Vladimirescu 3 camere 4/10 circular, bloc reabilitat termic,centrala proprie, termopan,balcon, geam.la baie, fara imbunatatiri

Suprafata 62 mp An 1971 Decomandat Etaj 4 din 10 M 5 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri; 13:59
...
84.000 €

Parc Moghioros -Chilia Veche 3 camere semidecomandat etaj 3 din 4 bloc izolat termic, termopan, curat, fara imbunatatiri,acte

Suprafata 64 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri; 13:59
...
70.000 €

Favorit, Afi Cotroceni, etaj 5 din 8, fara imb., cu balcon si geam la baie

Suprafata 50 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri; 13:58
...
55.000 €

Bucla, Romancierilor, semistradal, 3 camere cf. 2, semidecomandat, etaj 4 din 10, bloc reabilitat termic, termopan, balcon, fara imbunatatiri, necesita renovare totala, acte,

Suprafata 45 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri; 13:58
...
69.500 €

1 Mai, Titel Petrescu, stradal, 2 camere, parter din 8, vedere stradala, centrala proprie, termopan, fara imbunatatiri, acte,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 8 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Iun. '24 (12:28)
...
39.500 €

garsoniera cf. 1 semidecomandata, bloc 1980, etaj 10 din 19, bloc reabilitat termic, balcon inchis, termopan, fara imbunatatiri, acte,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Iun. '24 (12:27)
...
76.000 €

1 Mai, semistradal, Titel Petrescu 2 camere etaj 6 din 8, bloc 1982, fara imbunatatiri, balcon, bloc cu 2 lifturi, termopan.

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 6 din 8 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iun. '24 (12:15)
...
51.500 €

Prelungirea Ghencea, Valea Furcii, Primavara, garsoniera cf. 1, etaj 1 din 3, bloc 2007, centrala proprie, loc parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, acte,

Suprafata 36 mp An 2007 Etaj 1 din 3
Vanzari garsoniere Bucuresti, 17 Iun. '24 (08:01)