Am gasit - 25 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
65.000 €

Atentie, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, et. 2/4, totul nou, impecabil, pret rezonabil, g, f, p, t, um, totul nou, balcon inchis. Frumos si lucrat cu simtul raspunderii, acceptam credit,

Suprafata 52 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:34
...
72.000 €

3 minute metrou, anul 1984, etajul 1/8,blocurile rusesti, apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, foarte curat, cu toate imbunatatirile, g.f.p.t.um,su. 54 mp, balcon inchis cu termopa.Apartamentul

Suprafata 53 mp An 1985 Decomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:32
...
52.000 €

50 mp, apartament 2 camere confort 1, 10 min. metrou, fara imbunatatiri recente, balcon inchis, usa metalica, bloc reabilitat termic, vecini deosebit, cadastru, intabulare

An 1965 Decomandat Etaj 4 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:32
...
78.000 €

apartament, 2 camere, confort 1, st 56 mp, anul 1990, parter/8, aprobare si spatiu pentru 2 balcoane, decomandat, curat, semimobilat, cadastru, intabulare,

An 1990 Decomandat Etaj parter din 8 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:31
...
64.900 €

Apartament, 3 camere, curat, g, f ,p, t,. um, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, terasa refacuta de asociatia de bloc ,etajul 4/4 ,cadastru, intabulare, negociabil la fata locului, suprafata totala 69

Suprafata 69 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:31
...
51.900 €

negociabil, Emil Racovita, apartament 2 camere confort 1 decomandat, et. 3/10, anul 1974, curat, fara inbunatatiri recente, cadastru, intabulare, mobilat, utilat, negociabil la fata locului,

Decomandat Etaj 3 din 10 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:30
...
21.000 €

garsoniera st 21 mp, etajul 1/4, apa, gaze, curent electric, contor seoarat, contracte proprietar pe facilitati, cadastru, intabulare, 10 minute metrou Aparatorii Patriei,

An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 13 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 22 Sep, 16:29
...
53.000 €

apartament 3 camere confort 2, st 50 mp, etajul 3/4, bloc reabilitat termic, totul nou, impecabil renovat recent, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, liber, nelocuit dupa renovare, bloc civilizat,

An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:29
...
55.000 €

apartament, 2 camere, confort 1 decomandat, fara imbunatatiri, etajul 4/7. loc parcare. pret negociabil . cadastru. intabulare. acceptam credit bancar. 10 minute metrou pozitie excelenta.

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 7 M 19 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:28
...
53.000 €

apartament 2 camere, confort 2 sporit, et. 5/10, st 42 mp, decomandat, curat, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, liber. Apartamentul este la 2 statii Oraselul Copiilor sau 2 statii Piata Sudului,

Suprafata 42 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:28
...
64.000 €

5 minute metrou, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, curat, renovat, g,f,p, t, um, anul 1975, etajul 3/7, balcon spatios inchis cu termopan, cadastru intabulare.

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 7
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 16:26
...
41.700 €

apartament 2 camere, confort 2, semidecomandat, fara imbunatatiri recente, etaj intermediar. Apartamentul este liber si are cadastru si intabulare,

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 Sep, 13:05
...

cumpar garsoniera sau apartament, ofer pretul zonei, plata se face cash, cer si ofer seriozitate maxima

Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Sep, 16:43
...
54.200 €

apartament 2 camere, confort 2, etajul 1/10, curat, g, f, p, t, um, mobilata si utilat complet, cadastru, intabulare, bloc civilizat,

An 1975 Decomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Sep, 16:42
...
46.000 €

Anul 1980, garsoniera, confort 1, decomandata, etajul 3/4 ,fara imbunatatiri recente, usa metalica, balcon inchis, termopane,libera,cadastru,intabulare.

Decomandat Etaj 3 din 4 M 14 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 21 Sep, 16:10
...
63.500 €

negociabil, ap. 2 cam., conf. 1, liber, nu are imbunatatiti recente, cadastru, intabulare, 3 min. Stb, 1 statie metrou;

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 9
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Sep, 12:13
...
55.000 €

apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, curat, g, f, p, t, um, parter cu balcon, toate actele la zi, cadastru, intabulare, chiar merita vazut si cumparat,

An 1969 Semidecomandat Etaj parter din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Sep, 11:59
...
52.000 €

confort 1, decomandat, etaj 3/7, curat, fara imbunatatiri recent, liber, cadastru, intabulare, apartamentul are termopane, usa metalica. Blocul este reabilitat termic. Bloc civilizat

Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Sep, 19:14
...
72.000 €

5 min metrou,Secuilor, apartament 2 camere, confort 1, renovat recent, totul nou, impecabil, instalatii electrice si termice noi ,g, t, um,grup sanitar totul nou, impecabil, cadastru intabulare

An 1964 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Sep, 18:13
...
35.000 €

garsoniera confort 2, bloc mixt, curat, civilizat, etajul 1/10, fix 10 minute metrou Brancoveanu, mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare.

Suprafata 23 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 11 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 14 Sep, 12:15
...
61.900 €

apartament 2 camere decomandat, bloc stradal, renovat complet, instalatiile electrice si sanitare noi, balcon 13 mp, et. 1/10, bloc linistit, se vinde mobilat, cadastru, intabulare 2 statii Oraselul Copiilor,

An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 14 Sep, 12:10
...
45.500 €

38 mp, balcon logie generos, garsoniera la parter, mare, frumoasa, decomandata, bloc mixt, semimobilata si utilata, cadastru, intabulare,

An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 15 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 14 Sep, 12:09
...
52.000 €

apartament 2 camere confort 1 semidecomandat ej 6/10 fara imbunatatiri recente cadastru intabulare

An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 19 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 13 Sep, 16:54
...

schimb sau vand apartament 2 camere confort 2, etajul 4/4, cadastru, intabulare. Ofer la schimb si o suma de 3500 euro, doresc ceva similar parter sau etaj intermediar;

Cumparari, schimburi Bucuresti, 12 Sep, 17:37
...
65.000 €

negociabil, anul 1983, ap. 2 cam. cf. 1, dec. centrala de apartament, etajul 4/4, cadastru, intabulare. Cerem si oferim seriozitate. Va rog vizitati site-ul nostru columbiaimobiliare.ro

M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 12 Sep, 17:36