Alc Electrical Testing

2.377 vizualizari
..
Descriere

VERIFICARI PRAM | MASURATORI PRAM | BULETINE PRAM
 

CE SUNT VERIFICARILE PRAM?

Legarea la pamânt reprezinta prima si cea mai importanta masura de protectie împotriva electrocutarii.
Prin masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamânt si a continuitatii instalatiei de legare la pamânt (racord de legare la pamânt, nul de protectie PE, conductoare de echipotentializare, etc.), putem sa verificam gradul de protectie pe care îl asigura aceasta instalatie împotriva electrocutarii, dar si sa constatam gradul de uzura a instalatiei si a componentelor acesteia.

În urma acestor Verificari PRAM vom putea obtine si informatii foarte importante privind cresterea nivelului de securitate electrica prin conformarea instalatiei, astfel încât sa se evite eventualele accidente ce ar putea sa apara din cauza defectiunilor.

CARE ESTE SCOPUL VERIFICARILOR PRAM - CERTIFICARE I OBTINEREA AVIZULUI PRAM

Verificarile periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele tehnice actuale pot avea consecinte grave asupra integritatii imobilelor sau asupra vietilor omenesti si de aceea recomandam efectuarea acestor verificari PRAM la termenele scadente, precum si de fiecare data când considerati ca instalatia electrica trebuie verificata, avizata sau certificata pram.

 STIA?I CA…

- Reglementarile legale în vigoare prevad obligativitatea în sarcina propietarului privind verificarea periodica a instalatiilor electrice?
- Nerespectarea perioadei de verificare este un posibil factor de pericol?
- Verificarile periodice ale instalatiilor si echipamentelor electrice reduc considerabil riscul unui posibil accident electric?
- Anual se produc accidente (electrocutari, incendii, etc.) din cauza instalatiilor electrice realizate de neprofesionisti si a lipsei de importanta acordate verificarilor periodice a instalatiei electrice?

FRECVENTA VERIFICARILOR PRAM

Frecven?a verific?rilor periodice a unei instala?ii, trebuie s? fie determinat? de tipul instala?iei, a echipamentelor folosite, de frecven?a ?i calitatea mentenan?ei, dar nu în ultimul rând de influen?ele externe la care acestea sunt supuse.

Conform normativului I7/2011, periodicitatea maxim? de verificare a unei prize de p?mânt este 2 ani in medii pu?in periculoase ?i anual în medii periculoase ?i foarte periculoase.

Continuitatea racordurilor de la centura de împ?mântare la Tabloul Electric General - TEG ?i de la TEG la fiecare Tablou Electric secundar de distribu?ie - TED, starea barelor PE, continuitatea nulului de protec?ie din barele PE ale fiec?rui TED pân? la locul de racord al consumatorilor (prize 230/400V), va fi masurat? cel pu?in o dat? pe an.

RAPOARTELE VERIFICARILOR PERIODICE / BULETIN PRAM / CERTIFICAT PRAM

Pentru monitorizarea ?i mentenan?a continu? a instala?iilor electrice este obligatoriu s? fie pastrate înregistr?ri. 

Verific?rile periodice realizate de ALC ELECTICAL TESTING se finalizeaz? printr-un Raport de verificare periodic?, înso?it de buletinele de încercare PRAM realizate: buletin de încercare a prizei de p?mânt ?i buletin de încercare a continuit??ii nulului de protec?ie. Acest Buletin PRAM, Aviz PRAM sau Certificat PRAM trebuie s? con?in? informa?iile minime cerute de legisla?ie.

PROCEDURA DE TESTARE PRAM A INSTALA?IEI DE LEGARE LA P?MÂNT

Pasii care trebuie urmati pentru contractarea serviciilor noastre de verificari PRAM ale instalatiilor electrice, sunt:

- Transmiterea unei cereri de oferta în care sa ne comunicati informatii privind instalatia supusa verificarilor tip PRAM 
- Încheierea contractului dintre beneficiar si societatea noastra
- Efectuarea verific?rilor ?i test?rii instala?iei 
- Emiterea Buletinelor de încercare ?i a Raportului de verificare a instala?iei de protec?ie prin legare la p?mânt, aducerea la cuno?tin?a beneficiarului a rezultatelor ob?inute în urma m?suratorilor realizate, constatarea unor defec?iuni sau neconcordan?e cu prescrip?iile tehnice privind rezultatele m?sur?torilor înregistrate

Date de contact
0723.361.107
Aleea Tulcea nr. 5
Aleea Tulcea 5
acum este DESCHIS
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri
08:00-17:00
Distribuie
Anunturi
...

Servicii verificari PRAM, masuratori prize de pamant, verificari periodice instalatii si echipamente electrice. Termoviziune instalatii si echipamente electrice. Testari electrosecuritate echipamente,

Instalatii Electrice
Reparatii, service Bucuresti, ieri, 00:10