Acero Retail - Consultanta SSM, Protectia muncii Bucuresti

Dosar SU - Situatii de Urgenta

organizarea si desfasurarea activitatii de aparare împotriva incendiilor;
tematica de instruire pe categorii de salariati;
instructiuni de aparare împotriva incendiilor si sarcinile ce revin personalului;
dispozitie privind numirea persoanei responsabile cu atributii PSI ;
organizarea activitatii de instruire în domeniul situatiilor de urgenta;
dispozitie privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta;
procedura de instruire în domeniul situatiilor de urgenta;
dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
lista dotarii cu mijloace de prima interventie pentru stingerea incendiilor;
permis de lucru cu foc (model);
planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune în caz de incendiu;
evidenta exercitiilor de interventie efectuate;
controlul respectarii normelor de aparare împotriva incendiilor;

Galerie foto
  • ...