Mihaela Stoiculescu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Drept Comercial si al afacerilor

Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil a adus o serie de modificari fundamentale în materia contractelor, prin introducerea unor elemente si concepte noi, reglementate în mod concret si imperativ, punându-se accent pe negocierea contractelor, pe vointa reala a partilor de a determina natura, cuprinsul si întinderea acordului dintre acestea, pe eliminarea clauzelor susceptibile de mai multe întelesuri, ambigue sau a caror exprimare este eliptica, dar si pe modalitatile de sanctionare a debitorului obligatiei principale, pe raspunderea contractuala precum si pe limitarea si exonerarea de aceasta.

Serviciile juridice pe care le oferim in aceasta arie de expertiza consta in:

 • Asistenta jurdica, redactare, modificare, verificare, revizuire contracte civile/comerciale, acte aditionale, antecontracte în vederea elaborarii si adaptarii contractelor potrivit noilor reglementari si imprejurari;

 • Asistenta juridica si reprezentare la initierea negocierilor sau la întreruperea acestora;

 • Asistenta juridica/reprezentare în fata instantelor judecatoresti competente în cauze având ca obiect raspunderea civila contractuala, pronuntarea hotarârilor judecatoresti care sa tina loc de act autentic, actiuni având ca obiect constatarea nulitatii absolute/relative a unui contract, în rezilierea/rezolutiunea unui contract, actiuni având ca obiect, despagubiri intemeiate pe raspunderea pentru evictiune, actiuni estimatorii sau redhibitorii etc.

 • Consultanta juridica, analiza si interpretare clauze îndoielnice, externe, penale si a efectelor pe care acestea le produc;

 • Determinarea si clarificarea continutului si clasificarii contractelor în vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor aferente fiecarei parti contractante;

 • Asistenta juridica în fata notarului pentru încheierea contractelor autentice.

 • Asistenta, consultanta juridica de specialitate, reprezentare la Oficiul Registrului Comertului: 
  • Asistenta si consultanta juridica  – în materie de înfiintare sau modificare societati comerciale;
  • Înfiintare societate comericiala, indiferent de forma juridica solicitata (înfiintare societate – SRL, SA, ASOCIATIE, FUNDATIE);
 • Înfiintare asociatie de proprietari; PFA, IF, II;
 • Redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii asociati si administratori, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale;
 • Redactarea si aducerea la îndeplinire a tuturor operatiunilor juridice care sunt necesare pentru functionarea cât mai eficienta a societatii dvs;
 • Înregistrarea tuturor modificarilor care apar pe parcursul desfasurarii activitatii societatii dumneavoastra la Registrul Comertului;
 • Actualizare date identificare asociati/actionari;
 • Cesiune parti sociale;
 • Fuziune si divizare firma;
 • Înfiintare punct de lucru (sediu secundar);
 • Limitare mandat administrator;
 • Majorare capital social;
 • Prelungire mandat administrator;
 • Prelungire sediu social;
 • Radiere punct de lucru;
 • Reducere capital social;
 • Recodificare caen conform 337/2007 rev 2;
 • Revocare mandat administrator;
 • Reluare activitate;
 • Schimbare denumire societate;
 • Schimbare forma juridica;
 • Mutare sediu social;
 • Radiere obiect de activitate;
 • Suspendare temporara activitate;
 • Dizolvare/lichidare societate;
 • Radiere societate; etc
Galerie foto
 • ...