Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
30.000 €

ap. 2 camere, etaj 4/5, bloc mansardat si reabilitat, gaze individual, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare

An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, 28 Sep, 14:20
...
54.900 €

superoferta, apartament 2 camere decomandat, toate utilitatile (apa, gaz, curent, canalizare), contorizate individual. Imobilul va fii predat la cheie cu toate finisajele,

Suprafata 46 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:17
...
46.900 €

Imobilul este legat la toate utilitatile: apa, gaz, curent, canalizare. Contorizarea se face individual, beneficiaza de centrala proprie prin condensare si calorifere. poze pentru prezentare

Suprafata 51 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 5 M 6 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:17
...
39.900 €

Imobilul este legat la toate utilitatile: apa, gaz, curent, canalizare. Contorizarea se face individual, beneficiaza de centrala proprie prin condensare si calorifere. *poze pentru prezentare

Suprafata 43 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 6 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:17
...
50.900 €

metrou Aparatorii Patriei, cel mai ieftin, cash autobuz in fata blocului, finalizare la sfarsitul anului, la 8 min. de metrou, apartament nou 2 camere, spatiul permite amenajare foarte eficienta

Suprafata 39 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 6 din 6 M 13 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:17
...
48.000 €

structura de rezistenta este in conformitate cu noile reglementari din cadre si grinzi de beton armat, compartimentarea din caramida Porotherm 25 cm exterior si 11,5 cm la interior. Comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5 M 19 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:17
...
48.500 €

Locuinta se vinde complet finisata si este dotata cu: centrala proprie de apartament – 24 kw (in condensatie), geamuri termopan, gresie si faianta, parchet, obiecte sanitare. COSMISION 0!

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 7 M 2 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:16
...
53.000 €

2 camere, conf.2 dec., suprafata 40 mp, et.3/10, renovat, complet mobilat si utilat t+g+p+f. Acte C+I, liber de sarcini. Pret discutabil.

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 28 Sep, 14:15
...
53.000 €

apartament 2 camere, confort 2 sporit, et. 5/10, st 42 mp, decomandat, curat, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, liber. Apartamentul este la 2 statii Oraselul Copiilor sau 2 statii Piata Sudului,

Suprafata 42 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 12:53
...
54.000 €

apartament, 2 camere, confort 1 decomandat, fara imbunatatiri, etajul 4/7. loc parcare. pret negociabil . cadastru. intabulare. acceptam credit bancar. 10 minute metrou pozitie excelenta.

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 7 M 19 min.
Bucuresti, 28 Sep, 12:52
...
43.000 €

2 camere cf. 2, et. 8/10, izolat termic, termopan, la7 min de metrou, in apropiere centre comerciale, scoala, gradinita, piata, mijloace transport, acte la zi si loc parcare

Suprafata 35 mp Decomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 28 Sep, 12:35
...
51.000 €

Va deschidem usa catre o oportunitate deosebita de a achizitiona un apartament cu 2 camere, plasat in inima zonei Militari, pe strada Apusului. Acest loc ofera un acces rapid si comod catre statiile de...

Suprafata 40 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 28 Sep, 12:00
...
43.000 €

direct dezvoltator, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, apartament 2 camere tip studio, decomandat, compartimentare caramida, finisate complet, canalizare, apa Apa...

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 28 Sep, 12:00
...
52.500 €

apartament cu 2 camere 40 mp, anvelopat recent, bloc 1974, apropiere metrou, statie STB, magazine, scoli, gradinite, zona deosebita. Apartamentul este renovat recent. Poze reale. Cadastru si intabulare,...

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 11:59
...
55.000 €

Drumul Taberei, Romancierilor, parter/10, confort 2, decomandat, mobilat si utilat, izolat interior, scara si bloc civilizat, bloc semistradal, renovat, geamuri termopan, parchet, usi schimbate, g, f,...

Suprafata 37 mp An 1973 Decomandat Etaj parter din 10 M 2 min.
Bucuresti, 28 Sep, 11:52
...
32.000 €

Lidl, 2 camere, CF2, p/4, imbunatatiri, RADET, vecini linistiti, acte la zi, ideal investitie

Suprafata 38 mp An 1980 Etaj parter din 4
Bucuresti, 28 Sep, 11:37
...
54.000 €

proprietar, vand ap. de 2 camere, semidecomandat, renovat partial (baie, bucatarie) et. 1/10, an 1974, bloc anvelopat in 2013, supraf utila 40 mp, situat pe str. Luntrei, zona Doamna Ghica, sector 2,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 11:35
...
50.000 €

cf. 1, et. 6/7, dec. bloc fara risc seismic, pret bun, ocazie

Suprafata 48 mp Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 28 Sep, 10:02
...
47.000 €

particular vand apartament cu pret de garsoniera. Acte la zi. Apartamentul arata ca in fotografii,

Suprafata 35 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 28 Sep, 09:40
...
51.000 €

Va deschidem usa catre o oportunitate deosebita de a achizitiona un apartament cu 2 camere, plasat in inima zonei Militari, pe strada Apusului. Acest loc ofera un acces rapid si comod catre statiile de...

Suprafata 40 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 28 Sep, 09:30
...
54.900 €

Agentie imobiliara comision 2 % - imobil 2008, etaj 1/1 - intrare separata pe scara, curte comuna cu ceilalti 3 proprietari - in care se poate parca masina, centrala termica proprie pe gaze, liber.

Suprafata 64 mp An 2008 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, 28 Sep, 09:18
...
55.000 €

Lujerului- Piata Veteranilor confort 2, semidecomandat, renovat recent , centrala, liber, acte, credit

Suprafata 38 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 28 Sep, 09:05
...
53.000 €

(Gorjului - Dezrobirii ) confort 1, semidecomandat, 9/9, liber, fara probleme cu terasa, liber, curat , termopan, usa metalica, acte, credit

Suprafata 52 mp Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 6 min.
Bucuresti, 28 Sep, 09:04
...
49.900 €

2 camere strada Lugoj, Petru Maior, decomandat, etaj 2 din 2, fara risc seismic, incalzire centralizata, termopan, fara imbunatatiri, acte boxa, curte comuna, doar cash,

Suprafata 55 mp An 1940 Etaj 2 din 2 M 8 min.
Bucuresti, 28 Sep, 08:55
...
46.000 €

Straja/Resita, 2 camere confort doi, 3/10, curat, liber,

Suprafata 36 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 08:10
...
53.000 €

2 camere confort 2 sporit, decomandat, etaj 8/10, bucataria mobila, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 08:00
...
44.000 €

apartament 2 camere, bloc finalizat, situat in Militari, Metro, Auchan, STB 178 si 138, pe strada Tineretului, statie STB 178, 278 si 138 la 50 m. canalizare, gaz, curent electric. Comision 0,

Suprafata 38 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 28 Sep, 07:44
...
52.000 €

apartament 2 camere, confort 1, decomandat, Drumul Taberei, Valea Ialomitei, metrou, etaj 4/4, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare, necesita renovare, se accepta credit

Suprafata 51 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 27 Sep, 22:42
...
40.000 €

2 camere semidecomandat, 10/10, bloc constructie 1974, suprafata utila 37 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc in curs de reabilitare, usa metalica, acte la zi,

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 27 Sep, 20:53
...
51.000 €

43 mp, et.6/10, sd, renovat, ac, contoare, etc.

Suprafata 43 mp Decomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 27 Sep, 18:44
...
49.000 €

38 mp, et. 8/10, decomandat, stare buna, ocazie,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 27 Sep, 18:39
...
50.000 €

vand ap. 2 camere, multiple imbunatatiri;

Bucuresti, 27 Sep, 18:30
...
54.000 €

apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, parter cu balcon, generos, curat, liber, cadastru, intabulare, bine situat,

An 1970 Semidecomandat
Bucuresti, 27 Sep, 17:31
...
53.000 €

apartament decomandat, 3/8, liber, situat intr-un bloc reabitat termic, str. Prevederii, langa Scoala 20, la aproximativ 3 minute mers metrou 1 Decembrie, Piata Trapezului,

Suprafata 44 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 27 Sep, 17:26
...
55.000 €

vand ap. 2 camere, cf. 1 dec., liber, toate actele, gaze separate, pret 55000 euro disc.,

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 27 Sep, 17:23
...
52.000 €

apartament 2 camere confort 1 semidecomandat ej 6/10 fara imbunatatiri recente cadastru intabulare

An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 27 Sep, 16:55
...
52.800 €

liber, 2 camere, 50 mp, etaj 3/4, decomandat, gresie, termopan, bloc situat pe strada Somesul Cald, in apropiere de Lidl, 10 min. metrou Eroii Revolutiei, mijoace de transport, scoala, 5280 euro, 0723389967,

Suprafata 50 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 27 Sep, 16:54
...
50.000 €

negociabil, Emil Racovita, apartament 2 camere confort 1 decomandat, et. 3/10, anul 1974, curat, fara inbunatatiri recente, cadastru, intabulare, mobilat, utilat, negociabil la fata locului,

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 27 Sep, 16:41
...
55.000 €

5 minute metrou, apartament 2 camere, etajul 5, decomandat cu balcon, clasic, fara imbunatatiri recente, liber, cadastru, intabulare, negociabil la fata locului,

Suprafata 52 mp An 1967 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 27 Sep, 16:40
...
43.000 €

decomandat, centrala, toate imbunatatirile, demisol inalt/4, bloc cu 15 apartamente, intre case si vile, zona foarte linistita, la 700-800 m de piata si metrou, pret neg.,

Suprafata 42 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 4 M 14 min.
Bucuresti, 27 Sep, 15:53
...
52.500 €

ocazie, se vinde un apartament 2 camere, cf. 2, sporit, recent renovat, mobilat si utilat. Pret 52.500 Euro ! 20 minute Metrou Brancoveanu si /sau 20 minute Metrou Piata Sudului Localizare : Bucuresti...

Suprafata 37 mp An 1969 Decomandat Etaj 9 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 27 Sep, 15:13
...
44.000 €

blocurile rosii de caramida, decomandat, liber balcon, boxa, are si boxa la subsol, cadastru, intabulare, se afla aprope de statia de tramvai Kaufland, magazine, politia locala,

Suprafata 57 mp An 1950 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 27 Sep, 15:01
...
30.000 €

cf. 2 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, apa calda, caldura, zona linistita, cadastru, intabulare, Liceul Bolintineanu, aproape tramvaiul 32,

Suprafata 28 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 27 Sep, 14:52
...
47.000 €

2 camere cf. 2 dec., renovat, mobilat, acces imediat mijloace de transport, cadastru, intabulare, fara risc seismic, 47000 euro,

An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 27 Sep, 14:29
...
35.000 €

Apartament 2 camere de vanzare Valtoarei Rahova sector 5 . Apartamentul se afla la etajul 2 din 4 si este compus din 2 camere semidecomandate in suprafata totala de 37 mp. Blocul este reabilitat termic.

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 27 Sep, 14:09
...
51.000 €

2 camere, dec, CF2, fara imbunatatiri, balcon ,acte la zi,metrou aproape,7/10, ideal investitie

Suprafata 45 mp Decomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 27 Sep, 13:25
...
29.000 €

Eroii Revolutiei 2 camere cf. 3, mobilat, etaj 4, 30 mp, cadastru, intabulare, acces usor metrou, merita vazut, 29.000 eur,

Suprafata 30 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 27 Sep, 13:03
...
46.900 €

2 camere confort 2 Berceni drumul Gazarului

Suprafata 37 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 27 Sep, 12:57
...
44.000 €

Agentia Land Estate va ofera un apartament cu 2 camere decomandat, situat la etajul 5 din 10 intr-un bloc construit in anul 1975. Locuinta este alcatuita din 1 dormitoare, un living, o bucatarie, 1...

Suprafata 38 mp An 1975 Decomandat Etaj 5
Bucuresti, 27 Sep, 12:14
...
41.000 €

2 camere, cf. 2, mobilat, utilat, 4/4, imbunatatiri, acte la zi, ideal investitie, usor neg.

Bucuresti, 27 Sep, 10:26
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 13.362
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 12.028
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 12.564