Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
38.500 €

Apartament doua camere cadastru, intabulare liber, la 5 minute de metroul Mihai Bravu

Semidecomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, 23 Sep, 21:41
...
48.000 €

liber, ap. 2 camere , fara imbunatatiri, balcon, loc parcare, apropiere scoala 190, metrou P-ta Sudului, parcul Lumea Copiilor, cad., intabulare,

Suprafata 42 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 23 Sep, 16:24
...
41.800 €

liber, 2 camere, Drumul Gazarului etaj 3/4, semidec., termopan, 41.800 euro, tel. cadastru, intabulare

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 23 Sep, 12:32
...
45.000 €

ap. e situat in planul 2, intre statiile de metrou Lujerului si Gorjului, stb Veteranilor, cf.2, 37 mp, et.10, sd., centrala proprie, stare buna, ac, termopan, mai putin balconul, terasa bloc refacuta

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 23 Sep, 11:30
...
52.000 €

liber, apartament 2 camere confort 1 decomandat, etaj 3/7, balcon 3,70 m, inchis intermopan fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, 3 statii pana la metrou Eroii Revolutiei,

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 23 Sep, 09:05
...
40.500 €

pozitie foarte buna, aproape de Lidl, acces rapid sos. Giurgiului si bd. Brancoveanu, linii STB direct spre centru, cf. 2, et. 3/4, semidec., fara imbunatatiri majore, termopan

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 Sep, 17:40
...
52.000 €

50 mp, apartament 2 camere confort 1, 10 min. metrou, fara imbunatatiri recente, balcon inchis, usa metalica, bloc reabilitat termic, vecini deosebit, cadastru, intabulare

An 1965 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 22 Sep, 16:32
...
47.000 €

Soldat Croitoru, Vasile Rahova, zona deosebita, 2 camere, 60 mp, etaj 3/3, mansarda, bloc nou, gaze, centrala proprie, foarte curat cu imbunatatiri, pret 47000 euro, se accepta o mica diferenta in rate...

Suprafata 60 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 22 Sep, 14:48
...
41.700 €

apartament 2 camere, confort 2, semidecomandat, fara imbunatatiri recente, etaj intermediar. Apartamentul este liber si are cadastru si intabulare,

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 Sep, 13:05
...
53.000 €

Imobilul se afla fix la granita dintre Bucuresti si Popesti Leordeni mai exact pe Sos Oltenitei nr.396 A,Sector 4, la 5 minute de mers pana la statia de tramvai Romprim care merge catre statia de metrou...

Suprafata 53 mp An 2016 Decomandat Etaj demisol din 4
Bucuresti, 22 Sep, 10:25
...
55.000 €

sector 2, stradal, cf.1, 54 mp, et.4/4, decomandat, necesita renovare, instalatiile sanitare si electrice au fost schimbate

Suprafata 54 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 Sep, 20:54
...
54.200 €

apartament 2 camere, confort 2, etajul 1/10, curat, g, f, p, t, um, mobilata si utilat complet, cadastru, intabulare, bloc civilizat,

An 1975 Decomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 21 Sep, 16:42
...
54.900 €

Zona: Universitate - Calea Mosilor 86bis, sector 3 Pret: 54.900 eur Etaj: 6/6 Numar camere: 2 Confort: 1 Compartimentare: nedecomandat Suprafata desfasurata: 57,01 mp Anul constructiei: 1937 Facilitati:...

Suprafata 57 mp An 1937 Semidecomandat Etaj 6 din 6 M 8 min.
Bucuresti, 21 Sep, 12:16
...
33.000 €

Vand apartament 2 camere cf. 3, centrala gaze, gresie, faianta, parchet, termopane, pret disc.

Suprafata 28 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 Sep, 10:23
...
34.500 €

vand ap. 2 camere cf. 2, parc Vicina, liber, pret 34.500 euro

Suprafata 34 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 Sep, 10:23
...
37.500 €

vand apartament 2 camere cof 2 cu balcon liber fara in bunatatiri pret 37500 euro

Suprafata 38 mp Etaj 4 din 10
Bucuresti, 21 Sep, 10:23
...
39.990 €

metrou si mall sun plaza fix 2 km, acces rapid, merita, mobilat si utilat, investitie sigura, bloc mixt, civilizat, include parcare, merita vazut, dotat cu centrala termica, izolat, acc credit, rog seriozitate

Suprafata 39 mp An 2017 Decomandat Etaj demisol din 7 M 18 min.
Bucuresti, 21 Sep, 10:15
...
31.900 €

2 camere Parcul Carol 46 mp construiti, 30 mp utili, etaj 3/3, fara risc seismic, necesita renovare si bransare la curent, eventual si la gaze, boxa de 9 mp, situat la 3 minute de mers de Parcul Carol

Suprafata 30 mp An 1930 Semidecomandat Etaj 3 din 3 M 14 min.
Bucuresti, 21 Sep, 08:05
...
52.000 €

apartament 2 camere cf. 1 decomandat, 49 mp suprafata utila. Zona Berceni, Drumul Gazarului. Etaj 3/4, bloc 1976. Blocul urmeaza sa intre in reabilitare termica. Necesita igienizare,

Suprafata 50 mp An 1978 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 Sep, 19:32
...
50.000 €

Soseaua Giurgiului, renovat recent, balcon, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei

Suprafata 40 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 20 Sep, 09:00
...
53.000 €

Soseaua Giurgiului, bloc reabilitat termic, decomandat, balcon, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 20 Sep, 08:55
...
41.500 €

cf.2, 38 mp, et.8, sd., mobilat si utilat ca in imagini, ocazie

Suprafata 38 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 20 Sep, 08:01
...
42.000 €

bloc construit in 2019, 37 mp, etaj P/4, imbunatatiri, centrala proprie, balcon, mobilat, utilat, liniste, zona ok, curata, planul 2; curentul si gazul se platesc la intretinere (contoare pasante),

Suprafata 36 mp An 2019 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 Sep, 08:01
...
42.500 €

Liber, 2 camere decomandat 36mp, gresie, faianta, curat, et 6/10,bloc reabilitat 7 minute metrou Ap Patriei, fac Spiru Haret, cad intabulare,

Suprafata 36 mp An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 19 Sep, 13:57
...
55.000 €

Rau ctie 1985, cf1, etaj 4, balcon in termopan, 60mp, vedere mixta, liber, bl. reabilitat termic, scara civilizata, aproape mijoace transport, pret bun, cadastru, intabulare disc

Suprafata 60 mp An 1985
Bucuresti, 19 Sep, 13:48
...
55.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
54.000 €

et. 1/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat,toate imbunatatirile, bloc fara probleme,fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
54.999 €

2 cam. conf. I, caramida, reabilitat termic, fara risc seismic, 48,2 mp, fara imbunatatiri, geamuri termopan, aer conditionat, necesita renovare, mobilat si utilat,

Suprafata 48 mp An 1966 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 19 Sep, 08:01
...
52.000 €

acte la zi. Parchet, gresie si faianta. Anvelopat blocul. Gradinite si scoli in zona. Transport aproape, magazine in zona,

Suprafata 35 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 19 Sep, 08:01
...
52.800 €

liber, ap. 2 camere, 50 mp, cf. 1 decomandat, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, 52800 euro, bloc 1975, cadastru, intabulare, 0723389967,

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 Sep, 13:55
...
55.000 €

Bucla, 4/4, decomandat,bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, acte,

Suprafata 50 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 18 Sep, 11:26
...
52.000 €

Concept Imobiliare, va propune spre vanzare, un apartament format din 2 camere, confort 2, decomandat, cu suprafata de 40 mp, situat la etajul 3/10, intr-un bloc construit in cartierul Drumul Taberei,...

Suprafata 40 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 16 Sep, 15:25
...
34.500 €

ap. 2 cam., Aleea Salaj, 32 mp, etaj 3/4, an 1971, sector 5, semidecomandat,

Suprafata 32 mp An 1971 Etaj 3 din 4
Bucuresti, 15 Sep, 08:31
...
42.500 €

situat la etajul 4/4, terasa refacuta acum 2 ani, orientare spre est, retras la 40 m fata de sosea, semidecomandat, in stare buna, suprafata utila de 42 mp + balcon inchis de 4 mp, liber,

Suprafata 46 mp An 1958 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 Sep, 14:10
...
54.000 €

fara risc seismic, bloc reabilitat, cf.1, 50 mp, et. 3/7, dec., necesita a fi zugravit, ocazie,

Suprafata 50 mp An 1969 Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 14 Sep, 10:32
...
49.999 €

Aflat la 950 m de metroul ''Dimitrie Leonida'' (magistrala care duce direct la Universitate si in Pipera), acest apartament vine cu un bonus. Aflat la ultimul etaj al unui bloc construit in 2015, apartamentul,...

Suprafata 70 mp An 2015 Decomandat Etaj 5 din 5 M 14 min.
Bucuresti, 09 Sep, 11:50
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 5.563
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 4.881
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 12.029