Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
47.000 €

bloc curat, retras fata de sosea si zgomot, apartament curat, stare buna, decomandat, fara balcon, fara probleme cu terasa, se vinde mobilat, liber

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:36
...
54.000 €

Confort 1, sdc, zona civilizata, stradal, doua balcoane mari (neinchise), unul cat tine sufrageria si bucataria iar celalalt pe latimea dormitorului, usa metalica, necesita imbunatatiri, nu are bulina...

Suprafata 52 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 14 min.
Bucuresti, azi, 15:24
...
53.500 €

aproape de Parcul Circului 2/10, dec 40 mp, rebnovat, totul nou, vedere zona verde spate, liber, intabulat, te muti acum.

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 15:22
...
53.500 €

Piata Progresul apartament cu 2 camere parter, curat-zugravit, decomandat zona verde, Piata Progresul, parter inalt, bloc civilizat. Vecinatati: Giurgiului Progresul, Sura Mare, Oraselul Copiilor,

Suprafata 46 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 8 M 19 min.
Bucuresti, azi, 12:19
...
52.000 €

Particular, vand apartament doua camere, etaj 2/4, renovat recent complet, instalatie electrica si sanitare schimbate, totul nou. Imobilul se afla pe strada Argeselu.

Suprafata 37 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 14:55
...
43.900 €

ap. 2 cam., curat, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis cu termopan, usa metalica, mobila buc. noua, masa si comoda noi, debara, toate actele la zi. Se accepta credit. Neg.,

Suprafata 38 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:55
...
53.800 €

Se ofera spre vanzare un apartament cu 2 camere,p/4, mobilat si utilat, tot confortul, geam baie,cochet, ingrijit, strada lininstita, bloc curat, facilitati multiple. COD: P0500

Suprafata 35 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 16 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
39.999 €

Va prezentam spre vanzare apartament de 2 camere cf. 2. Dispune de 39 mp, conditii bune, instalatie sanitara schimbata. Etaj 4/4, pozitie excelenta,

Suprafata 39 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 14:21
...
54.500 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 3/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat/nemobilat acte acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 14:05
...
48.500 €

Raul Doamnei cf 2 decomandat 6/10 gresie faianta parchet termopan partial mobilat acte liber acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 14:04
...
49.700 €

Apartament cochet, confort 2, suprafata 38 mp, tamplarie termopan, zona linistita, semistradal, interfon, curat, imbunatatiri. Blocul situat la 3 minute de statia de metrou Romancierilor. Comision 0%.

Suprafata 38 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 14:00
...
32.000 €

Vand apartament Rahova, Margeanului, 2 camere,

Suprafata 25 mp Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:42
...
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision...

Bucuresti, azi, 12:35
...
36.000 €

vand ap. 2camere cf. 2, bl. reabilitat, liber, toate actele, pret 36000 euro disc.,

Suprafata 32 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:32
...
54.000 €

langa Parcul Tei si Plumbuita, Facultatea de Constructii, bloc civilizat, reabilitat termic, an 1977, fara risc seismic, dec,3 9mp, curat, g, f, p, t partial mobilat, cadastru,intabulare se acc. credit.

Suprafata 39 mp An 1977 Decomandat Etaj 6 din 10 M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:03
...
50.900 €

apartament 2 camere Rahova, Sos. Bucuresti-Magurele, sector 5, etaj 2/6, 44 mp cu balcon,

Suprafata 46 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 11:48
...
54.900 €

Agentie imobiliara comision 2 % - imobil 2008, etaj 1/1 - intrare separata pe scara, curte comuna cu ceilalti 3 proprietari - in care se poate parca masina, centrala termica proprie pe gaze, liber.

Suprafata 64 mp An 2008 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 11:45
...
52.900 €

confort 1, etaj 9/9, cu balcon, 50 mp, termopan, parchet din lemn masiv, aer conditionat, usa metalica, geam la baie, scara curata, situat aproape de Auchan, parcul, piata Moghioros, metrou Favorit.

Suprafata 50 mp Etaj 9 din 9 M 10 min.
Bucuresti, azi, 11:35
...
52.500 €

vanzare apartament 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 3/7, suprafata totala 50 mp, bloc reabilitat, vedere fata,

Suprafata 50 mp An 1965 Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 11:19
...
47.000 €

direct dezvoltator, bloc finalizat, str. Weiner Palada nr. 58E, constructie caramida, finisat complet, 5 minute de STB 178, 138, 278 Rezervelor, finalizat C+I, toate utilitatile, mutare imediata

Suprafata 43 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, azi, 11:18
...
46.000 €

liceul Hasdeu, chiar pe Titu Maiorescu, parter in bloc cu 1 etaj, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, curte comuna, garaj in folosinta,

Suprafata 41 mp An 1960 Semidecomandat Etaj parter din 1 M 6 min.
Bucuresti, azi, 11:09
...
52.990 €

stradal, metrou Tudor Vladimirescu, bloc reabilitat, pozitie excelenta, etaj 10/10, terasa refacuta, fara imbunatatiri, 51mp, acte la zi, apropiere Plaza mall, AFI Cotroceni, Favorit, Auchan etc.

Suprafata 51 mp An 1972 Circular Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 11:04
...
51.990 €

Ap 2 camere cf 1 decomandat an const 1982 st 52mp liber fara imbunatatiri necesita renovare toate actele accept credit pret discutabil

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 11:00
...
52.900 €

particular, etaj 4/4, decomandat, fara balcon (bloc tip A), aleile si strazile din jurul blocului refacute de curand, reabilitat termic, termopan, aer conditionat, liber, intabulare,

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 10:51
...
49.970 €

Proprietar vand apartament, recent renovat, cu acces facil la toate mijloacele de transport. Este ideal ca si rezidenta pentru o familie sau un cuplu,

Suprafata 44 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 10:39
...
48.000 €

Apartament 2 camere, finalizat, mutare imediat, decomandat, bucatarie inchisa, etaj 2/4, P+4, cu lift, statie STB la 2 minute, structura solida, utilitati-canalizare, gaze, curent electric. Comision 0,

Suprafata 42 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Green Park Militari Bucuresti, azi, 10:35
...
29.000 €

Eroii Revolutiei 2 camere cf. 3, mobilat, etaj 4, 30 mp, cadastru, intabulare, acces usor metrou, merita vazut, 29.000 eur,

Suprafata 30 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:13
...
53.000 €

2 camere confort 2 sporit, decomandat, etaj 8/10, bucataria mobila, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 09:07
...
54.000 €

Parcul Tei aproape, cf. 2, decomandat, etaj 5, balcon inchis, curat, decent, termopan, bl. reabilitat termic, langa magazine, scoala, parc, scara curata, cadastru, intabulare disc.,

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:00
...
51.500 €

Bd. Al. Obregia nr. 24, bl. R2, et. 10/10, an. 1970, semidecomandat, orientat catre S-E, comision cumparator 0%, metrou Piata Sudului, Sun Plaza, Grand Arena, Piata Straduintei, Scoala 108, mobilat,

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 08:56
...
21.000 €

2 camere, cf. 2, bloc reabilitat, gaze, mici imbunatatiri, acte la zi, 4/4, ideal investitie,urgent

Bucuresti, azi, 08:55
...
28.500 €

2 camere, 33 mp, renovat, gaze, p/4, acte la zi, ideal investitie

Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 08:55
...
52.000 €

Zona verde pe linia trolebuzului 76 statia Izvorul Rece, stradal cu vedere pe spate, bloc de 4 nivele - a fost construit in 1974. Apartamentul este dotat cu gresie, faianta, parchet, AC, usa metalica,...

Suprafata 39 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 08:54
...
52.500 €

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat intr-un bloc reabilitat termic construit in anul 1976. Bloc stradal cu acces si vedere pe spate. Apartamentul este mobilat si utilat...

Suprafata 37 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:47
...
42.500 €

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat la demisol pe strada Eclipsei la 7 minute de de metrou Leonida. Apartament recent renovat, toate utilitatile la reteaua orasului,...

Suprafata 46 mp An 2014 Semidecomandat Etaj demisol din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:40
...
51.000 €

Hypermarketul Auchan, cf. 2, etaj 1, balcon inchis, renovat decent, g+f+p+t+um, scara curata, aproape piata, scoala, gradinita, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 08:05
...
43.500 €

Vand ap 2 camere confort 2 etaj6/10,decomandat, 36mp balcon situat la 7 minute de metrou Aparatorii Patriei, scoala si gradinita, cadastru intabulare

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10 M 17 min.
Bucuresti, azi, 08:01
...
54.900 €

Proprietar vand apartament cu 2 camere in sector 4 Constantin Brancoveanu, se afla pe strada Lamotesti. Et. 4/10 Renovat: Gresie, faianta, parchet, sanitara, electrica. Actele conforme pt notar Rog...

Suprafata 45 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 07:10
...
51.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala, cu bucatarie separata si balcon, etaj 1/5 dec, preturile incep de la 44000 euro la cash,

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 03:25
...
52.000 €

Malcoci, 2 camere confort 1 decomandat, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, constructie 1982, etaj 8/8, terasa refacuta, pret negociabil

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 00:15
...
38.000 €

complex Humulesti, 2 camere confort 2, semidecomandat etaj 10/10, imbunatatiri, bloc reabilitat, stradal, langa parc vecini civilizati, scara curata, legatura STB direct spre centru, linia 117

Suprafata 39 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 00:10
...
48.000 €

Ap. se renoveaza acum! Acces rapid: Tei, Pipera, Colentina, Floreasca, Stefan cel Mare, parcurile Tei si Plumbuita, cf. 2, 38 mp, et. 10/11, dec., bloc reabilitat, fara risc seismic, ocazie

Suprafata 38 mp An 1975 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 23:21
...
54.000 €

garsoniere, direct dezvoltator, apartament 2 camere, finalizat, bucatarie inchisa, etaj 1/4, Militari, Metro, Auchan, STB 178 si 138, pe strada Tineretului, utilitati, canalizare, gaze, cu bloc P+4, cu...

Suprafata 47 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Green Park Militari Bucuresti, ieri, 20:50
...
51.062 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 47 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 20:30
...
54.000 €

zona linistita, multiple facilitati, P/4, mobilat si utilat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam la baie, acte la zi,

Suprafata 38 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
...
40.000 €

2 camere semidecomandat, 10/10, bloc constructie 1974, suprafata utila 37 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc in curs de reabilitare, usa metalica, acte la zi,

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 18:54
...
48.500 €

apartament 2 cam Cf 2 sporit hol in forma de L liber cadastru intabulare accepta credit ,bloc reabilitat fara restantieri acces rapid catre toate facilitatile orasului pret usor negociabil

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:29
...
35.700 €

vand apartament cu 2 camere in zona Rahova/Pricopan/Malcoci, langa Parcul Pecineaga, etaj 4/4, confort 2, toate actele la zi, geamuri termopan montate recent, usa metalica, aer conditionat, gresie si...

Suprafata 32 mp Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:00
...
52.000 €

stradal pe Bd. Constantin Brancoveanu, decomandat, mobilat si utilat complet, termopan, ac, masina spalat, instalatii sanitare si calorifere schimbate, foarte curat, loc parcare ADP, bloc anvelopat

Suprafata 37 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:40
...
40.500 €

direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat, cadastru + intabulare, D+P+6E, 47 mp, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, constructie caramida, finisat...

Suprafata 47 mp An 2023 Decomandat Etaj demisol din 6
Ilfov, ieri, 16:28
...
43.000 €

direct dezvoltator, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, apartament 2 camere tip studio, decomandat, compartimentare caramida, finisate complet, canalizare, apa Apa...

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, ieri, 16:28
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 5.398
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 11.889
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 13.226

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti apartamente 2 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov si alte orase din tara? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 2 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul la care visezi, poti filtra anunturile dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din Romania
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului de 2 camere: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta la care se afla apartamentul fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 2 camere (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 2 camere din Bucuresti sau din alte orase din tara la care visezi