Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
...
190.000 €

strada Baratiei, 2 apartamente situate la etajul 1 si mansarda, suprafata totala 210 mp, 4 camere, 3 bai, diverse dependinte, necesita imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 210 mp An 1940 Decomandat Etaj 1 din 2 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 20:24
...
98.000 €

piata Minis, 5 minute metrou Costin Georgian, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, liber

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
...
71.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 gr sanitare, 2 lifturi, fara imbunatatiri, 72.000 euro este ultimul pret de vanzare, liber

Suprafata 70 mp An 1971 Decomandat Etaj 12 din 13 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:09
...
176.500 €

Apt. tau de 4 camere - terasa parcare Bazilescu Bucurestii Noi

Suprafata 115 mp An 2017 Decomandat Etaj 3 din 3 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 23:15
...
139.500 €

Comision 0% Localizare: Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere, 105 mp, decomandat, foarte spatios, situat la etajul 9 intr-un bloc cu 11 etaje, construit in anul 2009. Blocul se afla in...

Suprafata 96 mp An 2009 Decomandat Etaj 9
Bucuresti, ieri, 18:45
...
121.000 €

chiar pe Cosla, bloc 4 etaje, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona linistita cu multa verdeata , teava de gaz pe scara,

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:45
...
111.000 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:36
...
100.000 €

Imobilul este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie. In proximitate gasim ,scoli , gradinite ,Parcul Teilor , marile centre comerciale ale cartierului Titan:...

Suprafata 76 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:00
...
130.000 €

etaj 4/8 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok. Este spatios, are 2 gr. sanitare si 2 balcoane. Distanta pana la metrou 4-5 min. In imediata apropiere se afla Piata Obor, scoala 307, liceu,

Suprafata 90 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 18:09
...

de vanzare apartament in vila, etaj 2, circular, centrala termica de apartament,. 3 camere plus hol primire aprox. 120 mpu zona , posibilitate extindere mansarda suprafata generoasa

Suprafata 120 mp An 1930 Circular Etaj 2 din 2 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:00
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 17:51
...
85.000 €

apartament de 4 camere, decomandat, la 2 statii de Metrou Piata Sudului, la etajul 3/4, avand 82 mp, termopan balcon, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber,

An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:48
...
130.000 €

ap. 4 camere semidecomandat, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mare, patrata, hol spatios, interior curat, imbunatatiri, bloc stradal, reabilitat, pozitionat la 5 min. de metroul Obor. Acte efectuate eliberabil,

Suprafata 90 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:07
...
211.820 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 226 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:57
...
199.000 €

acces la terasa inchisa cu intrare separata, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 84 mp +72 mp terasa, loc parcare la subteran, complet mobilat si utilat modern,

Suprafata 84 mp An 2014 Semidecomandat Etaj parter din 11 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:15
...
72.000 €

cf. 2, semidecomandat, etaj 8/10, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, 2 AC, renovat, se vinde semimobilat. La 3 minute de metrou,

Suprafata 63 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:48
...
125.000 €

Valea Ialomitei (langa piata), 4 cam. + garaj, 1/4, 83 mp, decomandat, balcon, reabilitat termic, 2 gr. sanitare, termopan, gresie, faianta, foarte curat, liber, vedere dubla, AC, usa metalica, acte.

Suprafata 83 mp An 1972 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:24
...
89.900 €

Drumul Taberei - Plazza- Moghioros, parter/4, bloc F, fara imbunatatiri, balcon, zona linistita, vedere dubla, semistradal

Suprafata 88 mp An 1964 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:22
...
150.000 €

Proprietar vand apartam.4 camere decomandat,2 bai si 2 balcoane, in bloc mixt din 1984, et.4/10 situat stradal in Bd.Chisinau nr.24. Bl.M14 Sc.1.Se vinde asa cum este in poze. Nu ofer comision si nu doresc...

Suprafata 86 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 15:05
...
490.000 €

ID intern: 311392. Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere, decomandat, confort 1 sporit, situat in zona Domenii, reper Piata Domenii, intr-un imobil construit in anul 2016, disponibil la etajul...

Suprafata 124 mp An 2016 Decomandat Etaj 2 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:57
...
214.200 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 226 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:33
...
100.000 €

Urgent! Ap 4 camere, Constuctorilor, aproape de metrou,(5 minute de mers pe jos), piata, scoala, Lidl, Auchan. Bloc reabilitat termic, 2 lifturi,interfon. Pret negociabil.

Suprafata 91 mp Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:16
...
119.000 €

Str Jean Steriadi, Apartament de 5 camere cu 2 grupuri sanitare, 2 balcoane. Situat la 10 minute distanta de metrou. Bloc reabilitat Etajul 1/10

Suprafata 106 mp An 1972 Decomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:15
...
121.000 €

Apartament de 4 camere decomandat cu 2 grupuri sanitare, geam la baie, bloc reabilitat, scara curata cu 2 apartament pe palier.

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:15
...
110.000 €

Apartament de 3 camere transformat in 4 camere. Decomandat, renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate. Balcon

Suprafata 72 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 8 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:15
...
100.000 €

stradal Emil Racovita, ctie 1981, cf1, 1/10, balcon, 2gr. sanitare, stratia stb aliorului, aproape scoala, pozitionat pe spate, fara zgomot, mijloace transport aproape, acte in regula disc

Suprafata 85 mp An 1981 Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 14:15
...
132.000 €

Apartament de 4 camere cu 2 balcoane si 2 grupuri sanitare, bucataria spatiosa. Apartamentul este decomandat, renovat, instalatii schimbate, se poate vinde si cu mobila daca se doreste. Liber

Suprafata 85 mp An 1984 Decomandat M 16 min.
Bucuresti, ieri, 14:15
...
105.000 €

chiar pe Delfinului, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, partial mobilat, credit

Suprafata 88 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 14:12
...
75.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 cam cu termopane,balcon inchis in termopane,acte la zi , se accepta credit.

Suprafata 80 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:11
...
192.661 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 8 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 161 mp An 2022 Decomandat Etaj 7 din 7 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:09
...
194.900 €

4 camere,decomandat,situat la et. 5/5, suprafata ap. 100 mp + terasa de 28 mp, 2 gr. sanitare, finisat la cheie,imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator, comision 0%

Suprafata 128 mp An 2024 Decomandat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:50
...
99.000 €

Emil Racovita stradal, ctie 1982, cf1, etaj 1, balcon inchis, 2gr. sanitare, bucatarie patrata 10mp, vedere spate fara zgomot, zona verde civilizata, scoli,gradinite aproape, cadastru, intabulare neg

Suprafata 85 mp An 1982 Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 13:24
...
199.169 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 107 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 6 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:18
...
72.999 €

4 camere Militari, str. Rosia Montana, Cetatea de Balta, cf. 1, semidec., 1968, supraf. 86,51 mp, et.4/4, necesita renovare in tot ap., nemobilat/ neutilat, 5 min. pana la P-ta Veteranilor / Gorjului,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:13
...
120.000 €

Gold Mcb va propune spre vanzare un apartament format din 4 camere, decomandat, mobilat si utilat, zugravit recent, situat la etajul 4 al unui imobil reabilitat termic. Constructie 1977, amplasat in imediata...

Suprafata 79 mp An 1977 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:38
...
127.500 €

Sos. Mihai Bravu, liceul Hasdeu aproape de metrou Iancului si Obor va oferim la vanz un ap. 4 cam. cf. 1 dec situat la 7/10 centrala termica si imbunatatiri, mobilat si utilat, relatii la tel., Dan

Suprafata 81 mp An 1981 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:30
...
106.000 €

va oferim la vanzare aproape de metrou Nicolae Grigorescu la 5-7 min. un ap. 4 cam. cf.1 semidec., 77 mp, situat la et. 4/4 in bloc reabilitat termic, liber, neamenajat,

Suprafata 77 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:19
...
115.000 €

proprietar, apartament cu 4 camere in vila 2+M, complet renovat, aer conditionat, centrala proprie, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, termopane, usa metalica,

Suprafata 85 mp An 1930 Decomandat Etaj 2 din 3 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:10
...
250.000 €

vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc monolit, loc parcare, ideal firma/locuit,

Suprafata 100 mp An 1995 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:10
...
240.000 €

Piata Unirii- Fantana Mare, apartament 4 camere, etaj 5, decomandat, suprafata 95 mp, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, bloc monolit, constructie 1990,

Suprafata 95 mp An 1990 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 12:10
...
550.000 €

5 camere penthouse, construita 316 mp, totala 260 mp, 4 terase, 1 balcon, 4 bai, renovat integral, mobilat, utilat lux, vedere panoramica, loc parcare subteran, buncar,

Suprafata 260 mp An 2012 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 12:09
...
115.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare un apartament de 4 camere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, decomandat, 97 mp, situat la etajul 9/11, bloc reabilitat, intrare stradala, toate actele.

Suprafata 97 mp An 1978 Decomandat Etaj 9
Bucuresti, ieri, 12:02
...
75.000 €

renovat nou, apartament 4 camere parter /4, decomandat,imobil constructie 1989, reabilitat termic, 90 mp, renovat complet, finisaje de calitate, centrala termica, 2 grupuri sanitare, loc parcare, acces...

Suprafata 90 mp Decomandat Etaj parter din 4
Ilfov, ieri, 12:02
...
160.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare in zona Armeneasca un apartament in vila de 4 camere situat la etajul 3/D+P+3+M, intr-o vila construita in perioada interbelica de Arhitectul Marcel Iancu. Apartamentul...

Suprafata 115 mp An 1939 Decomandat Etaj 3 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:01
...
133.500 €

Lacul Tei, apropiere Parcul Circului, Barbu Vacarescu, Floreasca, Lidl, Kaufland, Farmacia Tei, Carrefour, ap. 4 camere, et.1, cu centrala proprie, usi schimbate, AC,

An 1990 Decomandat Etaj 1 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:48
...
86.000 €

Va oferim la straja nitu Vasile u apt de 4 camere cf 1 decomandat fara imbunatatiri terasa refacuta vedere mixta

An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 11:40
...
170.000 €

Va oferim un apartament 4 camere decomandat 3 bai cu intrare separata pentru etajul 1 acolo functioneaza hostel

Suprafata 98 mp An 1960 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 11:40
...
288.900 €

Piata Uniri/ vedere Dambovita si Hanul lui Manuc 4 cam decomandate, hol locuibil et 6/8,105 mp vedere mixta liber, amenajat fara sarcini

Suprafata 105 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 8 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 11:16
...
61.000 €

ap. 4 cam., cf. 1, dec., su- 77 mp, et. 4, bloc P+10, PIF 1978, 2 grupuri sanitare (cu geam la baia mare), 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, vedere Zetarilor si Baciului, negociabil.

Suprafata 77 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:07
...
231.866 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 158 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 10 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
66.500 €

4 camere suprafata 68 mp, costructie 1975, etaj 10/10, bloc reabilitat termic, etaj tehnic pe jumatate de ap., termopane, usa metalica, zona buna, bloc curat, toate actele, geam la baie, pret 66500 euro,

Suprafata 68 mp An 1975 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 11:04
...
195.000 €

achizitie direct de la dezvoltator, comision 0%. Blocurile sunt construite pe structura de beton armat, peretii intre apartamente fiind din beton,

Suprafata 101 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:49
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 833
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.178
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.511

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 4+ camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 4+ camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive de vanzari apartamente 4 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 4+ camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 4 camere de vanzare pe care ti-l doresti!