Apartamente 2 camere de vanzare

Subrubrica: 2 camere
...
123.500 €

Apartament 2 camere tip E complex nou faza 5. Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un real viitor success....

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 8 din 11 0 Km
Bucuresti, 02 Iun. '24 (08:05)
...
75.900 €

vand ap 2 cam, cf 1, dec., et. 3/4. Ap se vinde cu mobilierul pe comanda pt. bucatarie, hol, dormitor, biblioteca sufragerie. Proprietar, vand apartament 2 camere, cf. 1, decomandat, etaj 3/4, in bloc...

Suprafata 49 mp Decomandat Etaj 3 din 4 0 Km
Bucuresti, 11 Iun. '24 (16:59)
...
75.000 €

bloc tip "P", bloc reabilitat , etaj3.3/4 fara imbunatatiri, accept credit

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4 0 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
103.150 €

apartament 2 camere in complex nou faza 5, Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un real viitor success....

Suprafata 54 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 0 Km
Bucuresti, 02 Iun. '24 (09:00)
...
67.000 €

confort 1, decomandat, bucatarie 9 mp, bloc reabilitat, curat, accept credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 2 min. 0.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:57)
...
67.000 €

2 min. metrou, piata, confort 1, semidecomandat, 5/10, bloc reabilitat, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Semidecomandat Etaj 5 M 2 min. 0.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:57)
...
73.000 €

Drumul Taberei Materna, stradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 7/10, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, geam la baie, instalatie sanitara schimbata, mobilat...

Suprafata 53 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.3 Km
Bucuresti, 07 Iun. '24 (11:46)
...
63.900 €

2 camere cf 1, circular, p/10, tip Td, cu hol mare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, acte, acc credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Etaj parter din 10 M 2 min. 0.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:06)
...
77.500 €

Valea Ialomitei, etajul 3/4, decomandat, bloc reabilitat, se vinde mobilat, aer conditionat, aproape de metrou, loc de parcare ADP, acte, accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1972 Etaj 3 din 4 M 3 min. 0.3 Km
Bucuresti, 06 Iun. '24 (16:28)
...
50.500 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 9/10 usa metalica termopan contorizat acte liber acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 1 min. 0.3 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (08:25)
...
63.000 €

confort 1, decomandat, parter cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept, credit. Pret usor negociabil .

Suprafata 50 mp An 1975 Etaj parter din 10 M 6 min. 0.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:57)
...
55.000 €

apartament confort 2, semidecomandat, etaj 4/10, necesita amenajari, bloc reabilitat, termopan, orientare sud, liber, acte, acces facil metrou, parc, scoala, negociabil,

Suprafata 45 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min. 0.3 Km
Bucuresti, azi; 13:35
...
63.000 €

Drumul Taberei Chilia Veche, cf1, circular,etaj 10/10, gresie, faianta,parchet, termopan,usa metalica, balcon inchis termopan, renovat, mobilat si utilat,la minute de metrou Raul Doamnei, Auchan si tramvai...

Suprafata 50 mp An 1973 Circular Etaj 10 din 10 M 6 min. 0.4 Km
Bucuresti, 07 Iun. '24 (11:46)
...
81.000 €

Romancierilor, cf. 1 circular, 4/10, bloc Z cu bucatarie mare, renovat total, mobilat, utilat, poze reale, acte, acc credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10 M 2 min. 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
69.999 €

REF02B735 Apartament 2 camere, zona Drumul Taberei, situat la etajul 7 al unui imobil cu 10 etaje, construit in anul 1972. Blocul urmeaza sa fie reabilitat termic. Zona este una foarte buna, in apropiere...

Suprafata 48 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min. 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (11:49)
...
67.500 €

stradal, Romancierilor, confort 1, circular, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, contorizat, 2 lifturi, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 2 min. 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
68.000 €

Buna ziua. Concept Imobiliare, va ofera la vanzare, un apartament de doua camere, semidecomandat, in suprafata de 51 mp, etajul 7 din 10 niveluri, constructie 1973, doua lifturi. Blocul este pozitionat...

Suprafata 51 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min. 0.4 Km
Bucuresti, ieri; 14:35
...
87.500 €

et. 7/10, cf. 1, 51 mp, proaspat renovat, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc stradal, toate actele...

Suprafata 50 mp Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.4 Km
Bucuresti, ieri; 09:05
...
77.000 €

Bloc nou, Ansamblu Primavara, zona linistita, se vinde mobilat si utilat. Pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 4 din 14 M 5 min. 0.4 Km
Bucuresti, azi; 12:51
...
60.000 €

Valea Ialomitei, etajul 4/4, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat si utilat complet, fara probleme cu terasa, aproape de metrou, acte facute, accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min. 0.4 Km
Bucuresti, 03 Iun. '24 (13:56)
...
69.000 €

liber, bl 72. Ag imobiliara comision 2%, Dr Taberei, bucla, stradal, dar retras de la bulevard-semidecomandat, liber, balcon inchis cu termopan, parchet, usa metalica, 2 lifturi, vedere fata, orientare...

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.4 Km
Bucuresti, ieri; 20:57
...
90.000 €

et 7/10, cf.1,51 mp, proaspat renovat,totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc stradal, toate actele...

Suprafata 51 mp Etaj 7 din 10 M 1 min. 0.4 Km
Bucuresti, 11 Iun. '24 (12:56)
...
65.000 €

bloc reabilitat, 2 minute metrou, confort 1, 4/10 , intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 4 din 10 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
68.000 €

Drumul Taberei, stradal, aproape de intersectia cu Valea Argesului, 7/10, cf. 1, semidec., liber. Langa bloc este metrou, statii STB, numeroase magazine, piata, scoli, Lidl. Toate actele

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min. 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:58)
...
90.000 €

confort 1, semidecomandat, 8/10, renovat integral g+f+p+t+UM+INS, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min. 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (10:26)
...
60.000 €

et. 7 din 10, la 3 min. de statia de Metrou Romancierilor, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
59.000 €

et. 9/10, decomandat, bloc stradal langa statia de metrou Raul Doamnei, mici imbunatatiri, pretabil investitie in vederea inchirierii dar si pt. locuit, zona linistita, scara curata, accepta credit,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10 M 0 min. 0.4 Km
Bucuresti, azi; 08:01
...
75.000 €

Raul Doamnei, 6/10, bloc reabilitat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, balcon, aer conditionat, 2 lifturi, acte, usor negociabil, liber, 0769088540,

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 2 min. 0.5 Km
Bucuresti, azi; 11:32
...
59.900 €

Drumul Taberei - Materna, 2 camere decomandat, 50 mp, mobilat si utilat, bucatarie mare, 4/4, foarte curat, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, usa metalica, liber, scara curata, acte.

An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min. 0.5 Km
Bucuresti, azi; 12:25
...
55.000 €

Drumul Taberei Raul Doamnei cf.2/dec 4/10 hol locuibil amenajat (gresie faianta parchet termopan um)curat eliberabil, acte, zona exceptionala, langa metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli Apartamentul...

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 1 min. 0.5 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (18:14)
...
72.000 €

bloc stradal, reabilitat, decomandat, etaj 3/10, suprafata 44 mp, termopan, gresie, faianta, parchet, usa met. balcon inchis, constr. 1971, contorizat, gaze, apa, caldura, aproape STB, metroul la Raul...

Suprafata 44 mp An 1971 Decomandat Etaj 3 din 10 0.5 Km
Bucuresti, 11 Iun. '24 (09:57)
...
62.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, cf. 1/circ, 4/10, bloc 2 lifturi anvelopat recent, geam baie, bucatarie spatioasa, balcon generos, termopan, um, parchet, acte, statie metrou, STB-uri, supoermarket-uri,...

Suprafata 52 mp An 1973 Circular Etaj 4 din 10 0.5 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (18:14)
...
68.000 €

Drumul Taberei- Valea Argesului, cf 1 sdec etaj 7/10, 50 mp an constructie 1970 scoala, gradinita,parc

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.5 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (15:24)
...
75.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, cf.1, semidecomandat, etaj 6/10, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, instalatie sanitara si electrica schimbate, AC. Pret...

Suprafata 51 mp An 1973 Etaj 6 din 10 M 2 min. 0.5 Km
Bucuresti, 07 Iun. '24 (11:46)
...
54.900 €

Drumul Taberei, zona Valea Ialomitei, confort 2, decomandat, etaj 4/10, suprafata locuibila 45 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aproape de mijloace de transport in comun si statiile...

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min. 0.5 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
68.900 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, stradal, etaj 1/10, 2 lifturi, termopan, usa metalica, geam la baie, balcon inchis termopan, bloc anvelopat, scara renovata, la 1 minut de metrou Raul Doamnei. Pret discutabil,...

Suprafata 51 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min. 0.5 Km
Bucuresti, 07 Iun. '24 (11:46)
...
54.900 €

Va prezint spre vanzare un apartament cu 2 camere la etajul 6 din 10 situat in Drumul Taberei zona Romancierilor la 450 metri de parcurs pana la statia de metrou Romancierilor. Apartamentul se vinde...

Suprafata 37 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min. 0.6 Km
Bucuresti, azi; 09:54
...
63.000 €

2 camere cf. 1, circular, bloc Z, cu bucatarie mare, usa metalica, termopan, liber, acte, acc. credit, pret fix,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 6 min. 0.6 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:57)
...
54.500 €

apartament 2 cam Cf 2 sporit hol in forma de L liber cadastru intabulare accepta credit ,bloc reabilitat fara restantieri acces rapid catre toate facilitatile orasului pret usor negociabil apartament...

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min. 0.6 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (18:18)
...
55.000 €

2 camere, conf. 1, decomandat, suprafata de 50 mp, et. 9/10, bloc reabilitat termic. Imbunatatiri multiple, metrou aproape la 2 minute distanta pe jos, scoli gradinite, cresa. Acte in regula, libera.

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 1 min. 0.6 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (19:45)
...
55.000 €

Parc Moghioros, et.7/10, semidecomandat, cf 2, bloc izolat termic, apartament curat fara amenajari, termopan, liber, acte facute, zona buna, apropiere metrou, piata,

Suprafata 35 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 5 min. 0.6 Km
Bucuresti, 11 Iun. '24 (13:20)
...
80.000 €

Valea Ialomitei, etaj 5/10, semidecomandat, renovat 2020, schimbat instalatie electrica si sanitara, se vinde mobilat si utilat complet, aer conditionat, aproape de metrou si de mijloacele de transport...

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 7 min. 0.6 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (13:11)
...
79.000 €

Agentie imobiliara, comision 2%. 2 camere, 7/9, bloc reabilitat, risc seismic 2, complet renovat 2016, termopan, parchet, gresie+faianta,usi noi, instalatii electrice+ sanitare noi, mobilat+utilat, AC,...

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 1 min. 0.6 Km
Bucuresti, ieri; 14:21
...
81.900 €

REF02B727 Apartament 2 camere, zona Drumul Taberei, Romancierilor, complet mobilat si utilat, situat la etajul 4 al unui imobil cu 10 etaje, construit in anul 1970. Blocul a fost reabilitat termic si...

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 5 min. 0.6 Km
Bucuresti, 04 Iun. '24 (11:04)
...
48.000 €

cf. 2, dec., 6/10, liber, curat, termopan, usa metalica, balcon inchis in termopan, acte, zona deosebita, 1min metrou, Stb-uri, aproape de parc, piata, supermarket-uri, Plaza, Pozitia excelenta pe care...

Suprafata 38 mp An 1972 Decomandat Etaj 6 din 10 0.6 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (18:15)
...
68.900 €

Drumul Taberei, parc cf. 1, sd. 5/10, amenajat cu toate imbunatatirile de calitate superioara (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac usi interior noi) acte zona buna, langa parc, piata, statie metrou,...

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 5 din 10 0.6 Km
Bucuresti, 04 Iun. '24 (13:57)
...
59.900 €

Drumul Taberei Lovinescu cf. 1, circular, 5/10, curat amenajat cu gresie, faianta, parchet, t, um, liber, toate actele pregatite pt vanzare, zona buna langa metrou, STB, uri, supermarket-uri, scoli, piata,...

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10 0.6 Km
Bucuresti, 06 Iun. '24 (17:32)
...
77.000 €

Drumul Taberei Valea Ialomitei,c f1, decomandat,etaj 3/4,gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,AC, bucatarie 8mp, bloc reabilitat,se vinde mobilat si utilat. La minute de metrou Valea Ialomitei,...

Suprafata 50 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 5 min. 0.6 Km
Bucuresti, 06 Iun. '24 (12:24)
...
58.500 €

Raul Doamnei, cf. 2, dec., 6/10, gresie, faianta, parchet, termopan, partial mobilat, acte, liber, acc. credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10 M 3 min. 0.6 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
60.000 €

3 din 10, circular, bloc situat langa liceul Lovinescu, parc,piata, mijloace de transport in comun, metrou, toate facilitatile. Comision 3%

Suprafata 50 mp An 1973 Circular Etaj 3 din 10 M 6 min. 0.6 Km
Bucuresti, 11 Iun. '24 (12:18)
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 20.234
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.813
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 6.526

Descopera cele mai recente anunturi de vanzari apartamente 2 camere Bucuresti & alte orase din Romania

Cauti apartamente 2 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov si alte orase din tara? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid locuinta mult dorita, conform criteriilor tale de cautare

Pentru a gasi mai repede apartamentul de 2 camere pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • zona din Bucuresti / orasul din alte judete din Romania
  • anul de constructie sau suprafata acestuia 
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior (balcon, centrala termica sau daca este recent renovat) sau exterior (lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre zona (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate

Ai de vanzare un apartament de 2 camere in Bucuresti sau in alte orase din Romania? Adauga anunt, gaseste rapid un cumparator!