Apartamente 2 camere de vanzare

Subrubrica: 2 camere
...
60.000 €

et. 7 din 10, la 3 min. de statia de Metrou Romancierilor, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.1 Km
Bucuresti, ieri; 08:57
...
53.500 €

Romancierilor, et. 10/10, confort 2 decomandat, curat, are balcon, amenajari minime, decent, bloc curat, liber, acte, acces metrou si Parc Moghioros!

Suprafata 38 mp An 1973 Decomandat Etaj 10 din 10 M 2 min. 0.1 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (13:18)
...
50.500 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 9/10 usa metalica termopan contorizat acte liber acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 1 min. 0.2 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (16:45)
...
52.900 €

Va prezint spre vanzare un apartament cu 2 camere la etajul 6 din 10 situat in Drumul Taberei zona Romancierilor la 450 metri de parcurs pana la statia de metrou Romancierilor. Apartamentul se vinde...

Suprafata 37 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min. 0.2 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (10:13)
...
81.000 €

Romancierilor, cf. 1 circular, 4/10, bloc Z cu bucatarie mare, renovat total, mobilat, utilat, poze reale, acte, acc credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10 M 2 min. 0.2 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (12:00)
...
59.900 €

Drumul Taberei - Materna, 2 camere decomandat, 50 mp, mobilat si utilat, bucatarie mare, 4/4, foarte curat, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, usa metalica, liber, scara curata, acte.

An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min. 0.2 Km
Bucuresti, 01 Iul. '24 (12:15)
...
77.500 €

Valea Ialomitei, etajul 3/4, decomandat, bloc reabilitat, se vinde mobilat, aer conditionat, aproape de metrou, loc de parcare ADP, acte, accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1972 Etaj 3 din 4 M 3 min. 0.2 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (08:03)
...
67.000 €

2 min. metrou, piata, confort 1, semidecomandat, 5/10, bloc reabilitat, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Semidecomandat Etaj 5 M 2 min. 0.2 Km
Bucuresti, ieri; 08:01
...
95.000 €

et. 7/10, cf. 1, 51 mp, proaspat renovat, totul este nou, instalatie electrica pe cupru,circuit separat pt aer conditionat, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si...

Suprafata 51 mp Etaj 7 din 10 M 4 min. 0.3 Km
Bucuresti, azi; 11:08
...
81.900 €

REF02B727 Apartament 2 camere, zona Drumul Taberei, Romancierilor, complet mobilat si utilat, situat la etajul 4 al unui imobil cu 10 etaje, construit in anul 1970. Blocul a fost reabilitat termic si...

Suprafata 50 mp An 1970 Etaj 4 din 10 M 5 min. 0.3 Km
Bucuresti, azi; 08:01
...
79.000 €

Targu Neamt, cf. 1 semidecomandat, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizat, liber, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Etaj 8 din 10 M 4 min. 0.3 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (16:54)
...
74.999 €

2 camere cf I dec et 1/4, 52 mp, total renovat recent, impecabil, cu toate imbunatatirile, se vinde ca in poze mobilat, utilat complet. Bloc anvelopat, scara deosebita, zona superlinistita. Acte la zi....

Suprafata 52 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 4 M 5 min. 0.3 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (20:34)
...
89.900 €

2 camere confort 1, 5/10, decomandat, renovat recent, mobilat si utilat complet, centrala termica, instalatie sanitara si electrica schimbata, totul nou, 2 lifturi, liber, metrou si STB 50 m.

Suprafata 51 mp An 1973 Decomandat Etaj 5 din 10 M 4 min. 0.3 Km
Bucuresti, ieri; 16:36
...
67.000 €

confort 1, decomandat, bucatarie 9 mp, bloc reabilitat, curat, accept credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 2 min. 0.3 Km
Bucuresti, ieri; 08:01
...
103.150 €

apartament 2 camere in complex nou faza 5, Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un real viitor success....

Suprafata 54 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 0.4 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (08:01)
...
123.500 €

Apartament 2 camere tip E complex nou faza 5. Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un real viitor success....

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 8 din 11 0.4 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (08:54)
...
75.000 €

bloc tip "P", bloc reabilitat , etaj3.3/4 fara imbunatatiri, accept credit

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4 0.4 Km
Bucuresti, ieri; 08:57
...
71.000 €

REF02B747 Apartament 2 camere, zona Drumul Taberei, Romancierilor, situat la etajul 6 al unui imobil cu 9 etaje, construit in anul 1969. Blocul a fost reabilitat termic si nu prezinta risc seizmic. Zona...

Suprafata 47 mp An 1969 Decomandat Etaj 6 din 9 M 7 min. 0.4 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (13:12)
...
69.900 €

Valea Ialomitei, etajul 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, calorifere schimbate, utilat, se poate vinde si mobilat, ideal investitie sau locuit, aproape de metrou, acte facute, accepta...

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min. 0.4 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (13:15)
...
61.000 €

Bulevardul Timisoara, cf. 2 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, geam la baie, mobilat, utilat, acte,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min. 0.4 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (16:54)
...
69.000 €

Bucla, cf. 1, semidecomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 lifturi, bloc stradal, metrou, acte, acc. credit,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min. 0.4 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (15:32)
...
90.000 €

confort 1, semidecomandat, 8/10, renovat integral g+f+p+t+UM+INS, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min. 0.4 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (14:53)
...
71.000 €

Agentie imobiliara comision 2% Drumul Taberei Valea Ialomitei Materna Bucla Vanzare apartament cu 2 camere semidecomandat, 52 mp, balcon, mobilat, utilat, etaj 7/10, bloc 1974, 2 lifturi. Agentie imobiliara...

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min. 0.5 Km
Bucuresti, azi; 08:01
...
67.500 €

ap 2 camere , decomandat situat semistradal, scoli. gradinie, centre comerciale liber, acte, stare buna !

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 14 min. 0.5 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (22:32)
...
77.000 €

Bloc nou, Ansamblu Primavara, zona linistita, se vinde mobilat si utilat. Pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 4 din 14 M 5 min. 0.5 Km
Bucuresti, ieri; 09:24
...
68.000 €

Drumul Taberei Bucla, stradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 7/10, 2 lifturi, termopan, parchet, usa metalica, balcon inchis termopan, liber, necesita renovare, la 3 minute de metrou Constantin Brancusi....

Suprafata 51 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min. 0.5 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:34)
...
77.000 €

Drumul Taberei Valea Ialomitei,c f1, decomandat,etaj 3/4,gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,AC, bucatarie 8mp, bloc reabilitat,se vinde mobilat si utilat. La minute de metrou Valea Ialomitei,...

Suprafata 50 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 5 min. 0.5 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (11:15)
...
55.000 €

Drumul Taberei Valea Argesului 4/10 2/dec curat liber amenajat recent cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, semimobilat si utilat, balcon mare, acte pregatite in vederea vanzarii, zona...

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 2 min. 0.5 Km
Bucuresti, 05 Iul. '24 (11:06)
...
69.000 €

Bucurestii Vechi si Noi va propune spre achizitie un apartament cu 2 camere in cartierul Drumul Taberei, pe bucla, la intersectia Drumul Taberei cu Valea Argesului. Blocul este stradal. Imobilul este...

Suprafata 51 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min. 0.5 Km
Bucuresti, ieri; 17:09
...
48.000 €

liber, de vanzare, ap. 2 camere, 38 mp, bl. 1975, etaj 5/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, 48000 euro, 0723389967, cadastru, intabulare,

Suprafata 38 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 14 min. 0.5 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (18:50)
...
49.000 €

Dr Taberei Raul Doamnei 8/10 2/dec termopan usa metalica balcon curat bloc anvelopat acte pregatite pt vanzare eliberabil zona exceptionala langa statie metrou supermarket-uri scoli

Suprafata 39 mp An 1973 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min. 0.6 Km
Bucuresti, 05 Iul. '24 (11:06)
...
60.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min. 0.6 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:17)
...
50.900 €

Piata Valea Ialomitei. Ap decomandat fara imbunatatiri, et 7/10 liber, langa piata, langa statia metrou Ctin Brancusi, toate actele le zi, liber. Merita vazut! Se accepta si credit! Usor negociabil!

Suprafata 38 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 0.6 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (21:12)
...
65.000 €

Et. 5/10,proaspat renovat,totul este nou si in garantie,nelocuit,instalatii electrice si sanitare schimbate,se vinde ca in imagini,pretabil investitie in vederea inchirierii,toate actele la zi Daca rezonezi...

Suprafata 34 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min. 0.6 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:17)
...
67.000 €

confort 1 semidecomandat, suprafata 51 mp, an constructie bloc 1972, etaj 7/10, liber, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zona buna linsitita, bloc curat, 2 minute metrou,...

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min. 0.6 Km
Bucuresti, ieri; 15:16
...
79.000 €

Agentie imobiliara, comision 2%. 2 camere, 7/9, bloc reabilitat, risc seismic 2, complet renovat 2016, termopan, parchet, gresie+faianta,usi noi, instalatii electrice+ sanitare noi, mobilat+utilat, AC,...

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 1 min. 0.6 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:33)
...
63.000 €

confort 1, decomandat, parter cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept, credit. Pret usor negociabil .

Suprafata 50 mp An 1975 Etaj parter din 10 M 6 min. 0.7 Km
Bucuresti, ieri; 08:01
...
126.300 €

Apartament 2 camere de vanzare tip G, situat pe Bd. Timisoara nr. 14 Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect...

Suprafata 66 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 0.7 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (08:54)
...
64.000 €

et. 4/10, decomandat, recent renovat, complet mobilat si utilat, instalatii sanitare si electrice noi, pozitie strategica langa statia de Metrou Valea Ialomitei, pretabil investitie dar si pt. locuit,

Suprafata 43 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 1 min. 0.7 Km
Bucuresti, ieri; 08:01
...
63.000 €

Drumul Taberei Chilia Veche, cf1, circular,etaj 10/10, gresie, faianta,parchet, termopan,usa metalica, balcon inchis termopan, renovat, mobilat si utilat,la minute de metrou Raul Doamnei, Auchan si tramvai...

Suprafata 50 mp An 1973 Circular Etaj 10 din 10 M 6 min. 0.7 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:34)
...
69.999 €

REF02B735 Apartament 2 camere, zona Drumul Taberei, situat la etajul 7 al unui imobil cu 10 etaje, construit in anul 1972. Blocul urmeaza sa fie reabilitat termic. Zona este una foarte buna, in apropiere...

Suprafata 48 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min. 0.7 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (13:14)
...
70.000 €

cf. 1, recent renovat, instalatii electrice, sanitare noi, posibilitate centrala termica, bloc reabilitat, scara foarte curata cu vecini civilizati, toate actele pregatite, accepta credit, Va propun...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min. 0.7 Km
Bucuresti, ieri; 08:39
...
69.000 €

liber, bl 72. Ag imobiliara comision 2%, Dr Taberei, bucla, stradal, dar retras de la bulevard-semidecomandat, liber, balcon inchis cu termopan, parchet, usa metalica, 2 lifturi, vedere fata, orientare...

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.7 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (17:36)
...
54.900 €

Drumul Taberei, zona Piata Ialomitei, confort 2, decomandat, etaj 4/10, suprafata locuibila 40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, curat, aproape de mijloace de transport in comun...

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 4 min. 0.7 Km
Bucuresti, ieri; 09:00
...
58.500 €

vand ap 2 cam zona Parc Moghioros, vis a vis de parc, pozitionat la strada Dr. Taberei, cu iesire directa la aleea principala Dr. Taberei, vedere tot Parcul Moghioros de la etaj, statie metrou cum cobori...

Suprafata 35 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 10 0.8 Km
Bucuresti, ieri; 14:57
...
48.000 €

cf. 2, dec., 6/10, liber, curat, termopan, usa metalica, balcon inchis in termopan, acte, zona deosebita, 1min metrou, Stb-uri, aproape de parc, piata, supermarket-uri, Plaza, Pozitia excelenta pe care...

Suprafata 38 mp An 1972 Decomandat Etaj 6 din 10 0.8 Km
Bucuresti, 05 Iul. '24 (11:06)
...
68.900 €

Drumul Taberei, parc cf. 1, sd. 5/10, amenajat cu toate imbunatatirile de calitate superioara (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac usi interior noi) acte zona buna, langa parc, piata, statie metrou,...

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 5 din 10 0.8 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (08:03)
...
59.900 €

Drumul Taberei Lovinescu cf. 1, circular, 5/10, curat amenajat cu gresie, faianta, parchet, t, um, liber, toate actele pregatite pt vanzare, zona buna langa metrou, STB, uri, supermarket-uri, scoli, piata,...

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10 0.8 Km
Bucuresti, 05 Iul. '24 (11:03)
...
49.900 €

500 metri de metrou, 2 camere, confort 2, situat la parter, 35 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, spatii depozitare, orientare vest, loc de joaca in fata blocului, Comision 0%

Suprafata 35 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 6 min. 0.8 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (09:00)
...
68.000 €

Drumul Taberei- Valea Argesului, cf 1 sdec etaj 7/10, 50 mp an constructie 1970 scoala, gradinita,parc

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min. 0.8 Km
Bucuresti, ieri; 13:33
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 12.346
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 8.260
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 6.372

Descopera cele mai recente anunturi de vanzari apartamente 2 camere Bucuresti & alte orase din Romania

Cauti apartamente 2 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov si alte orase din tara? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid locuinta mult dorita, conform criteriilor tale de cautare

Pentru a gasi mai repede apartamentul de 2 camere pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • zona din Bucuresti / orasul din alte judete din Romania
  • anul de constructie sau suprafata acestuia 
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior (balcon, centrala termica sau daca este recent renovat) sau exterior (lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre zona (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate

Ai de vanzare un apartament de 2 camere in Bucuresti sau in alte orase din Romania? Adauga anunt, gaseste rapid un cumparator!