Apartamente 2 camere de vanzare

Subrubrica: 2 camere
...
155.000 €

13 Septembrie, Palatul Parlamentului, stradal, apartament 2 camere, decomandat, 4/8, suprafata 64 mp, vedere mixta, bloc monolit, constructie 2003, liber,

Suprafata 64 mp An 2003 Decomandat Etaj 4 din 8 4.9 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (11:46)
...
50.000 €

2 camere, cf.1, decomandat, mici imbunatatiri, acte la zi, 1/8, ideal investitie,

Suprafata 52 mp Decomandat Etaj 1 din 8 M 15 min. 4.9 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (08:35)
...
79.500 €

Agentia Nelbo vinde in exclusivitate apartament 2 camere, liber, cf. 1 sporit, 55 mp. Construit in 1984, etaj 8/10, renovat complet, usa metal, usi interior noi parchet, instalatii electrice si sanitare....

Suprafata 55 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 10 4.9 Km
Bucuresti, azi; 19:24
...
125.000 €

Etaj 1/9 decomandat cu centrala proprie. nu are balcon. Acte ok. Este semistradal, ferit de zgomotul strazii. In imediata apropiere se afla magazine, scoala, liceu. Distanta pana la metrou 5 min. Vedere...

Suprafata 50 mp An 2014 Decomandat Etaj 1 din 9 4.9 Km
Bucuresti, 19 Iul. '24 (16:55)
...
84.900 €

Doamna Ghica – Radovanu, 2 cam. cf 1 dec., renovat integral, constr 1987, etaj 2/4, LIBER, 60 mp, SU: 55 mp, contor gaze, 15 min metrou Obor, AC istalatie sanitara si electrica schimbate, intabulat,...

Suprafata 60 mp An 1987 Decomandat Etaj 2 din 4 4.9 Km
Bucuresti, azi; 18:51
...
61.000 €

situat stradal pe Colentina, la 8 min. de metrou Obor, scoala 27 la 5 min., Kaufland la 5 min., bloc curat, reabilitat termic, construit in 1970, et. 9/10, vedere pe lateral, orientare est, mobilat si...

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 4.9 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:35)
...
127.999 €

situat in intersectie, 1 min. metrou Obor, imobil 1980, reabilitat termic, cf. 1, semidec. 58 mp, reamenajat integral de la placa, instalatii el. sanitare noi, amenajat lux, se vinde mobilat si utilat...

An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10 4.9 Km
Bucuresti, azi; 11:56
...
97.500 €

Militari, Cora Lujerului, cf. 1/dec., 4/10, bloc 1989, amenajat (g, f, p, t, um), bucatarie spatioasa, balcon generos, spatii depozitare, mobilat modern si utilat, acte, zona exceptionala, langa metrou...

Suprafata 56 mp An 1989 Decomandat Etaj 4 din 10 M 8 min. 4.9 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:57)
...
65.000 €

10 minute de metrou Obor pe jos sau o statie cu STB, cf.1, 49 mp, et. 9/10, decomandat, bloc reabilitat, AC, termopane, necesita renovare, vecini si acte ok, agentie,

Suprafata 49 mp Decomandat Etaj 9 din 10 M 12 min. 4.9 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (10:53)
...
78.000 €

et. 7/9, apartament renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, usi interior noi + usa metalica, toate actele pregatite, accepta credit.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 3 min. 4.9 Km
Bucuresti, azi; 12:27
...
69.900 €

Apartament de vanzare situat la etajul 7/10, intr-un bloc reabilitat termic, construit in anul 1973, cf. 1, dec, curat, liber, cadastru intabulare.

Suprafata 54 mp An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 17 min. 4.9 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (12:12)
...
164.900 €

ID intern: 337307 Se percepe comision 3%. Politica agentiei este de a optimiza negocierea pretului in raport cu comisionul. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort...

Suprafata 72 mp An 2016 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min. 4.9 Km
Bucuresti, 15 Iul. '24 (13:16)
...
99.999 €

etaj 3/10, bloc 1986, reabilitat, impartire atipica,56 mp, vedere stradala, decent , pret usor negociabil, aproape primarie, vedere stradala, liber , acte la zi, clasa en B

Suprafata 56 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 10 M 1 min. 4.9 Km
Bucuresti, azi; 11:58
...
154.105 €

Ivory Pipera te asteapta cu o oferta de nerefuzat! Descopera un apartament exceptional cu 2 camere, tip 6, in cadrul ansamblului rezidential Ivory Residence. Beneficiaza acum de parcare gratuita si taxe...

Suprafata 83 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 7 4.9 Km
Ivory Residence Bucuresti, azi; 12:18
...
170.000 €

langa reprezentanta Porsche, bloc finalizat 2023, paza 24/24, supraveghere video, loc parcare, lift, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon tip terasa, bucatarie open space, liber...

Suprafata 73 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 3 din 3 4.9 Km
Bucuresti, azi; 19:18
...
55.000 €

situat stradal pe Ripicieni, pozitie buna, orientare S-V scoala 30 aproape la 5 min., parcul Plumbuita la 5 min., et. 8/10, bloc reabilitat termic, an 1976, renovat, mobilat si utilat, imb.: g, f, p,...

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 4.9 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:36)
...
50.000 €

bl. 8, sc. A, et. 10, vand ap. 2 cam., confort 2,

4.9 Km
Bucuresti, 19 Iul. '24 (10:42)
...
93.450 €

apartament 2 camere tip A in complex faza 5. Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un real viitor success....

Suprafata 50 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 M 12 min. 4.9 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (08:57)
...
78.000 €

2 camere cf 1 decomandat p/4 bloc tip P cu structura 8 nivele caramida gresie faianta parchet termopan usa metalica acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min. 4.9 Km
Bucuresti, 17 Iul. '24 (12:27)
...
61.000 €

stradal, cf.1, 50 mp, et. 9/10, dec., stare buna, necesita a fi zugravit, bloc reabilitat, acte ok, risc seismic 2, cash, agentie,

Decomandat Etaj 9 din 10 M 14 min. 5 Km
Bucuresti, 20 Iul. '24 (08:54)
...
93.500 €

Apartamente cu 2 camere Pallady Apartamente moderne cu 2 camere, decomandate, cu bucatarie inchisa si living spatios, ofera confort sporit pentru viitorii proprietari. Ele fac parte din noul bloc de 8...

Suprafata 70 mp An 2022 Decomandat Etaj 8 din 8 5 Km
Bucuresti, azi; 10:39
...
94.500 €

46 mp, et. 4, sd., mobilat, utilat, tv, ac, renovat, balcon, centrala de bloc, paza permanenta, acte ok, agentie

Suprafata 46 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 4 din 11 M 17 min. 5 Km
Bucuresti, 20 Iul. '24 (08:01)
...
52.999 €

oferta in exclusivitate, 2 camere la pret de garsoniera, etaj 5/10, 45 mp, decomandat, hol locuibil, imobil reabilitat termic, termopane si usa metalica, liber, necesita amenajare, clasa en. A, proprietarul...

Suprafata 45 mp An 1978 Decomandat Etaj 5 din 10 5 Km
Bucuresti, azi; 11:57
...
95.000 €

stradal, et. 4/11, semidec, 45mp, vedere pe spate, liniste, centrala de bloc, constructie 2009, 2 lifturi, paza 24/7, mobilat si utilat, ideal investitie, terasa 7mp, acte ok, g, f, p, t, usa metalica,...

Suprafata 45 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 4 din 11 M 18 min. 5 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (14:12)
...
86.000 €

cf. 1 circular, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat/utilat, aer cond., cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 3 din 10 M 3 min. 5 Km
Bucuresti, 15 Iul. '24 (09:46)
...
138.000 €

Sos Colentina. vedere catre spate, pozitie buna, orientare sud-vest, metrou obor 10 min, kaufland 5 min, bloc 2012, parter din 9, terasa mare, Loc de parcare suprateran inclus, centrala de bloc, renovat,...

Suprafata 72 mp An 2012 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 18 min. 5 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:37)
...
95.000 €

et 4/10, complet mobilat si utilat ultra modern,finisaje premium, bucatarie full echipata, balcon generos, statia de Metrou Favorit langa bloc, Afi Cotroceni la cateva minute, toate actele.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min. 5 Km
Bucuresti, azi; 15:34
...
88.500 €

Va oferim spre vanzare apartament de 2 camere, situat la etajul 3 construit in anul 1980 in zona Lujerului. Imobilul, in suprafata utila de 55 mp are 2 camere, bai: 1. Daca va place aceasta oferta sau...

Suprafata 55 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 7 min. 5 Km
Bucuresti, azi; 10:46
...
132.000 €

metroul Obor la 7min. Pipera 5 min. Bloc 2009, cu centrala proprie, et. 7/11 cu 2 terase, 2 balcoane, dec., 66 mp, modelul mare, vedere panoramica, mobilat complet-utilat, cadastru-intabulare, se accepta...

Suprafata 66 mp An 2009 Decomandat Etaj 7 din 11 M 17 min. 5 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (11:39)
...
79.999 €

etaj 8/10, cf.1 decomandat, bloc reabilitat 1975, 52 mp, cu imbunatatiri, liber /nelocuit toate actele, clasa en B

Suprafata 52 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 5.1 Km
Bucuresti, azi; 12:02
...
125.000 €

Ned Com Imobiliare va propune spre vanzare un apartament de 2 camere, situat la etajul al 5-lea din 6 al unui bloc construit in 2016 in zona 13 Septembrie - Sabinelor. Apartamentul se desfasoara pe...

Suprafata 60 mp An 2016 Semidecomandat Etaj 5 din 6 5.1 Km
Bucuresti, 06 Iun. '24 (12:51)
...
79.900 €

apartament doua camere la cheie, renovat integral, pereti refacuti, instalatii electrice, sanitare schimbate, gresie faianta, parchet, mobilat, utilata, etaj 11/12, cf. 1 dec. 50 mp. bloc 1977 reabilitat...

Suprafata 50 mp An 1977 Decomandat Etaj 11 din 12 5.1 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (10:49)
...
64.500 €

stradal, bloc reabilitat, cf. 1 , etaj 2 , intabulare , cadastru, accept credit. Pret fix !

An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 2 min. 5.1 Km
Bucuresti, 12 Iul. '24 (08:57)
...
123.500 €

apartament 2 camere tip E in complex Plaza Residence Faza 5. Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un...

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 11 5.1 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (08:57)
...
116.400 €

Apartament 2 camere tip D in complex Plaza Residence faza 5 Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un...

Suprafata 61 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 5.1 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (08:57)
...
76.000 €

et 1/4, bloc tip P, decomandat, cu balcon, bloc reabilitat, doar termopan, toate actele, accept credit

Suprafata 50 mp An 1971 Decomandat Etaj 1 din 4 5.1 Km
Bucuresti, 12 Iul. '24 (08:30)
...
103.150 €

apartament 2 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum Exigent One, Exigent-Two si Plaza Residence Faza 1, 2,3 si 4 fac din proiect un...

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 5.1 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (08:57)
...
78.000 €

Plaza, etajul 2/4, bloc tip P, decomandat, bloc reabilitat, geam la baie, zona linistita, acte facute.

Suprafata 49 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4 5.1 Km
Bucuresti, 03 Iul. '24 (15:55)
...
124.600 €

apartament 2 camere tip F in complex nou faza 5, situat intre Mall Plaza Romania si Mall Afi Cotroceni cu acces din bulevardul Timisoara nr. 14 Experienta acumulata si seria proiectelor de success precum...

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 5.1 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (08:57)
...
55.000 €

Va oferim spre vanzare apartament de 2 camere, situat la etajul 6 construit in anul 1976 in zona Lujerului. Imobilul, in suprafata utila de 37 mp are 2 camere, bai: 1. Daca va place aceasta oferta sau...

Suprafata 37 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min. 5.1 Km
Bucuresti, azi; 10:46
...
145.000 €

imobilul este situat in zona ultracentrala a Capitalei, Unirii-Udriste, la numai 500m de Unirea Shoping Center, in imediata apropiere a celor mai cunoscute hoteluri, galerii de arta, institutii de invatamant....

An 1936 Decomandat Etaj 2 din 2 M 9 min. 5.1 Km
Bucuresti, 17 Iul. '24 (11:57)
...
65.000 €

apartament 2 camere, decomandat, confort 1, etaj 5, stradal, aer conditionat, centrala, loc parcare,renovat recent, gresie, metrou, Auchan, sali de sport, mijloace de transport 1 minut,

Suprafata 50 mp An 2020 Decomandat 5.1 Km
Bucuresti, azi; 12:46
...
103.768 €

Descoperiti acest apartament modern cu 2 camere, situat la etajele 1-3 ale blocurilor 7-12 din ansamblul rezidential Ivory Residence din Pipera. Aceasta proprietate reprezinta o oportunitate excelenta...

Suprafata 54 mp An 2024 Semidecomandat Etaj parter din 3 5.1 Km
Ivory Residence Bucuresti, azi; 16:15
...
160.000 €

Va propunem spre vanzare apartament cu 2 camere in bloc nou construit in 2021, parter ,62 mp din care terasa 12 mp, situat pe str Popa Nan 85, vis a vis de kaufland. Se vinde ca in poze ,fara comision...

Suprafata 62 mp An 2021 Semidecomandat Etaj parter din 4 5.1 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (08:03)
...
63.900 €

Apartament 2 camere, Veteranilor, etaj 5, mobilat, semi-stradal, piata, se accepta credit, toate actele pregatite de vanzare.

Etaj 5 din 10 M 7 min. 5.1 Km
Bucuresti, azi; 11:14
...
220.000 €

Soho, 5 minute metrou, se vinde mobilat utilat, se inchiriaza usor, ideal investitie, liber, se poate viziona oricand, mutare imediata, apartamentul detine un loc de parcare subteran;

Suprafata 71 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 6 5.1 Km
Bucuresti, azi; 19:07
...
65.500 €

De vanzare apartament decomandat, confort 1, cu doua camere, in casa antebelica (1909) situata in zona Budapesta, sector 4, cu acces direct din strada. / Proprietare foarte buna si pentru investitie,...

Tur virtual Suprafata 52 mp Decomandat Etaj 1 din 1 5.1 Km
Bucuresti, 30 Iun. '24 (08:01)
...
82.000 €

proprietar, apartament cu 2 camere pe str IC Bratianu 64, piata Unirii, 1 min. pana la metrou, aer conditionat, mobilat, liber imediat, fara comision

Suprafata 42 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 7 din 8 5.1 Km
Bucuresti, 18 Iul. '24 (09:03)
...
138.000 €

ID intern: 337321 Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1 sporit, situat in zona Colentina, reper Rose Garden, intr-un imobil construit in anul 2010, disponibil la parter...

Suprafata 52 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 10 5.1 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (17:48)
...
77.000 €

Bloc reabilitat tip P structura caramida 8 nivele cf 1 decomandat centrala termica obloane faianta usa metalica mobila bucatarie VerroRoma (optional) 2 A/C,inst noi acc credit Pentru mai multe detalii,poze...

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min. 5.2 Km
Bucuresti, 16 Iul. '24 (13:50)
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 12.512
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 4.125
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 8.802

Descopera cele mai recente anunturi de vanzari apartamente 2 camere Bucuresti & alte orase din Romania

Cauti apartamente 2 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov si alte orase din tara? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid locuinta mult dorita, conform criteriilor tale de cautare

Pentru a gasi mai repede apartamentul de 2 camere pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • zona din Bucuresti / orasul din alte judete din Romania
  • anul de constructie sau suprafata acestuia 
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior (balcon, centrala termica sau daca este recent renovat) sau exterior (lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre zona (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate

Ai de vanzare un apartament de 2 camere in Bucuresti sau in alte orase din Romania? Adauga anunt, gaseste rapid un cumparator!