Apartamente 3 camere de vanzare

Subrubrica: 3 camere
...
96.000 €

et. 6/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, contor de gaze (posibilitate centrala), balcon+multiple spatii de depozitare, bloc 1982, toate actele sunt...

Suprafata 68 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 13 min. 0 Km
Bucuresti, ieri; 08:01
...
88.000 €

Bd.1 Mai, bloc 1978, renovat total (inst. electrica + sanitara, schimbate), parchet, termopan, usi noi, liber, parter/4, cu balcon, situat aproape de Parc Moghioros, Auchan, Kaufland, linia 41, scoli....

Suprafata 60 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 14 min. 0.2 Km
Bucuresti, ieri; 09:55
...
68.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/9, 67 mp, geam la baie, 2 balcoane, spatii depozitare, fara imbunatatiri, intabulare, cadastru plata cash zona verde, parc, acces facil STB 1 minut, metrou, supermarketuri,...

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 12 min. 0.2 Km
Bucuresti, azi; 07:32
...
89.000 €

confort 1, semidecomandat, 5/8, 2 grupuri sanitare, g+f+p+t+um, intabulare, cadastru, accept , credit

Suprafata 76 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 9 min. 0.2 Km
Bucuresti, ieri; 08:01
...
103.000 €

et. 5/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu mici imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie, generoasa, posibilitate centrala, balcon + multiple spatii de depozitare, bloc 1980, toate actele sunt la zi,...

Suprafata 77 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min. 0.3 Km
Bucuresti, ieri; 08:57
...
88.000 €

este un apartament la P/4, bloc 1978, renovat complet, instalatii sanitare, electrice schimbate, calorifere noi, parchet, termopan, gresie, faianta, obiecte sanitare noi, liber, intabulare, energetic,

An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 11 min. 0.3 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (12:44)
...
88.000 €

bloc dupa cutremur 1978, apartamentul este la parter cu balconul stradal pe bdul 1 Mai liber, renovat complet, instalatii sanitare si electrice noi, bloc de 4 nivele dupa cutremur, acte la zi,

Suprafata 60 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min. 0.3 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (09:45)
...
75.000 €

Compozitorilor ,5 min de metrou Tudor Vladimirescu, etaj 4 din 10, doua lifturi, geam la baie, centrala termica proprie, bloc anvelopat, fara inbunatatiri

Circular Etaj 4 din 10 M 6 min. 0.4 Km
Bucuresti, 06 Iul. '24 (06:54)
...
100.000 €

et. 3/8, cf. 1, decomandat, mici imbunatatiri, posibilitate centrala termica, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, pozitionat pe vest, scara curata cu 2 lifturi, toate actele la zi

Suprafata 77 mp Decomandat Etaj 3 din 8 M 10 min. 0.4 Km
Bucuresti, ieri; 08:57
...
83.500 €

Apartament 3 camere situat in cartierul Dr. Taberei Ghencea, in apropiere de capatul tramvaiului 41, stadionul Steaua, bloc 1985, termopan calorifere schimbate, fara amenajari recente, situat intr-un...

Suprafata 70 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 13 min. 0.4 Km
Bucuresti, 03 Iul. '24 (17:24)
...
85.000 €

Aleea Compozitorilor, et.2/4, cf.1, loc de parcare, termopan, zona verde, adiacent, Auchan, gradinita, scoala, stb, metrou, piata, parc, stadion, liber, acte. fara intermediari.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 6 min. 0.4 Km
Bucuresti, azi; 09:33
...
85.000 €

confort 1, decomandat, 4/4 (fara probleme cu terasa), g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit .

Suprafata 67 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4 M 10 min. 0.5 Km
Bucuresti, ieri; 08:57
...
87.000 €

REF02B737 Apartament 3 camere, zona Drumul Taberei, siuat la etajul 1 al unui imobil cu 4 etaje, construit in anul 1976. Blocul nu prezinta risc seizmic si urmeaza sa fie reabilitat termic. Zona este...

Suprafata 64 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 5 min. 0.5 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (13:13)
...
80.000 €

Drumul Taberei Lasermed cf.1, circ., 8/10, bloc 2 lifturi, anvelopat, bucatarie spatioasa geam baie curat amenajat (g, f, p masiv, t, um), acte, zona buna aproape de STB, metrou, piata, parc, supermarket-uri,...

Suprafata 65 mp An 1973 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min. 0.5 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (08:03)
...
74.000 €

Pe Aleea Compozitorilor, in cartierul Drumul Taberei, la etajul 5 al unui bloc de tip Z, este disponibil la vanzare un apartament de 3 camere inconjurat de copaci! Apartamentul are o suprafata utila...

Suprafata 60 mp An 1968 Circular Etaj 5 din 10 M 4 min. 0.6 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (13:09)
...
76.500 €

1 Mai, Sibiu, decomandat, etaj 10/10, c-tie 1978, gresie faianta mai vechi, bloc curat si civilizat, 2 balcoane, necesita renovari, acte facute, apropiere de metrou Favorit, magazine statie stb, scoala...

Suprafata 75 mp An 1978 Decomandat Etaj 10 din 10 M 6 min. 0.7 Km
Bucuresti, 01 Iul. '24 (13:39)
...
76.500 €

1 Mai, Sibiu, et 10/10, confort 1 decomandat, luminos, c-tie 1978, bloc civilizat cu scara curata si civilizata, liber, apropiere metrou Favorit, apartament ce necesita amenajari, acte facute, zona buna,...

Suprafata 75 mp Decomandat Etaj 10 din 10 M 5 min. 0.7 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (15:23)
...
86.000 €

Tudor Vladimirescu cf 1 decomandat 3/4 fara amenajari usa metalica termopan la balcon contorizat bloc de caramida liber acte acc credit usor discutabil

Suprafata 65 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 1 min. 0.7 Km
Bucuresti, ieri; 08:57
...
77.000 €

metrou Tudor Vladimirescu, 8/10, cf. 1, circular, liber, curat, mobilat, utilat, acte. Blocul este semistradal, reabilitat, si este situat langa metrou, STB, aproape de piata, parc, magazine, scoala gradinita,...

Suprafata 63 mp An 1972 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min. 0.7 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (10:32)
...
95.000 €

Auchan, Brasov, semistradal, cf. 1 decomandat etaj 2/4 bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica, mobilat partial, utilat, liber, toate actele, acc. credit

Suprafata 67 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 11 min. 0.7 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (16:50)
...
75.000 €

Va ofer spre vanzare un apartament cu 3 camere ce se afla la parter din 10 al unui bloc situat in cartier Drumul Taberei zona Favorit. Apartamentul dispune de compartimentare tip semidecomandat cu o...

Suprafata 64 mp An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 5 min. 0.8 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (10:14)
...
110.500 €

Apartament 3 camere de vanzare, acces stradal in bloc, proprietar, metrou, amplasat in zona Favorit, in cartierul Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti, exclus agentie (Str. Sibiu nr. 17, bloc Z5) in suprafata...

Suprafata 67 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10 M 4 min. 0.8 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (12:21)
...
72.000 €

cf 1 semidecomandat,cu balcon fara imbunatatiri, geam la baie, necesita renovare pretabil firma, acte

Suprafata 65 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 1 min. 0.8 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:59)
...
112.000 €

3 camere superb, mobilat si utilat, zona linistita, foarte aproape de Aucahn, kaufland, parc Moghioros, piata Moghioros. Apartamentul are 2 bai, centrala termica si AC. Loc parcare

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min. 0.8 Km
Bucuresti, azi; 10:30
...
98.500 €

et 5/10, 73 mp, semidecomandat, toate imbunatatirile, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, balcon generos, spatii de depozitare, foarte aproape de statia de Metrou de, Parcul si Piata Moghioros, toate...

Suprafata 73 mp Etaj 5 din 10 M 4 min. 0.8 Km
Bucuresti, 06 Iul. '24 (15:30)
...
112.000 €

Bucrestii Vechi si Noi va propune spre vanzare un Apartament cu 3 camere v.a.v de Auchan Drumul Taberei. Apartamentul este situat la parter din 4, se vinde mobilat si utilat complet. Imobilul este decomandat,...

Suprafata 77 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min. 0.9 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (21:32)
...
78.900 €

Prel.Ghencea/Str.Brasov, bloc reabilitat, decomandat, et.3/4, liber, termopan si parchet din lemn, fara alte imbunatatiri, bucatarie mare, situat aproape de metrou R.Doamnei, LIDL, linia 41, Auchan.

Suprafata 67 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 4 M 11 min. 0.9 Km
Bucuresti, ieri; 11:12
...
87.000 €

Valea Calugareasca, cf. 1, decomandat, etaj 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte, acc. credit,

Suprafata 65 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min. 0.9 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (16:47)
...
73.000 €

Drumul Taberei Valea Calugareasca apartament 3 camere confort 1 semidecomandat, etaj 4/4, suprafata 65mp. Apartamentul se poate vinde mobilat si utilat .Imobilul este pozitionat la trei minute ditanta...

Tur virtual Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 0.9 Km
Bucuresti, 07 Iul. '24 (08:45)
...
79.995 €

Drumul Taberei Auchan, reabiliat termic, cf 1, decomandat suprafata 65mp, an constructie 1970,etaj 3 , scoala gradinita, parc

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4 0.9 Km
Bucuresti, ieri; 20:24
...
95.000 €

Drumul Taberei, str. Brasov vis a vis de Auchan cf.1, decomandat, parter/4, bloc reabilitat termic balcon inchis in termopan, gresie, faianta, parchet, termopan. Apartamentul se vinde mobilat si utilat...

Tur virtual Suprafata 70 mp Semidecomandat Etaj din 4 0.9 Km
Bucuresti, 07 Iul. '24 (09:06)
...
82.000 €

Drumul Taberei Romancierilor cf.1/dec 2/4 amenajat (gresie faianta parchet termopan um+2xac dressing) modern acte pregatite zona buna langa metrou STB supermarket-uri scoli gradinite parc piata Apartamentul...

Suprafata 65 mp Decomandat Etaj 2 din 4 0.9 Km
Bucuresti, 28 Iun. '24 (17:12)
...
72.000 €

Apartament confort 1 semidecomandat, parter/9, curat, acte, fara amenajari, 1 balcon, acces facil mijloace de transport, Scoala, Cresa, Gradinita, Parc, plata doar cash

Suprafata 65 mp An 1965 Semidecomandat Etaj parter din 9 0.9 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (16:22)
...
85.000 €

Dr. Taberei 34, Piata Moghioros, Tudor Vladimirescu 3 camere cf. 1, semidecomandat, 1970, etaj 8/8, 70 mp, 2 balcoane, geam la baie, vedere fata spate, aproape scoala, gradinita, piata, parc, Plazza Mall,...

Semidecomandat Etaj 8 din 8 0.9 Km
Bucuresti, 05 Iul. '24 (08:32)
...
89.900 €

Drumul Taberei, Parc Moghioros, cf.1, semidecomandat, et. 2/4, bloc reabilitat termic, termopan,parchet. Apartamentul se afla la doar 50 m de Parcul Moghioros si de complexul comercial Chilia Veche. Blocul...

Tur virtual Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 0.9 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (19:30)
...
83.000 €

etajul 3/4, decomandat, 69 mp utili, doua balcoane, o camara si o debara, situat pe strada Valea Calugareasca, reabilitat, zona linistita, foarte aproape de Parc Drumul Taberei, Auchan, Tramvai 41, Piata...

Suprafata 69 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4 M 10 min. 1 Km
Bucuresti, azi; 10:53
...
83.999 €

stradal, metrou Raul Doamnei liceul Elena Cuza, confort 1, etaj 3, bloc anvelopat termic, termopan, fara imbunatatiri, liber, curat, negociabil,

Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min. 1 Km
Bucuresti, ieri; 12:17
...
81.900 €

Ag. imobiliara, comision 2%, Dr Taberei, Prel Ghencea, Brasov, Lidl, decomandat, bloc stradal, reabilitat, vedere mixta, 2 debarale, termopan, balcon inchis cu termopan, usa metalica, de renovat, scara...

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 9 min. 1 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (17:12)
...
82.500 €

Parc Moghioros, Chilia Veche 3 camere semidecomandat etaj 3 din 4, bloc izolat termic, termopan, curat, fara imbunatatiri, acte

Suprafata 64 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 6 min. 1 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (12:59)
...
84.000 €

Calugareasca, Piata Chilia Veche, cf. 1 decomandat, etaj 3/4, bloc reabilitat, usa metalica, liber, contorizat, 2 balcoane, acte, acc. credit, aproape Parc Drumul Taberei, Auchan, Tramvai 41, Piata Moghioros,

Suprafata 70 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 10 min. 1 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (15:31)
...
83.000 €

Drumul Taberei, Auchan, cf. 1, decomandat, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, 2 balcoane, usa metalica, bloc 1976, spatii depozitare, curat, la 3 minute de Auchan si tramvai 41. Pret discutabil.

Suprafata 69 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4 M 4 min. 1.1 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (15:15)
...
86.000 €

REF02B681 Apartament 3 camere, zona Drumul Taberei, nemobilat, situat la etajul 1 la unui imobil cu 8 etaje, construit in anii 1970. Blocul a fost reabilitat termic si nu prezinta risc seizmic. Zona este...

Suprafata 72 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 7 min. 1.2 Km
Bucuresti, azi; 08:01
...
150.000 €

et. 2, apartament 3 camere in bloc E special, suprafete mari, posibilitate recompartimentare, balcon 13 mp, boxa in acte, statia de Metrou Favorit la 2 min., Afi Cotroceni la 4-5 min., apartamentul trebuie...

Suprafata 105 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 4 min. 1.2 Km
Bucuresti, ieri; 08:54
...
82.500 €

apartament confort 1, semidecomandat, etaj 3/4, fara amenajari, liber, acte, acces facil parc, Pedagogic, piata, Lovinescu,

Suprafata 64 mp An 1974 Etaj 3 din 4 M 7 min. 1.2 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (16:22)
...
79.000 €

et. 4/10, cf. 1, 68 mp, langa statia de Metrou Raul Doamnei, semidecomandat, bloc reabilitat, mici imbunatatiri, poze si video la cerere,

Suprafata 68 mp Etaj 4 din 10 M 4 min. 1.3 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (09:11)
...
75.000 €

Brasov, 2 minute Plaza, 3 minute Piata Moghioros, bloc stradal, reabilitat, 3 minute metrou, cf. 1, circular, cadastru, intabulare, accept credit, liber,

Suprafata 64 mp An 1970 Circular Etaj 7 din 10 M 7 min. 1.3 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (21:44)
...
88.000 €

Drumul Taberei - Afi ,cf 1/sdec etaj 1/9 , 70 mp, 2 balcoane , geam la baie , termopan, bloc reabilitat termic ,scoala, gradinita ,piata, parc

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 10 min. 1.3 Km
Bucuresti, ieri; 16:45
...
76.000 €

Bucla Parc cf. 1, sd. 1/4, liber posibilitate montare centrala buc spatioasa balcon generos t, um, parchet partial acte zona linistita, aproape de metrou, numeroase mijloace STB, scoli, supermarket-uri...

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min. 1.3 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (17:06)
...
72.000 €

ID intern: 336578. Se percepe comision 3%. Politica agentiei este de a optimiza negocierea pretului in raport cu comisionul. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort...

Suprafata 45 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 8 min. 1.3 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (16:34)
...
79.900 €

3 camere cf 1 decomandat etaj 5/10 bloc reabilitat termopan usa metalica teava gaze geam la baie liber acte acc credit

Suprafata 70 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10 M 8 min. 1.3 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (15:31)
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 12.345
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.949
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 20.820

Descopera cele mai recente anunturi de vanzari apartamente 3 camere Bucuresti & alte orase din Romania

Cauti apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti - Ilfov sau alte orase din Romania? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid locuinta mult dorita, conform criteriilor tale de cautare

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere pe care ti-l doresti, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul sau orasul din alte judete din Romania
  • anul de constructie sau suprafata utila
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior (balcon, centrala termica sau daca este recent renovat) sau exterior (lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre zona in care se afla apartamentul (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru a lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate.

Ai de vanzare un apartament de 3 camere in Bucuresti? Adauga anunt, gaseste rapid un cumparator!