Apartamente 3 Camere de Vanzare

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
82.000 €

bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, bucatarie mare, centrala termica,

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 12 Apr 13:48
...
88.000 €

Titan, aproape de intersectia dintre Bulevardele Liviu Rebreanu si 1 Decembrie, la 5 minute de Auchan Titan si Lidl Liviu Rebreanu, in spatele complexului Armonia Titan, la 10 minute de Parcul IOR, Galeriile...

Suprafata 61 mp An 1969 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 12 Apr 18:25
...
76.000 €

ID intern: 328855. Va prezentam o oferta deosebita - un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona 1 Decembrie 1918, in proximitatea statiei de metrou 1 Decembrie 1918. Acesta se gase

Suprafata 56 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 8 M 3 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
108.000 €

Promotie la plata cash, lift, parcare subterana, finisaje de calitate superioara, toate utilitatile, centrala proprie incalzire in pardoseala, tva inclus, 77.500 Euro, suprafata 65 mp,

Suprafata 90 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 20:05
...
88.000 €

vand apartament 3 camere in zona linistita, fara zgomot, strada cu vedere spre un parc al blocului. Mobilat dupa cum se vede si in poze. Pentru mai multe informatii va rog sa imi dati mesaj pe whatsapp,

Suprafata 67 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 4 din 4
BIROUL CONTABIL IC Bucuresti, azi, 16:40
...
83.700 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 12 Apr 17:42
...
74.000 €

Bloc reabilitat, str Campineanca, apt decomandat, liber, fara modificari, ferestre termopan, fara imbunatatiri, et 4/4, terasa in stare buna. Acte la zi. Se accepta si credit. Pret negociabil la vizionare.

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 08 Apr 14:42
...
119.500 €

Piata Matei Ambrozie Apartament de 3 camere semidecomandat cu suprafata totala de 74MP. Renovat, geam la baie. Bloc reabilitat. Etajul 2/4.

Suprafata 74 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 12 Apr 09:20
...
95.000 €

stradal pe Camil Ressu in N-uri, scoala 88, Odobesti, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, geam baie, liber. Apartamentul se va preda liber,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 21 Mar 14:23
...
91.500 €

spatios apartament de 3 camere, 2 bai pentru confort maxim, bloc solid construit in 1983, reabilitare termica pentru eficienta energetica, locuinta curata,

Suprafata 70 mp An 1983 Decomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 12 Apr 17:18
...
90.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, cu o suprafata utila de 68 m2, situat la etajul 4 al unui bloc cu 4 etaje, in sectorul 3, TITAN-PIATA MINIS. Pozitionarea este excelenta, avand statia...

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 12:03
...
93.000 €

Descopera confortul in apartamentul nostru cu 3 camere in zona Pietei Minis. Renovat cu atentie, dotat cu toate facilitatile. Loc de parcare. Suna acum pentru o vizionare!

Suprafata 63 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 10:50
...
118.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 68 mp, etajul 1/8, bloc 1987 reabilitat, cu toate imbunatatirile, decent, instalatii schimbate, 2 gr. sanitare, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 15 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:02
...
85.000 €

aproape de metrou, confort 1 decomandat, 68 mp, impartire deosebita, etajul 4/4 fara probleme, bloc 1982, fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare si 2 balcoane, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 7 min.
Bucuresti, 13 Apr 03:00
...
76.500 €

etaj 8/8, cf. 2 sporit, decomandat, 60 mp, bloc reabilitat termic, constructie 1976, termopane, usa metalica, liber, fara imbunatatiri, pret fix merita

An 1976 Decomandat Etaj 8 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:03
...
107.000 €

apartament in curs de renovare, pret dupa reonovare cu finisaje premium 135.000 euro, pret actual 103000 euro,

Suprafata 77 mp An 1977 Decomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, 12 Apr 17:54
...
119.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament 3 cam, decomandat, bucatarie inchisa si living spatios, complet finisat, CT proprie, incalzire pardoseala, 700 m metrou Nicolae Teclu,

Suprafata 91 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 06 Apr 15:18
...
120.000 €

etajul 2/4 semidecomandat, 74 mp, bloc 1985 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat utilat, decent, 2 gr sanitare, pozitie excelenta, aproape de metrou, merita vazut

M 7 min.
Bucuresti, 11 Apr 19:58
...
65.000 €

str. Trapezului, confort 1 decomandat, 57 mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, necesita renovare totala, 1 balcon si 1 gr. sanitar, la 3 min. de metrou, merita vazut,

M 4 min.
Bucuresti, 13 Apr 02:30
...
80.000 €

10 minute metrou, chiar pe Onisifor Ghibu, bloc reabilitat, centrala, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri,

Suprafata 64 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 02 Apr 13:35
...
73.000 €

Nicolae Grigorescu adiacent, cf1, etaj 4, balcon inchis,liber, metrou grigorescu 8-9 minute, aproape parcul ior, zona vede si civilizata, acte in regula, disc.

Suprafata 69 mp Etaj 4 din 4
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
99.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament 3 camere zona Titan. SE POATE ACHIZITIONA DOAR CASH, FARA CREDIT. Mobilat si utilat (masina de spalat rufe,uscator rufe,masina de spalat vase,frigider,cuptor,plita)....

Suprafata 60 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, 12 Apr 11:03
...
105.000 €

ID intern: 328886. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Dristor, reper Piata Ramnicu Sarat, intr-un imobil construit in anul 1967, disponibil la...

Suprafata 63 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
75.000 €

ID intern: 328835. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Titan, reper Burnitei, intr-un imobil construit in anul 2013, disponibil la etajul demisol...

Suprafata 70 mp An 2013 Semidecomandat Etaj demisol din 2 M 14 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
72.500 €

0% Liviu Rebreanu cu Camil Ressu, in spatele Pietei Ramnicu Sarat, etaj 10/10, bloc reabilitat, cf. semidec., 64 mp, baie cu geam, apropiere Parc IOR/Titan/ParckLake, comision zero, negociabil, acte.

Suprafata 64 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:30
...
71.000 €

ID intern: 329059. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Ozana, reper metrou 1 Decembrie 1918, intr-un imobil construit in anul 1982, disponibil la...

Suprafata 64 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
104.500 €

Decomandat si modern, acest apartament situat la etajul 3 al unui imobil reabilitat de 4 niveluri pe strada Gura Ialomitei nr. 4 este acum disponibil pentru vanzare. Instalatiile electrice si sanitare...

Suprafata 64 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, 04 Apr 08:05
...
104.000 €

etajul 6/8, decomandat, 63mp, bloc 1977 reabilitat, renovat recent cu totul nou, mobilat utilat modern, zona linistita, acte la zi, nediscutabil, merita vazut,

M 17 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:00
...
120.000 €

chiar pe Adrian Carstea, 2 gr. sanitare, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 10 minute metrou

Suprafata 67 mp An 1982 Decomandat Etaj 6 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 01 Apr 08:05
...
77.000 €

et. 9/10, Titan, Liviu Rebreanu, imobil reabilitat, fara imbunatatiri, in apropiere Lidl, Mega Image, Auchan, P-ta Minis, gradinite, scoli,

Etaj 9 din 10
Bucuresti, 08 Apr 10:11
...
95.000 €

stradal pe Camil Ressu in N-uri, scoala 88, Odobesti, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, geam baie, liber. Apartamentul se va preda liber,

Suprafata 66 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 12 Apr 21:00
...
91.500 €

confort 1 semidecomandat, 65 mp, etajul 1/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, renovat recent, 1 gr sanitar si 1 balcon, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 19 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:01
...
83.700 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica liber, toate actele

An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 01 Apr 14:30
...
87.600 €

la 12 min. de metrou, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, decent, mobilat, acte la zi, zona ok, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, 12 Apr 02:05
...
131.500 €

direct dezvoltator - Astorium Garden - comision 0% - apartament 3 camere - lux - terasa - 2 bai -parc

Suprafata 83 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 02 Apr 17:33
...
87.000 €

Bloc reabilitat termic , retras de la bulevard , Bucatarie mare , 2 minute Auchan , Penny, scoala si Gradinita aproape de bloc , toate actele , gresie,faianta , parchet,termopane ,USA metalica

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 12 Apr 14:06
...
135.000 €

renovat complet, mobilat si utilat modern,2 grupuri sanitare, geam la baie, instalatii electrice si sanitare noi, sapa turnata,bl reabilitat.

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 12 Apr 16:21
...
83.000 €

la 10 min. de metrou, semidecomandat, 67 mp, etajul 8/8 fara probleme, bloc 1987 reabilitat, fara imbunatatiri, decent, 2 gr. sanitare cu geam, teava de gaz pe scara pentru centrala, merita vazut,

M 15 min.
Bucuresti, 13 Apr 03:00
...
99.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament 3 camere zona Titan. SE POATE ACHIZITIONA DOAR CASH, FARA CREDIT. Mobilat si utilat (masina de spalat rufe,uscator rufe,masina de spalat vase,frigider,cuptor,plita)....

Suprafata 60 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, 12 Apr 18:51
...
95.000 €

Str. Lucretiu Patrascanu, apartament de 3 camere semidecomandat cu suprafata de 70 mp. Bloc reabilitat, termopane. Etajul 2/4,

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 09:21
...
105.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 29 Mar 10:45
...
105.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 12 Apr 12:00
...
90.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, cu o suprafata utila de 68 m2, situat la etajul 4 al unui bloc cu 4 etaje, in sectorul 3, TITAN-PIATA MINIS. Pozitionarea este excelenta, avand statia...

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 12 Apr 18:52
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 02 Apr 15:12
...
88.000 €

Titan, aproape de intersectia dintre Bulevardele Liviu Rebreanu si 1 Decembrie, la 5 minute de Auchan Titan si Lidl Liviu Rebreanu, in spatele complexului Armonia Titan, la 10 minute de Parcul IOR, Galeriile...

Suprafata 61 mp An 1969 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 12 Apr 10:14
...
93.000 €

ID intern: 328863. Va prezentam o oportunitate unica - un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort 1, localizat in zona Costin Georgian, in apropierea Pietei Minis, intr-un imobil construit in...

Suprafata 53 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
111.000 €

Apartament de 3 camere cu 2 balcoane, renovat. Gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, vedere mixta,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 29 Mar 10:45
...
104.500 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 06 Apr 20:15
...
112.000 €

10 minute metrou,piata si Mall park Lake, decomandat, bloc 1987, reabilitat termic,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Mega Image 2 minute

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 12 Apr 15:39
...
98.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Nicolae Grigorescu, reper Metrou, confort 2 sporit decomandat, avand suprafata de 65 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj 5 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 13 Apr 17:07
...
150.000 €

Apartament 3 camere, lux, gradina, parcare, complex rezidential, piscina cu deck amenajata, loc de joaca, pista de alergare, terase si gradini generoase, decomandat sau open space, finisaje lux, NOU

Suprafata 77 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 13 min.
Bucuresti, 01 Apr 09:36
...
86.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat, posibilitate centrala proprie, 2 apartamente pe nivel, balcon, spatii de depozitare, 10 min statia de metrou 1 Decembrie si Auchan, scara curata, fara restantieri

Suprafata 66 mp Decomandat Etaj 4 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 10.775
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.410
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.396

Descopera cele mai noi anunturi cu vanzari apartamente 3 camere din Bucuresti & alte orase din tara

Cauti apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti - Ilfov si alte orase din Romania? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere pe care ti-l doresti, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata apartamentului (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru a lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate.

Nu rata sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare din Bucuresti pe care ti-l doresti, prinde cea mai buna oferta pe site-ul Anuntul.ro