Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
97.000 €

10 minute metrou Muncii, 5 minute parc IOR,bloc reabilitat, 2 gr sanitare, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, istalatii electrice schimbate,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:06
...
98.500 €

Numele dezvoltatorului este deja cunoscut clientilor din zona de Sud a Capitalei, reusind sa ii surprinda cu livrarea multor locuinte in cadrul proiectelor anterioare, care s-au bucurat de un real succes,...

Suprafata 85 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:58
...
105.000 €

P-ta Rm Sarat, confort 1, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele, 3 minute piata Ramnicu Sarat si Mall Park Lake,

Suprafata 66 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:28
...
112.000 €

Policrinica Titan, strada Burdujeni, zona linistita, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, liber

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 Mar, 14:28
...
142.858 €

Louisiana Apartments, apartamente noi spatioase si practice. Noul ansamblu rezidential este format din 3 imobile micute ( 3 etaje) cu cate doua apartamente pe nivel. Cele cu 2 si 3 camere sunt majoritare....

Suprafata 140 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3 M 12 min.
Bucuresti, 13 Mar, 12:30
...
107.000 €

confort 1 decomandat, 67 mp, etajul 2/8, bloc 1985, cu gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii schimbate, izolat interior si exterior, bucataria mobilata, 2 gr. sanitare, merita vazut

M 12 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:54
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 14:27
...
67.500 €

Agentie imobiliara, 3 camere, semidecomandat, parchet clasic, termopan, necesita renovare, teava de gaze in bloc pentru centrala termica, toate actele, cadastru+intabulare, liber, Risc II, comision 2%,

Suprafata 66 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 16:25
...
83.000 €

10 minute metrou, bloc reabilitat, termopane, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:18
...
89.000 €

ap. 3 camere mobilate complet, mutarea imediat la semnarea actelor in notariat, negociabil

Suprafata 69 mp An 1969 Decomandat Etaj 2 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
80.000 €

la 8 minute de metrou, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 7/8, bloc 1983 reabilitat, cu imbunatatiri decente, centrala proprie, instalatii schimbate, bucataria mobilata, 2 gr. sanitare, merita

M 9 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:00
...
99.000 €

3 camere parter decomandat, izolat termic, fereastra la baie, aer conditionat la doua minute de metrou Titan si parcul IOR. Pretabil cabinet medical, avocatura, etc. Parcare platita. Fara vecini.

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 17 Mar, 10:30
...
91.429 €

Apartament 3 camere decomandat, 2 balcoane, dimensiuni generoase, aproape de metrou si de centrul comercial Pallady. Detalii Tehnice caldire: Structura de rezistenta este din beton armat, respectand cele...

Suprafata 82 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
134.088 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 134.088 Euro Pret promotional - avans 15% la antecontract: 140.792 Euro Pentru detalii complete si vizionari...

Suprafata 95 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 17 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:33
...
100.000 €

aproape de parc si metrou, confort 1 semidecomandat, 60 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu toate imbunatatirile noi, mobilat / nemobilat, instalatii noi, 1 gr. sanitar, zona linistita, merita

M 7 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:59
...
86.000 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 74 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 5 M 18 min.
Bucuresti, azi, 09:09
...
79.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 09:36
...
103.950 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 105 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 Mar, 11:48
...
89.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:18
...
110.502 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite,...

Suprafata 107 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 4 M 19 min.
Bucuresti, 21 Mar, 20:09
...
87.043 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite,...

Suprafata 79 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 21 Mar, 14:03
...
130.000 €

la 10 minute fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 69mp, etajul 2/4, bloc 1983, amenajat lux, instalatii noi, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut !

Suprafata 69 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:57
...
135.521 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Titan. In proximitate gasim: gradinite, scoli, magazine si hipermarketuri: Auchan, Lidl, Centrul Comercial Titan,...

Suprafata 97 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:06
...
100.000 €

chiar pe Petrache Florea, bloc din 2016, reabilitat, mobilat si utilat, 2 gr sanitare, o curte mica in proprietate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa, toate actele

Suprafata 82 mp An 2016 Decomandat Etaj demisol din 4 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:57
...
103.000 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 85 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 19:33
...
99.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 66mp, etajul 1/8, bloc 1983 reabilitat, cu imbunatatiri decente, 2 gr sanitare, 1 balcon, coloana de gaz in bloc,acte la zi, zona linistita, merita vazut

M 12 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:02
...
96.602 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 87 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:06
...

Estoria City imobil in constructie S+D+P+7E, ap. 3 cam dec., et. 1/7, su 73 mp, camera zi, 2 dormitoare, 2 bai, terasa 8 mp. Ap. se preda finisat g, f, p, t, um, bransat la toate utilitatile, centrala...

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat M 6 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...
96.000 €

langa parc IOR si Mall Park Lake, decomandat, vedere spate, bloc reabilitat, 2 lifturi, termopane, situat pe mijloc, liber, fara imbunatatiri

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
115.000 €

mai exact pe Aleea Florin Ciungan, confort 1 semidecomandat, 68mp, bloc 84 reabilitat, cu toate imbunatatirile, teava de gaz pentru centrala, bucataria mobilata si utilata, 2 gr sanitare, merita vazut

M 8 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:54
...
178.000 €

va propunem spre achizitie un apartament, tip duplex, etajele 10, 11, intr-un imobil nou - an 2022, terasa, balcon, living + bucatarie open, 2 dormitoare, 2 bai, totul la cheie, finisaje, acte, metrou,

Suprafata 120 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11 M 13 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:01
...
81.000 €

bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 09:39
...
308.210 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 90 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 5 M 18 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:18
...
92.000 €

confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 7/8, bloc 1982 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decent, 2 gr. sanitare, zona linistita, la 15 min fata de metrou, merita vazut

M 13 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:00
...
75.000 €

chiar la gura de metrou, bloc tip H, reabilitat termic, posibilitate pentru al doilea grup sanitar, geam la baie, gresie, faianta,

Suprafata 61 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:35
...
92.002 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Ansamblu rezidential format din 6 blocuri de patru si cinci nivele, la doar 10-12 minute de mers pe jos de metroul Nicolae Teclu, Bulevardul Pallady si Complexul Comercial...

Suprafata 88 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:50
...
110.000 €

3 camere, Metrou Trapezului 1Decembrie 1918 - Complexul Pallady Tower Residence parter/9, suprafata utila 82mp, Pret 110000 euro & optional boxa dubla doua locuri parcare subterana 12000 euro (6000 euro/loc)...

Suprafata 82 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 9
Bucuresti, 20 Mar, 22:45
...
78.000 €

3 minute metrou si piata Trapezului, decomandat, bloc reabilitat, termopane, curat, fata imbunatatiri,

Suprafata 65 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
87.000 €

Top Home Advisor va propune spre vanzare un apartament de 3 camere confort 1 situat la etajul 3 din p+ 8 situat in zona Pallady. Imobilul, in suprafata utila de 60 mp este decomandat, amplasat in bloc...

Suprafata 60 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 M 6 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:48
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 20:06
...
127.265 €

Ansamblul Top Zone Residence este un imobil cu regim de inaltime D+P+12E, avand in componenta garsoniere, apartamente tip studio, si apartamente cu 2, 3 si 4 camere, cu suprafete variate, proiectate...

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 8 din parter M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 12:18
...
83.000 €

Policlinica titan , stradal pe Grigorescu, 10 minute metrou, bloc reabilitat, termopane, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 Mar, 14:28
...
94.700 €

Chisinau, 3 camere, 1984, reabilitat, 9/10, 2 bai, renovat, mobilat, utilat, mijloace transport, acces facil Muncii, Iancului, Pantelimon, Dristor, Baba Novac, Mihai Bravu.

Suprafata 69 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 19:41
...
97.190 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:12
...
98.000 €

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:58
...
125.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, in suprafata de 75mp, decomandat, situat in cartierul Vitan, pe strada Baia Mare, la etajul 2/8, intr-un bloc construit in anul 1980.

Suprafata 75 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 20 Mar, 08:55
...
66.700 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Avans 90%-66,700 tva5% Avans 50%-69,300 tva5% Avans 15%-71,400 tva5% Apartamentul este amplasat la aproximativ la 10-12 minute de metroul 1 Decembrie, statie de STB si...

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
...
112.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
124.999 €

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 3/8, bloc 1985 cu imbunatatiri decente, acte la zi, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut ! Negociabil

M 9 min.
Bucuresti, 20 Mar, 11:58
...
103.000 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 85 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:09
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 555
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.690
Cum se stabileste pretul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.174

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare pe care ti-l doresti!