Apartamente 4 camere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
...
126.900 €

Cristea Mateescu, vanzare 4 camere, nemobilat/ neutilat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, um, 2 ac, total contorizat, 10 min. metrou/ piata/ mall, liber, comision agentie 2%, vecinatati: Obor, Colentina, Lacul...

Suprafata 84 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:11
...
121.000 €

Cora Lujerului, et. 4/11, decomandat, renovat ac, c-tie 1978, bloc curat, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apropiere metrou, parc Politehnica, acte usor discutabil,

Suprafata 88 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 11 M 3 min.
Bucuresti, 21 Sep, 11:27
...
105.000 €

Ned Com Imobiliare va propune spre vanzare un apartament de 4 camere situat la etajul 1 al unui bloc de 8 etaje situat pe strada Dumbrava Noua, in apropiere de strada Barca in cartierul Rahova. Apartamentul...

Suprafata 80 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 08:01
...
115.000 €

direct dezvoltator, ap. 4 cam, 78.24 mp, mobilat, utilat, decent, dubla izolatie, parcare subterana, disponibil imediat, et. 9,10 /13, se accepta plata prin credit bancar.

Suprafata 79 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 9 din 13
Bucuresti, azi, 11:10
...
150.000 €

zona liceul Spiru Haret apartament 4 camere, etaj 6 din 8, 113 mpu, centrala termica de apartament, 2 bai, 2 balcoane, renovat integral, imobil aflat pe lista PMB la urgente nu are bulina rosie

An 1932 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 14 min.
Bucuresti, azi, 13:18
...
245.000 €

Zona: Prelungirea Ghencea, Str. Prelungirea Ghencea 281, sector 6 Pret: 245.000 EUR Etaj: 5/5 Numar camere: 6 Confort: 1 Compartimentare: decomandat Suprafata utila: 191,96 mp Suprafata utila totala (cu...

Suprafata 191 mp An 2010 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, 16 Sep, 08:05
...
127.000 €

apartament 4 camere, etaj 3/P+8, 78 mp utili+ 2 balcoane de 7 mp (85 mp totali), baie+ gs, semimobilat si utilat, imbunatatiri, climatizare, termoficare, UM, apometre si repartitoare, lift.

Suprafata 85 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, 22 Sep, 08:05
...
475.000 €

Vanzare parter vila construita in 1940, 231mp utili, 100mp curte, garaj, 3 locuri parcare, tavane inalte, centrala termica, permite mai multe destinatii: rezidential, activitati de birou, restaurant.

Suprafata 231 mp An 1940 Circular Etaj parter din 1 M 5 min.
Bucuresti, 20 Sep, 08:05
...
159.900 €

Rasarit de Soare, apartament deosebit de 4 camere dec. de vanzare, situat pe Str. Liviu Rebreanu intre Metrou 1 Decembrie 1918 si Republica, renovat total, posibilitate 2 locuri de parcare la subteran,...

Suprafata 117 mp An 2009 Decomandat Etaj 8 din 11
Bucuresti, 13 Sep, 09:00
...
107.900 €

Agentie imobiliara comision 2 %, etaj 7/8, bloc 1984, termopan integral, gresie peste tot, 2 bai cu cabina dus, loc parcare ADP, se preda noului proprietar, intabulare, teava de gaz pe scara,

An 1984 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 17 Sep, 08:55
...
74.999 €

4 camere Militari, str. Rosia Montana, Cetatea de Balta, cf. 1, semidec., 1968, supraf. 86,51 mp, et. 4/4, necesita renovare in tot ap., nemobilat/ neutilat, 5 min. pana la P-ta Veteranilor / Gorjului,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 19 Sep, 08:01
...
125.000 €

Colentina, Rascoala 1907 colt cu str Poiana cu Aluni, pe colt, parter din 10, pretabil activitate comerciala, birou, cabinet, 85 mp utili, doua grupuri sanitare, bloc reabilitat, constructie 1987

Suprafata 85 mp An 1987 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 12:24
...
105.000 €

vanzare apartament 4 camere. Imobilul este situat in zona Militari in imediata vecinatate se afla atat piata Veteranilor, cat si Piata Gorjului 5 min. de gura de metrou Gorjului si 5 min. de Veteranilor,...

Suprafata 90 mp Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 24 Sep, 08:05
...
87.000 €

Ned Com Imobiliare va propune spre vanzare un apartament de 3 camere situat la inceputul strazii Dumbrava Noua, in apropiere de strada Barca. Apartamentul este situat la etajul al doilea al unui bloc...

Suprafata 69 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 08:01
...
139.500 €

Vacaresti, acces metrou Mihai Bravu, acces parc, spatios, suprafata 96.3 mp, doua grupuri sanitare, un balcon, etaj 8/8, imobil din 1988, cu imbunatatiri. Negociabil.

Suprafata 96 mp An 1988 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 09:52
...
132.000 €

Apartament de 4 camere cu 2 balcoane si 2 grupuri sanitare, bucataria spatiosa. Apartamentul este decomandat, renovat, instalatii schimbate, se poate vinde si cu mobila daca se doreste. Liber

Suprafata 85 mp An 1984 Decomandat Etaj 5 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 20 Sep, 10:24
...
118.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere intr-o zona privilegiata in Berceni la 5 minute de metrou Aparatori, reper Universitatea Spiru Haret, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de...

Suprafata 85 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 21 Sep, 16:20
...
159.900 €

Biserica, pozitie de exceptie, et. 8/8, cf.1 sporit, dec, 95 mp, 2 bai, 1 balcon dispus pe unul din dormitoare, scara stradala, bloc 1993, geam la baia mare, contorizat, fara imb, doar partial termopan...

Suprafata 95 mp An 1993 Decomandat Etaj 8 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 21 Sep, 18:16
...
385.000 €

apartament 4-5 camere, parter/D+P+2E, in vila renovata in 2010, fatada a fost termoizolata, 78 mp utili+ 2 balcoane 6 mp+ dormitor si baie la Demisol in suprafata de 23 mp, suprafata totala 107 mp.

Suprafata 107 mp An 1950 Semidecomandat Etaj parter din 2 M 13 min.
Bucuresti, 22 Sep, 08:55
...
135.000 €

Ghencea, langa Complexul Sportiv Steaua si la 2 minute statia de tramvai 41, 92mp, renovat complet, instalatii schimbate, termopane, rulouri exterioare electrice, contor separat de gaze, parcare ADP,

Suprafata 92 mp An 1983 Decomandat Etaj 8 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:52
...
475.000 €

garaj, curte, boxa, cf, liber stare buna, comision ag. 3,5%+tva fact., constructie 1973, curte, disponibil imediat, rog seriozitate,

Suprafata 157 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 18 Sep, 10:12
...
199.990 €

vand apartament cu 4 camere decomandat, 95 mp, metrou Piata Muncii, etaj 4/8, posibilitate montare centrala, loc parcare inchiriat ADP, an 1992, bloc reabilitat, pret negociabil,

Suprafata 95 mp An 1992 Decomandat Etaj 4 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 23 Sep, 09:48
...
140.000 €

bloc reabilitat, centrala, renovat complet recent, instalatii electrice si sanitare schimbate, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, partial mobilat si utilat

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:45
...
140.000 €

bloc reabilitat, centrala, renovat complet recent, instalatii electrice si sanitare schimbate, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, partial mobilat si utilat

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
...
119.000 €

Va ofer spre vanzare un apartament cu 4 camere ce se afla la etajul 1 din 4 al unui bloc situat in Drumul Taberei zona Favorit.

Suprafata 94 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 13:22
...
142.000 €

la 3 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 84 mp, etajul 3/10, bloc 1981 reabilitat, decent, 2 grupuri sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, vedere spate, merita vazut,

M 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
...
110.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Iancului, reper Liceul Iulia Hasdeu, confort 1 decomandat, avand suprafata de 88 mp, cu 2 bai si 2 balcoane. Locuinta este situata la etajul 9,...

Suprafata 77 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 4 min.
Bucuresti, 21 Sep, 16:19
...
89.000 €

stradal, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, toate actele

Suprafata 82 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 11 din 11
Bucuresti, ieri, 09:25
...
198.000 €

apartament 4 camere, tip Penthouse, vedere spectaculoasa, acces in terasa generoasa de 91 mp din 2 dormitoare si living, aerisire naturala in grupurile sanitare, geamuri mari vitrate,

An 2023 Decomandat Etaj 7 din 7 M 19 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu Bucuresti, azi, 12:46
...
117.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in zona Basarabia, reper Spitalul Ilfov, confort 1 sporit decomandat, avand suprafata totala de 90 mp si utila de 84mp, cu doua bai si doua balcoane....

Suprafata 90 mp An 1984 Decomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 21 Sep, 16:17
...
88.000 €

Ned Com Imobiliare va propune spre vanzare un apartament de 4 camere cu un potential excelent, la etajul 4 al unui bloc situat in zona Drumul Taberei, in apropiere de statia de metrou Constantin Brancusi....

Suprafata 78 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
250.000 €

vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc monolit, loc parcare, ideal firma/locuit,

Suprafata 100 mp An 1995 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 15:46
...
280.000 €

Zona: Prelungirea Ghencea, Str. Prelungirea Ghencea 281, sector 6 Pret: 280.000 EUR Etaj: P/5 Numar camere: 5 Confort: 1 Compartimentare: semidecomandat Suprafata utila: 238,67 mp Suprafata utila totala...

Suprafata 238 mp An 2010 Semidecomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 16 Sep, 08:05
...
385.000 €

Va propun spre achizitie in zona centrala a orasului ,un apartament format din 4 camere ,3 bai,bucatarie inchisa si mansarda amenajata,ce dispune de scara interioara .Situat in vila cu fatada inpunatoare...

Suprafata 171 mp An 2004 Decomandat Etaj 2
Bucuresti, 16 Sep, 16:35
...
98.500 €

imobilul este decomandat, are 110 mp, 2 bai si 2 balcoane, este amplasat la parterul unul bloc cu 2 etaje, are vedere mixta, necesita renovare integrala, are centrala termica

Suprafata 105 mp An 1989 Decomandat Etaj parter din 2 M 11 min.
Bucuresti, 24 Sep, 09:00
...
125.000 €

stradal, etaj 5 din 10, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, stradal, bloc, 5 min Metrou, fara imbunatatiri, pretabil birou/locuit, vedere stradala, compartimentare deosebita,

Suprafata 93 mp An 1979 Circular Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:51
...
773.381 €

Va prezentam o proprietate de exceptie, monument istoric, situata in plin Centrul Istoric al Bucurestiului, o zona privilegiata atat din punct de vedere istoric, cat si din punct de vedere vad comercial...

Suprafata 600 mp An 1910 Etaj 1 din 2 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:09
...
245.000 €

apartament 4 camere, etaj 3/P+5, 102 mp utili + 2 balcoane de 8 mp, 2 bai, mobilat/ nemobilat, are parchet, gresie, faianta, termopan, um, ac, centrala termica proprie, dispune de vedere mixta

Suprafata 110 mp An 1940 Decomandat Etaj 3 din 5 M 13 min.
Bucuresti, 22 Sep, 08:55
...
93.000 €

Brancoveanu Gazarului et 3/4 dec bloc 1978, termopan peste tot inclusiv balcon, parchet, curat , liber, zona civilizata, scara curata, scoala ,gradinita spital, liber, necesita zugraveala. cadastru intabulare

Suprafata 90 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 11 Sep, 16:06
...
110.000 €

apartament 4 camere, etaj 4/P+7, imobil din 1937- risc seismic, are 95 mp utili+ 2 balcoane de 9 mp (104 mp totali), boxa de 2.30 mp, baie+ wc serviciu, centrala termica,

Suprafata 104 mp An 1937 Decomandat Etaj 4 din 7 M 7 min.
Bucuresti, 22 Sep, 08:55
...
250.000 €

in vila cu regim de inaltime P+2+M reabilitata termic in 2013, circular, 2 gr sanitare, 2 balcoane, spatii pentru depozitare, 2 boxe la subsol, curte comuna, centrala proprie.

Suprafata 84 mp An 1938 Circular Etaj 2 din 2 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
...
175.000 €

apartament 4 camere, Parcul Tribunalului Bucuresti, constructie 1941, etaj 4, baie si grup sanitar, circular, centrala termica de bloc, necesita renovare, liber

Suprafata 105 mp An 1941 Circular Etaj 4 din 6 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:10
...
250.000 €

Unirii- Alpha Bank, stradal, duplex 4 camere, etaj 8+9/9, decomandat, vedere bulevard, o terasa 11mp si 3 balcoane, suprafata 120mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1995

Suprafata 120 mp An 1995 Decomandat Etaj 8 din 9 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:46
...
154.900 €

K Imobiliare propune in zona Turda, bloc reabilitat termic, constructie 1982, etaj 9/10, suprafata 85 mp, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, renovat recent, liber, cadastru si intabulare

Suprafata 85 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 Sep, 07:05
...
220.000 €

apartamentul propus spre vanzare se afla situat pe Splaiul Independentei, langa Spring Time la etajul 7/8 al unui bloc construit in 1990. Suprafata 92 mp, parchet lemn, termopan, aer conditionat,

An 1990 Decomandat Etaj 7 din 8 M 6 min.
Bucuresti, 15 Sep, 08:01
...
94.500 €

etajul 4/4, 92 mp, bloc tip F reabilitat, 2 balcoane, 2 bai, geam la baie, fara imbunatatiri, metrou, acte facute, accepta credit,

Suprafata 92 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 12:25
...
418.900 €

Bd Unirii Tribunal, stradal, lux, openspace, bloc 1995, et 8 si 9, 2 camere loft (din 5 camere), orientare SUD, toate imbunatatirile.

Suprafata 132 mp An 1995 Etaj 8 din 9
Bucuresti, 13 Sep, 08:05
...
95.000 €

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit,...

Suprafata 90 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:24
...
99.000 €

Emil Racovita stradal, ctie 1982, cf1, etaj 1, balcon inchis, 2gr. sanitare, bucatarie patrata 10mp, vedere spate fara zgomot, zona verde civilizata, scoli,gradinite aproape, cadastru, intabulare neg

Suprafata 85 mp An 1982 Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 09:00
...
465.000 €

Va propunem spre achizitie un apartament cu 6 camere situat in zona Cotroceni la etajul 1, intr-un imobil D+P+1+M. Vila interbelica cu elemente Brancovenesti, inaltimea camerelor este de 3.5m. Intrare...

Suprafata 192 mp An 1930 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 08:05
...
119.000 €

va oferim un apartament de 4 camere cu un mare potential, 89 mp, cf. 1/dec, bloc monolit construit in 1993, etaj 9, o parte acoperit de etaj tehnic. Bloc recent reabilitat termic, terasa nou schimbat,

Suprafata 89 mp An 1993 Decomandat Etaj 9 din 9 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 13:21
...
140.000 €

bloc reabilitat, centrala, renovat complet recent, instalatii electrice si sanitare schimbate, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, partial mobilat si utilat

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 5.396
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 11.888
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 12.392

Descopera cele mai noi anunturi vanzari apartamente 4 camere oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti apartemente 4 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov sau alte orase importante din Romania? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu , oferte direct de la de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive de vanzari apartamente 4 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 4 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 4 camere (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata sansa de a gasi rapid apartamentul cu 4 camere de vanzare in Bucuresti pe care ti-l doresti!