Garsoniere de vanzare

Subrubrica: garsoniera
...
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.

0 Km
Bucuresti, azi; 15:54
...
40.000 €

vand sau schimb garsoniera noua, mobilata modern, bloc nou. Relatii la telefon

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 2 din 10 0 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (10:42)
...
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp. Garsoniera, suprafata utila cu balcon...

Suprafata 35 mp An 2020 0 Km
Militari Residence Bucuresti, ieri; 17:54
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp. Garsoniera, suprafata utila cu balcon...

Suprafata 39 mp An 2020 0 Km
Militari Residence Bucuresti, ieri; 21:57
...
80.000 €

Lujerului, Cora, bloc nou, etaj 2/12, dec. se vinde complet mobilata si utilata, masina de spalat, ac, bloc 2015, centrala proprie Aparatura cat si mobila este in stare foarte buna, se poate prelua si...

Suprafata 37 mp An 2015 Decomandat Etaj 2 din 12 M 5 min. 0.2 Km
Bucuresti, 11 Iun. '24 (20:16)
...
65.000 €

G+F+P+T+UM, mobilata, utilata, ideal investitie, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 42 mp An 1990 Decomandat Etaj 5 din 8 M 3 min. 0.2 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
77.812 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 11/14, suprafata 41,97 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10 cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025,...

An 2025 Decomandat Etaj 11 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 05:03
...
78.030 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 1/14, suprafata 43, 29 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10 cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025....

Suprafata 43 mp An 2025 Decomandat Etaj 1 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 05:15
...
75.633 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 5/14, suprafata 41,96 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025....

An 2025 Decomandat Etaj 5 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 04:48
...
77.832 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 3/14, suprafata 43,18 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025,...

Suprafata 43 mp An 2025 Decomandat Etaj 3 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 04:33
...
80.037 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 6/14, suprafata 43,17 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10 cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025....

Suprafata 43 mp An 2025 Decomandat Etaj 6 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 05:03
...
70.207 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 5/14, suprafata 38.95 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10 cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025....

Suprafata 39 mp An 2025 Decomandat Etaj 5 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 04:27
...
83.270 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 4/14, suprafata 43,70 mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025....

Suprafata 44 mp An 2025 Decomandat Etaj 4 din 14 M 8 min. 0.3 Km
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi; 04:48
...
61.000 €

REF02B764 Garsoniera complet mobilata si utilata, situata la etajul 1 al unui imobil cu 10 etaje, cosntruit in anul 1980. Zona este una foarte buna, in apropiere regasindu-se supermarketuri, magazine,...

Suprafata 32 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min. 0.5 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (11:48)
...
77.000 €

decomandata, 6/10, zona verde, bucatarie inchisa, finisaje lux, metroul, statia Lujerului, este la 8-10 minute de mers pe jos, tramvaiul 41 este la 4-5 m intabulare, cadastru, accept credit, pret fix,

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min. 0.6 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:57)
...
47.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/10, accept credit,

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 11 min. 0.8 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
48.500 €

cf.1 semidecomandat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera, acte, acc. credit, pretabil investitie, chirie, mobilata si utilata complet cu frigider, masina...

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 10 min. 0.8 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (08:24)
...
62.000 €

cf. 1 semidecomandat, 3/10, instalatie sanitara si electrica noua, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, libera, contorizat, renovat 2023, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 10 min. 0.8 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (11:06)
...
49.900 €

Brasov linia 41 -Plazza Romania cf 1 semidecomandat etaj 2/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica libera acte acc credit

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 10 min. 0.8 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
46.000 €

Va prezint spre vanzare o garsoniera la parter din 10 intr-un bloc pozitionat in Militari Gorjului. Blocul este anvelopat termic. Garsoniera nu prezinta finisaje, necesita renovare. Este ideal pentru...

Suprafata 31 mp An 1966 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 2 min. 0.9 Km
Bucuresti, azi; 09:54
...
65.000 €

REF02B765 Garsoniera in zona Militari, Gorjului, complet mobilata si utilata, situata la etajul 8 al unui imobil cu 10 etaje, construit in anul 1980. Blocul urmeaza sa fie reabilitat termic si nu prezinta...

Suprafata 37 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min. 0.9 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (17:12)
...
59.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele...

Suprafata 31 mp An 1979 Etaj 7 din 10 M 7 min. 0.9 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:30)
...
46.000 €

Drumul Taberei, Valea Florilor vindem garsoniera intr-un bloc construit in 1978, confort 1 semidecomandat, parter cu balcon/10. Cadastru, intabulare. Libera la semnare,

Suprafata 33 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min. 1 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (13:00)
...
67.000 €

bloc 1990, decomandata, 40 mp, 2/4, g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min. 1 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
64.900 €

et. 7/10, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, statie Metrou 3 min., Plaza si Tramvai...

Suprafata 31 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min. 1 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
58.500 €

se vinde garsoniera, Militari, Gorjului, piata, etaj 2, constructie 1983, renovata, 5 minute distanta de metrou, suprafata 37 mp, Pret 57.500 euro.

Suprafata 37 mp An 1983 Etaj 2 din 10 1 Km
Bucuresti, ieri; 17:36
...
51.500 €

cf. 1 decomandat, etaj 6/10, ctie 1978, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, utilata, pretabil investitie, acte, acc. credit,

Suprafata 30 mp An 1978 Decomandat Etaj 6 din 10 M 8 min. 1.1 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (08:25)
...
35.000 €

Garsoniera confort 2, situata la etajul 1 din 10,in suprafata de 18 mp, renovata recent, libera, la cheie, particular

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min. 1.1 Km
Bucuresti, azi; 13:24
...
27.000 €

Va prezentam o garsoniera cf- 2, etaj 2/10, semidecomandata, 19 mp, intr-o zona linistita si cu multa verdeata, foarte aproape de Parcul Drumul Traberei, Piata Drumul Taberei, Mall Plazza, linia tramvaiului...

Suprafata 19 mp An 1966 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 6 min. 1.1 Km
Bucuresti, 07 Iun. '24 (17:55)
...
34.500 €

Tip Top, str. Crinul de Padure,curata, cu imbunatatiri, se vinde ca in imagini, tramvai 41 si Plaza la mai putin de 4 min., acte la zi,

Suprafata 18 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 7 min. 1.2 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
35.500 €

garsoniera de vanzare, este mobilata, utilata,

Etaj 7 din 10 1.2 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (15:59)
...
35.500 €

Str. Crinul de Padure, et 2/10, complet mobilata si utilata modern, recent renovata, pretabil investitie in vederea inchirierii dar si pt locuit, parcul, piata si metroul la 3-4 minute, toate actele la...

Suprafata 18 mp Etaj 2 din 10 M 3 min. 1.2 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:18)
...
32.500 €

Tip-Top, linia 41, cf. 2, semidecomandat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, acte, boiler,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 3 min. 1.2 Km
Bucuresti, 04 Iun. '24 (13:40)
...
31.000 €

Se ofera spre vanzare Garsoniera situata in Drumul Taberei, pe strada Crinul de Padure, la doar 3 minute de Parcul Drumul Taberei si Piata Moghioros. Garsoniera este situata la etajul 1 din 10, are o...

Suprafata 17 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min. 1.2 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (19:36)
...
78.000 €

ID intern: 335384. Se percepe comision 3%. Politica agentiei este de a optimiza negocierea pretului in raport cu comisionul. Va propunem spre vanzare un apartament cu 1 camere, decomandat, confort 1...

Suprafata 34 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 12 M 9 min. 1.2 Km
Bucuresti, 07 Iun. '24 (14:32)
...
69.900 €

Drumul Taberei, Favorit, garsoniera in bloc P, decomandata, renovata complet- instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala termica, mobilata si utilata (totul nou), termopan, parchet SPV, geam...

Suprafata 33 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min. 1.2 Km
Bucuresti, azi; 12:25
...
56.000 €

bloc stradal c-tie 1990 Parter/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica contorizata toate actele pregatite pt vanzare pozitie foarte buna acces rapid linia 41 metrou parc scoala supermarket

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj parter din 10 M 8 min. 1.2 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (18:17)
...
48.500 €

Moghioros, stradal, Plazza Romania, cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., mobilata, utilata, acte, acc credit.

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min. 1.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
63.500 €

Se vinde garsoniera Militari- Lujerului, decomandata, bloc mixt, etaj 3, suprafata 40 mp, constructie 1985, centrala, partial mobilata. Pret 63.500 euro,

Suprafata 40 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 8 1.3 Km
Bucuresti, ieri; 17:36
...
59.900 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, poze reale, acte, acc. credit, 2 lifturi,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 1 min. 1.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
49.000 €

Agentie, Aleea Valea Boteni, p/4, decomandata, necesita renovare, mobilata si utilata, acces rapid in bd. Timisoara si metrou Romancierilor, acte, certificat energetic cls C

Suprafata 33 mp An 1973 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min. 1.3 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (13:30)
...
56.000 €

confort 1, semidecomandata, 6/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 3 min. 1.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:06)
...
47.900 €

Tudor Vladimirescu, cf. 1 semidecomandat, P/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera, pretabil investitie, inchiriere, acte exclusiv,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 2 min. 1.3 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (08:26)
...
54.900 €

cf. 1 semidecomandat, et. 5/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 2 min. 1.3 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
59.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min. 1.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:27)
...
49.900 €

garsoniera cf. 1 semidecomandat, p/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 3 min. 1.4 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (11:21)
...
47.500 €

cf. 1 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, libera, toate actele, ideal investitie, contorizata, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat M 3 min. 1.4 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (08:25)
...
48.500 €

Exclusiv garsoniera cf 1 semidecomandat p/9 gresie faianta parchet usa metalica mobilata utilata pretabila investitie inchiriere toate actele acc credit

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 1 min. 1.4 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (08:01)
...
48.500 €

exclusiv, cf. 1 semidecomandat, p/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, ideal investitie, acte, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 2 min. 1.4 Km
Bucuresti, azi; 13:03
...
48.500 €

Mega Image -metrou bloc stradal gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilata utilata ideal investitie acte acc credit

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat M 2 min. 1.4 Km
Bucuresti, 10 Iun. '24 (08:26)
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.813
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 11.416
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 6.527

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti garsoniere de vanzare Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi oferte de vanzari garsoniere direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

O garsoniera sau un studio reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Gaseste rapid o garsoniera sau un studio de vanzare in Bucuresti, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai rapid garsoniera sau studio-ul pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • Zona sau cartierul preferat din Bucuresti
  • Anul de constructie al garsonierei sau al studio-ului
  • Suprafata si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior (balcon, centrala termica, daca a fost sau nu renovata recent)
  • Optiuni exterior (lift, parcare, bloc reabilitat termic).
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata oportunitatea de a deveni proprietarul unei garsoniere in Bucuresti care sa iti indeplineasca toate dorintele. Compara ofertele si detaliile fiecarui anunt, obtine cel mai bun pret pentru locuinta visurilor tale.