Am gasit - 25 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
350 €

Favorit, et. 4, confort 1 mobilata nou, utilata complet, renovata, electrocasnice totul nou, balcon logie, luminoasa, libera, acces usor stb, metrou, bloc civilizat, zona excelenta, 1luna+1luna

Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, azi, 10:26
...
260 €

1 MAI, Hanul Drumetul parter/9, 40 mp, confort 1, decomandata, mobilata modern, utilata complet, electrocasnice, renovata gresie, faianta, parchet, termopan, libera, apropiere Kaufland, Auchan, 1l+1l

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:28
...
71.000 €

Biserica Targu Neamt, et. 4/10, cf. 1 renovat integral, centrala termica proprie, se vinde mobilat plus electrocasnice, aer conditionat, acte, termen de eliberare minim 2 - 3 luni,

Suprafata 49 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 09:25
...
88.000 €

Floare Rosie, et. 3/4, confort 1, semidecomandat, luminos, 2 gr sanitare, necesita renovare, bloc reabiliat termic, termopane, curat, acte, liber, pret negociabil.

Suprafata 88 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 29 Sep, 17:19
...
100.000 €

Eroii Revolutiei, casa 3 camere, suprafata 94 mp, constructie caramida,toate utilitatile, teren 164 mp singur curte, centrala termica, apropiere metrou, necesita renovari, acte facute, pret usor disc.

Suprafata utila 94 mp Teren 164 mp An 1960 3 camere La cheie M 8 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, 29 Sep, 15:45
...
76.000 €

Estacadei, confort 1, semidecomandat, et.4/4, c-tie 1965, bloc izolat termic, centrala termica, termopan, necesita renovare, liber, zona linistita, acces usor metrou, piata acte usor negociabil

Suprafata 65 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 28 Sep, 16:05
...
280 €

Latin, Alunului, et. 1/6, confort 1 decomandat, bloc nou 2020, centrala termica proprie, semimobilat, bucatarie si dormitor mobilate, sufragerie nemobilata, liber,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 28 Sep, 14:40
...
250 €

bd. 1 Mai intersectie cu str. Sibiu, et. 5, confort 1, mobilata modern, frigider, masina de spalat, renovata, gresie, faianta, parchet, libera, apropiere Mega Image, la 3 statii de Afi Cotroceni, 1L+1L

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 28 Sep, 11:35
...
270 €

Drumul Taberei Latin Alunului,et 1/6,confort 1 decomandat,bloc nou 2020,centrala termica proprie,semimobilat,bucatarie si dormitor mobilate,sufragerie nemobilata,70 mp.,liber.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat partial Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 28 Sep, 08:05
...
47.000 €

1 Mai, et. 6/9, semidecomandata, semimobilata, renovata, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, bloc reabilitat, apropiere metrou, Kaufland, Auchan, acte facute, accepta si credit, usor discutabil,

Suprafata 31 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 28 Sep, 08:05
...
350 €

Cetatea Histria, Romancierilor, 3/10 mobilat partial, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, liber apropiere metrou, piata, avans 1luna + 1luna garantie,

Suprafata 52 mp Circular Mobilat partial Utilat M 3 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 28 Sep, 08:01
...
73.000 €

Buzoieni, et 4/8, c-tie 1984, bloc reabilitat termic, 68 mp, 2 grupuri sanitare, termopan, usa metalica, gresie faianta, parchet, ramane mobilat si utilat, bloc reabilitat,acte facute, usor negociabil

Suprafata 68 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 28 Sep, 08:01
...
74.000 €

Caporal Misca Petre, et 7/8, decomandat, c-tie 1984, 68 mp, 2 grupuri sanitare, termopan, usa metalica, gresie faianta, parchet, ramane mobilat si utilat, acte facute, are 2lifturii, usor negociabil

Suprafata 68 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 28 Sep, 08:01
...
330 €

Brasov, Lidl,et.8/10, confort 1 decomandat, mobilat, curat, renovat, utilat, balcon, terasa, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, apropiere Lidl, tramvaiul 41, avans 1luna+1luna garantie,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 12 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 13:05
...
550 €

Mega Image 4 camere la et 7/9 confort 1, decomandat, mobilat modern, utilat, zugravit acum,curat, vizavi metrou Lujerului, fara animale de companie, este liber, avans 1+1 garantie, pret negociabil.

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, 25 Sep, 14:19
...
330 €

ANL Brancusi, 2/4, mobilat modern, utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, liber,10.10.2023 apropiere parc, stb, Mega Image, Kaufland, Lidl,

Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 25 Sep, 11:45
...
115.000 €

Valea Ialomitei, et. 8/10, c-tie 1977, confort 1 decomandat, 88 mp, curat, usi shimbate de interior, gresie, faianta termopan, apropiere metrou, acces usor, pozitie excelenta, piata, Kaufland, acte,

Suprafata 88 mp An 1977 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 25 Sep, 10:55
...
120.000 €

Cora Lujerului, et. 4/11, decomandat, renovat ac, c-tie 1978, bloc curat, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apropiere metrou, parc Politehnica, acte usor discutabil,

Suprafata 88 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 11 M 3 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 21 Sep, 11:27
...
72.000 €

1 Mai -Hanul Drumetului, 2 camere confort 1 ,parter, renovat recent, are imbunatatiri, termopane, gresie, faianta, are balcon, este situat semistradal, liber, acces usor stb,parc,Auchan,metrou.

Suprafata 53 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Sep, 17:28
...
300 €

1 Mai, Sibiu, et. 4/10, semidecomandata, mobilata si utilata complet, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere metrou Favorit, AFI Cotroceni, 1 luna+1 luna,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 19 Sep, 17:26
...
600 €

Valea Argesului, parter inalt pe garaj/4, confort 1 semidecomnadat, renovat si mobilat nou modern, actual electrocasnice de ultima generatie, liber, acces usor,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 19 Sep, 14:31
...
350 €

Complex 34, et. 1, confort 1 mobilata nou, utilata complet, renovata, electrocasnice totul nou, balcon logie, luminoasa, libera, acces usor stb, metrou Tudor Vladimirescu, avans 1luna+1luna garantie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 19 Sep, 11:40
...
400 €

et. 8/10, bloc stradal, mobilat si utilat complet, renovat gresie, faianta, termopan, usa metalica, contorizat, liber, zona excelenta, apropiere STB, sau metrou la 10 minute, 1 l+1 l,

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 18 Sep, 16:10
...
67.000 €

Auchan, Valea Rosie, et. 2/4, confort 1, semidecomandat, pe mijloc, luminos, necesita renovare completa, contoare, balcon logie, 65 mp, acte, liber, acces usor parc, piata, metrou, STB ,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Sep, 14:42
...
61.000 €

Plaza Mall, Lidl et 7/8, confort 1 semidecomandat, bloc curat,civilizat, ,luminos, liber, acte facute, acces usor, stb, linia 41, zona verde, pret usor discutabil,

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Sep, 14:42