Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
76.000 €

Agentie imobiliara comision 2%- Drumul Taberei - Tudor Vladimirescu - Ghencea - Vanzare apartament cu 2 camere,semidecomandat, suprafata utila 50m2,balcon, etaj 9/10, bloc 1983, mobilat si utilat.

Suprafata 50 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 20:42
...
71.559 €

zona de case, 700 metri metrou, 2 camere, 53 mp, etaj 1/4, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie pvc Salamander cu geam tripan, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 53 mp An 2024 Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 20:18
...
86.697 €

zona de case, str. Ghidigeni/ Dantelei, bloc nou, 2 camere, decomandat, etaj 1/4, 58 mp, bucatarie inchisa, balcon spatios, tamplarie PVC cu geam tripan, centrala proprie, finisaje incluse, la alegere

Suprafata 58 mp An 2024 Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 20:09
...
79.357 €

bloc nou, zona de case, deschidere la 2 strazi (Dantelei si Ghidigeni), 700 metri de metrou Raul Doamnei, 53 mp, etaj 1/4, balcon, centrala proprie, geam tripan, finisaje incluse (la alegere)

Suprafata 53 mp An 2024 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, azi, 19:45
...
71.420 €

2 camere 69 mp, dec, etaj 1, bloc nou, Drumul Taberei, comision 0%

Suprafata 69 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 17:51
...
79.357 €

bloc nou, deschidere la 2 strazi (Dantelei si Ghidigeni), 2 camere, ideal pentru investitie, etaj 2, 53 mp, balcon, finisaje incluse (la alegere), centrala proprie, tamplarie Salamander, geam tripan

Suprafata 53 mp An 2024 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:33
...
79.000 €

Agentie imobiliara, comision 2%. 2 camere, 7/9, bloc reabilitat, risc seismic 2, complet renovat 2016, termopan, parchet, gresie+faianta,usi noi, instalatii electrice+ sanitare noi, mobilat+utilat, AC,

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 1 min.
Bucuresti, azi, 16:39
...
77.981 €

zona de case, bloc cu regim mic de inaltime, ap. 2 camere, decomandat, etaj 2/3, suprafata 51 mp, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret (la alegere), comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 18 min.
Bucuresti, azi, 16:24
...
72.000 €

Agentie imobiliara, comision 2%, V. Ialomitei, semidecomandat, balcon inchis cu termopan, semistradal, mobilat, geam la baie, aer conditionat, usa metalica, orientare Est,

Suprafata 51 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 15:27
...
58.000 €

ofer spre vanzare ap 2 camere cu termopane, balcon inchis in termopan, instalatia sanitara schimbata, peretii sunt pregatiti pt. glet, acte la zi

Suprafata 52 mp An 1984 Decomandat Etaj 10 din 11 M 10 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
70.000 €

Bloc nou, 2 camere, etaj 3/4, 51 mp, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie PVC cu geam tripan, lift, optional loc de parcare, comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:15
...
36.500 €

Valea Danului, mansarda, 50 mp, etaj 6/6, an constructie 2013, necesita renovare, se vinde cum se vede in fotografii, acte in regula, fara balcon, apropiere STB si Metrou, ocazie, urgent;

Suprafata 50 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 6 din 6 M 7 min.
Bucuresti, azi, 15:15
...
70.000 €

200 metri de metrou Tudor Vladimirescu, zona cu spatii verzi, 2 camere, circular 50 mp, bucatarie patrata (8.5 mp), baie cu geam, balcon, tamplarie PVC Gealan, bloc reabilitat, 2 lifturi, comision 0%,

Suprafata 50 mp An 1965 Circular Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 14:42
...
73.394 €

bloc nou, 2 camere, 50 mp, balcon, parter inalt, orientare sud-est, centrala proprie, tamplarie pvc Salamander cu geam tripan, finisaje incluse in pret, la alegere, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2024 Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 14:33
...
87.000 €

renovat complet Agentie imobiliara comision 2% - Drumul Taberei - AFI Orizont Favorit Vanzare apartament cu 2 camere,semidecomandat, etaj 5/8, bloc 1965 fara risc seismic, suprafata totala 49 mp, balcon,...

Suprafata 49 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 2 min.
Bucuresti, azi, 13:18
...
77.300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea 2 camere, decomandat, 80 mp, bloc nou, finalizat.

Suprafata 80 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 13:12
...
71.559 €

zona de case, 700 metri de metrou, bloc nou, 2 camere, etaj 2/4, 53 mp, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie PVC cu geam tripan, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 53 mp An 2024 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 13:03
...
76.000 €

Agentie imobiliara comision 2% Drumul Taberei Valea Ialomitei Materna Bucla Vanzare apartament cu 2 camere semidecomandat, 52mp, balcon, mobilat,utilat, etaj 7/10, bloc 1974, 2 lifturi.

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 13:00
...
95.412 €

Bloc cu regim mic de inaltime, zona de case, 2 camere, 70 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa, centrala proprie, finisaje incluse (la alegere), foarte luminos, orientare E-S-V, comision 0%,

Suprafata 70 mp An 2024 Etaj 3 din 3 M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:48
...
250 €

Valea Argesului, etajul 2/10, decomandat, mobilat si utilat, aer conditionat, termopan, curat, aproape de metrou, liber, 1+1 garantie.

Suprafata 42 mp An 1972 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 12:45
...
90.000 €

confort 1, semidecomandat, 8/10, renovat integral g+f+p+t+UM+INS, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 12:41
...
67.000 €

2 min. metrou, piata, confort 1, semidecomandat, 5/10, bloc reabilitat, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Semidecomandat Etaj 5 M 2 min.
Bucuresti, azi, 12:41
...
65.000 €

confort 1, decomandat, 3/4, fara imbunatatiri, posibilitate centrala, intabulare, cadastru, accept credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 12:40
...
62.000 €

confort 1, semidecomandat, 3/9, 47.23 mp, bloc fara risc seismic, g, f, t, um, ac, contorizare cu citire radio, geam la baie, spatii depozitare, dreasing, foarte curat, intabulare, cadastru

Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:37
...
76.146 €

Zona de case, bloc nou, 2 camere, bucatarie inchisa(patrata), balcon, living 24 mp, orientare vest, centrala proprie, finisaje incluse in pret (la alegere), tamplarie pvc salamander, geam tripan, lift

Suprafata 51 mp An 2024 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 12:36
...
88.500 €

et. 7/10, cf. 1, 51 mp, proaspat renovat, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc stradal, toate actele...

Suprafata 50 mp Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi, 12:28
...
86.697 €

Zona de case, str. Ghidigeni, 2 camere in bloc nou, 58 mp, decomandat, etaj 2/4, bucatarie inchisa, balcon spatios, orientare est-sud-vest, centrala proprie, tamplarie pvc cu geam tripan, lif

Suprafata 58 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 12:24
...
74.900 €

Vand apartament 2 camere, decomandat,et 8 din 8, anul blocului 1984,2 lifturi. Apartamentul este dotat cu aer conditionat, gresie ,faianta, parchet, bucataria mobilata si utilata. Balcon tip logie.

Suprafata 49 mp An 1984 Decomandat Etaj 8 din 8 M 11 min.
Bucuresti, azi, 12:09
...
77.000 €

Bloc reabilitat tip P structura caramida 8 nivele cf 1 decomandat centrala termica obloane faianta usa metalica mobila bucatarie VerroRoma (optional) 2 A/C,inst noi acc credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 12:06
...
76.500 €

semistradal cf 1 decomandat etaj 4/8 gresie faianta termopan parchet usa metalica contoar gaze liber fara modificari

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi, 12:05
...
77.000 €

Metrou Tudor Vladimirescu Policlinica reabilitat, cf 1 decomandat, gresie, faianta, centrala, obloane, instalatii sanitare si electrice, usa metalica, calorifere noi, liber,2 aer/cond toate actele.

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 12:04
...
68.000 €

Favorit cf 1 decomandat reabilitat p/4 contorizat bloc tip P cu structura de 8 nivele acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 12:04
...
78.000 €

agentie imobiliara comision 2% - Drumul Taberei, parc,vanz are apartament cu 2 camere, circular, suprafata utila 48 mp, balcon, etaj 6/10, bloc 1972, este reabilitat si dispune de 2 lifturi

Suprafata 48 mp An 1972 Circular Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:48
...
59.500 €

bloc nou, apartament decomandat, 2 camere 63 mp, Drumul Taberei, comision 0%,

Suprafata 63 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 11:48
...
67.350 €

Prelungirea Ghencea - Sector 6, la 2 km de Valea Oltului si 3 km de statia de metrou Raul Doamnei sau Valea Ialomitei, STB: liniile 122, 222, fiind la doar 100 m distanta

Suprafata 68 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 11:15
...
49.900 €

500 metri de metrou, 2 camere, confort 2, situat la parter, 35 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, spatii depozitare, orientare vest, loc de joaca in fata blocului, Comision 0%

Suprafata 35 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 11:12
...
73.394 €

Bloc nou, 2 camere, 50 mp, balcon, parter inalt, orientare sud-est, centrala proprie, tamplarie pvc salamander cu geam tripan, finisaje incluse in pret, la alegere, optional loc parcare, comision 0%

Suprafata 50 mp An 2024 Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:57
...
98.500 €

Ap. 2 camere, 81 mp, etaj 1/2, in casa cu regim de inaltime D+P+1+M, cu scara interioara, ap. se vinde mobilat si utilat, centrala, 2 dormitoare cu bai propii, bucatarie inchisa, acces metrou 10 min.

Suprafata 81 mp An 2003 Decomandat Etaj 1 din 2 M 12 min.
Bucuresti, azi, 10:57
...
62.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, cf. 1/circ, 4/10, bloc 2 lifturi anvelopat recent, geam baie, bucatarie spatioasa, balcon generos, termopan, um, parchet, acte, statie metrou, STB-uri, supoermarket-uri,...

Suprafata 52 mp An 1973 Circular Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:37
...
73.000 €

Drumul Taberei, Moghioros, bloc tip P, cf.1/dec., parter/4, bloc anvelopat, bucatarie spatioasa, geam baie termopan, acte pregatite in vederea vanzarii, zona deosebita, aproape de parc, piata, Plaza,...

Suprafata 50 mp An 1971 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:36
...
76.500 €

Drumul Taberei, semistradal, cf.1/dec., 4/8, bloc 1982, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, usa metalica, posibilitate centrala termica (contor gaze), bucatarie generoasa, spatii depozitare, zona...

Decomandat Etaj 4 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi, 10:36
...
55.000 €

Drumul Taberei Raul Doamnei cf.2/dec 4/10 hol locuibil amenajat (gresie faianta parchet termopan um)curat eliberabil, acte, zona exceptionala, langa metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 10:35
...
53.500 €

Drumul Taberei, Compozitorilor, la 5 min metrou Favorit, bloc reabilitat, etaj P/10, semidecomandat, fara balcon, toate imbunatatirile, se vinde mobilat si utilat complet, acte la zi, agentie

Suprafata 35 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 10:14
...
59.900 €

Drumul Taberei, Aleea Dealul Macinului, la 5 min. metrou Valea Ialomitei, cf. 1, decomandat, etaj 4/4, terasa fara probleme, bloc reabilitat termic, toate imbunatatirile, mobilat si utilat, liber, Agentie,

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 10:14
...
57.000 €

Vand ap 2cam Metrou Raul Doamnei Prel. Ghencea, 1974, 38mp etaj 7/10, stare buna, parchet laminat, gresie, faianta, termopan, contor gaz individual pt posibilitate centrala.

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 10:05
...
77.000 €

Apartamentul este situat la etajul 1 din 4, bloc reabilitat termic, decomandat, se vinde mobilat si utilat, balcon inchis, Scoli, gradinite in apropiere, zona linistita si verde.

Suprafata 46 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:20
...

Cumparam in: Bucuresti, Constanta, Brasov, Ploiesti, Pitesti spatii comerciale, depozite, cladiri de birouri , terenuri pentru dezvoltare. Detalii la telefon sau email.0768143314

Bucuresti, azi, 09:05
...
86.697 €

Zona de case, str. Ghidigeni/Dantelei, bloc nou, 2 camere, decomandat, etaj 2/4, 58 mp, bucatarie inchisa, balcon spatios, tamplarie pvc cu geam tripan, centrala proprie, finisaje incluse, la alegere,

Suprafata 58 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:03
...
59.000 €

et. 9/10, decomandat, bloc stradal langa statia de metrou Raul Doamnei, mici imbunatatiri, pretabil investitie in vederea inchirierii dar si pt. locuit, zona linistita, scara curata, accepta credit,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10 M 0 min.
Bucuresti, azi, 08:57
...
75.000 €

et. 4, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan la bucatarie, toate actele, accept credit

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 08:57
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.871
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.530
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.486