Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
40.500 €

5 minute de metrou, cf.2, 38 mp, et.9/10, decomandat, fara imbunatatiri

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:20
...
65.000 €

et. 3/10, cf. 1, semidecomandat, pozitionat langa statia de metrou, spatios si bine compartimentat, bloc reabilitat, zona linistita, toate actele.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 18:30
...
95.000 €

apartament superb cu gradina proprie, 55 mp, bloc finalizat, locuibil, finisat in totalitate. Incalzire in pardoseala, finisaje premium (Pinum Salamander Marazzi Ideal Standard Immergas Otis)

Suprafata 55 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 10 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 17:41
...
92.000 €

apartament 2 camere, 1 bucatarie, 1 baie, dressing, doua balcoane cu gresie, unul inchis, 65 mp utili, 71 construiti, 2 lifturi, 10 min metrou. Apartament finisat, mobilat. Termopan. Aer conditionat....

Suprafata 65 mp An 2009 Decomandat Etaj 5 din 12
Bucuresti, azi, 02:25
...
64.000 €

aproape de metrou Favorit, varianta cu hol si bucatarie mai mare, baie cu geam de aerisire, balcon inchis, 2 lifturi, ideal atat ca investitie, cat si pentru locuit,

Suprafata 51 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:32
...
65.000 €

Apartament de 2 camere langa statia de metrou, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:40
...
64.900 €

Drumul Taberei Favorit, stradal, cf 1, semidecomandat, parter inalt/9 cu balcon de 7mp.fara imbunatatirii, geam la baie, liber, la 3 minute de metrou Favorit. Ideal pentru spatii comerciale. Pozitie excelenta,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 15:48
...
58.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, la 2 min metrou, bloc reabilitat termic, cf 1, sdec, etaj 7/10, 2 lifturi, geam baie, gresie, faianta, parchet,termopan,UM,Agentie

Suprafata 52 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:25
...
82.000 €

apartament 2 camere in bloc Z, special, etaj 3/9, renovat recent, 58 mp, boxa subsol, liber, foarte luminos, totul schimbat - instalatie electrica, sanitara, usi interior,

Suprafata 58 mp An 1970 Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 15:24
...
56.500 €

etajul 1/10, bloc reabilitat, bucatarie mare, izolat interior, geam la baie, se vinde mobilat si utilat, pretabil investitie, acte, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:24
...
74.000 €

etaj 3/4, decomandat, se vinde mobilat si utilat complet, centrala de bloc, geam baie, acte facute, accepta credit,

Suprafata 59 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 3 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:24
...
43.900 €

Drumul Taberei - Bucla, semistradal, 2 camere confort 1, 52 mp, centrala termica, termopan, dormitor 14mp, liber, 2 lifturi, vedere vest, fara imbunatatiri, 10/10 + etaj tehnic, acte la zi.

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 15:24
...
61.500 €

Raul Doamnei- Argesului, etajul 4/4, decomandat, renovat total, se vinde mobilat,instalatii schimbate,aer conditionat, usa metalica, fara probleme cu terasa, acte facute, accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1977 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 15:23
...
68.500 €

etajul 7/10, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, curat, acte facute, accepta credit,

Suprafata 53 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:23
...
55.900 €

Drumul Taberei Prelungirea Ghencea 28,stradal,bloc reabilitat,decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, instalatii sanitare si electrice schimbate,...

An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
...
88.000 €

ID intern: 311989. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Lujerului, reper Plaza Mall, intr-un imobil construit in anul 2022, disponibil la etajul 11...

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:13
...
61.500 €

metrou 10 minute, et. 9/10 dec., bloc reabilitat, termopan peste tot inclusiv balcon, curat, igienizat, zona civilizata, scoala, gradinita, parc, magazine,

Suprafata 52 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, ieri, 15:09
...
83.000 €

2 camere cf 1 circular 3/10 bloc tip "Z special " gresie faianta parchet termopan usa metalica renovat recent liber boxa toate actele

Suprafata 62 mp An 1974 Circular Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:45
...
67.000 €

Drumul Taberei- Compozitorilor (3-5 minute Metrou, scoala nr.197), Apartament 2 Camere, etaj 8/10, confort 1, semidecomandat, centrala termica, aer conditionat , apartamentul se poate vinde mobilat-utilat.

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:09
...
75.000 €

Drumul Taberei, Favorit, apartament confort 1 sporit, bloc Z special, circular, etaj 7/10, suprafata 56 mp, curat, fara amenajari, acces facil Afi, mijloace de transport, se accepta credit,

Suprafata 56 mp An 1974 Circular Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 13:06
...
52.000 €

cf. 2, termopan, usa metalica, eliberabil, cadastru, intabulare,

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:51
...
63.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, liber, acte, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
58.500 €

Scoala 197, Tincani, cf. 1, termopan, usa metalica, gresie, faianta, liber, contorizat, toate actele, acc. credit,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
52.500 €

2 camere cf 2 decomandat, etaj 2/10, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, bucatarie mobilata , dressing liber acte, acc credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
59.500 €

Aleea Compozitorilor cf 1 semidecomandat etaj 1/10 Usa metalica, termopan, aer conditionat ,geam la baie, contorizat liber acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
52.500 €

2 camere cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 43 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:50
...
62.000 €

super zona, Favorit, curata, verde, aerisita, bloc foarte curat cu intretinere foarta mica, balcon, geam la baie, uscatorie si ghena pe palier si fundatie de 8 etaje, cele mai rezistente blocuri,

Suprafata 52 mp An 1965 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
46.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 9/9 +etaj tehnic (uscatorii pe jumatatea apartamentului) bloc reabilitat ,inclusiv terasa refacuta garantie 10 ani ,teava gaze,gresie faianta (vechi)parchet masiv A/C liber

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
62.000 €

2 camere cf 1 circular p/10 liber contorizat geam la baie balcon inchis cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:48
...
61.500 €

2 camere cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, eliberabil, acte, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:48
...
72.000 €

2 camere cf 1, circular, 8/10, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, liber totul nou 2 lifturi, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:48
...
73.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 7/10 vedere Sud ctie 1980termopan usa metalica liber contorizat cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:48
...
72.000 €

Azzurro -Chilia Veche, cf. 1 circular, etaj 4/10, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, poze reale, liber, acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:48
...
72.900 €

2 camere cf 1 sd 6/10, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, centrala mobilat, utilat liber 2 lifturi, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:47
...
78.000 €

Policlinica cf 1 decomandat etaj 2/4 gresie faianta parchet termopan usa metalica instalatii noi mobilat utilat bloc tip P cu structura de 8 nivele ideal locuit/ investitie acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 12:47
...
60.000 €

2 camere cf. 1 semidecomandat, etaj 4/4, bloc tip F, termopan, parchet, usa metalica, vedere Sud, gresie, faianta, liber, toate actele, acc. credit,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:46
...
57.500 €

Raul Doamnei cf 1 semidecomandat etaj 6/10 gresie faianta(vechi) fara alte amenajari contorizat eliberabil acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
49.500 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat etaj 7/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber toate acteloe acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
48.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara balcon, acte,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
44.500 €

2 camere cf 2 semidecomandat, etaj 3/10, fara balcon, termopan, liber contorizat necesita imbunatatiri acte cadastru intabulare, pret fix,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
54.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat, etaj 9/9+the, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, balcon inchis, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
66.000 €

cf 1, circular p/10 gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica, acte, hol lung contorizat acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:44
...
68.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 3/4 bloc caramida cu balcon contorizat gresie faianta (vechi) liber acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:44
...
72.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 5/10 bloc reabilitat caramida baie cu geam termopan usa metalica contorizat liber acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:44
...
72.500 €

zona 34, Piata Moghioros, cf. 1 semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:44
...
63.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomanat, etaj 2/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, partial, 2 lifturi, acte acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:43
...
70.476 €

apartament 2 camere, decomandat, 67 mp., suprafata utila, bucatarie inchisa, centrala proprie, balcon, contorizare individuala. Apartamentul se preda finisat, la cheie. Bloc nou, finalizat,

Suprafata 67 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 11:32
...
75.238 €

va oferim spre achizitie acest apartament decomandat compartimentat astfel: un dormitor, un living spatios, o bucatarie inchisa, o baie si un balcon cu vedere libera. Imobilul se afla in zona de case

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 11:26
...
76.000 €

Vanzare apartament 2 doua camere decomandat, strada Sibiu parter/8, mobilat si utilat modern verdeata liniste, vedere spate, merita vazut,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 11:18
...
57.000 €

vanzare apartament 2 doua camere decomandate, an 1964, Aleea Poiana Muntelui, etaj 9 plus etaj tehnic, bloc reabilitat, curat, apartament, gresie, faianta, termopan, usa metalica, zona linistita, merita...

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:14
...
73.330 €

bucatarie inchisa, centrala proprie, bloc nou, Drumul Taberei,

Suprafata 55 mp An 2021 Decomandat Etaj 7 din 11 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:47
...
33.330 €

apartament studio, 2 camere, strada Funigeilor nr. 60, situat la etajul 5 cu lift, suprafata 51 mp utili, bloc finalizat locuit, utilitati, se vinde exact ca in poze, comision 0%.

Suprafata 51 mp An 2020 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 10:39
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 833
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.511
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 2 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta la care se afla apartamentul fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 2 camere de vanzare pe care ti-l doresti!