Am gasit - 25 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
30.000 €

Baicului, Electronica, langa Lidl, cf. 3, etaj 4, renovat, curat, g, f, p, t, um, ac, cetrala termica, bl. reabilitat termic, scara civilizata, scoala, gradinita, locuri parcari, cadastru, intabulare,...

Vanzari 2 camere Bucuresti, 05 Jun, 10:08
...
70.000 €

Cimitirul Armenesc stradal, vedere spate, c-tie 1981, cf1, 2/10, balcon inchis, 55 mp, renovat, g, f, p, t, um, se poate locui, bucatarie 9 mp, metrou Iancului 8-9 minute, cadastru intabulare, disc.,

Suprafata 55 mp An 1981 Etaj 2 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 10:06
...
30.000 €

stradal, Postavaru, cf. 2, etaj 1, bl. reabilitat termic, zona civilizata, aproape Auchan, metrou 10 minute maxim, libera, aproape transport in comun, 101, 311, cadastru intabulare disc.,

Etaj 1 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 30 May, 12:33
...
74.000 €

complexul Gloria, langa parcul IOR, cf1, 2/4, bl. reabilitat termic, liber, zona verde si civilizata, aproape scoli, gradinite, merita vazut, cadastru intabulare pret bun disc.

Etaj 2 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, 30 May, 11:27
...
100.000 €

stradal Emil Racovita, ctie 1981, cf1, 1/10, balcon, 2gr. sanitare, stratia stb aliorului, aproape scoala, pozitionat pe spate, fara zgomot, mijloace transport aproape, acte in regula disc

Suprafata 85 mp An 1981 Etaj 1 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 30 May, 10:46
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 30 May, 10:39
...
68.000 €

sectia 9 Politie, adiacent, aproape piata Delfinului, c-tie 1983, cf. 1, decomandat, balcon in termopan, 54 mp, aproape scoala, gradinita, mijloace transport, scara si bloc curat, cadastru, intabulare...

Suprafata 54 mp An 1983 Decomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 30 May, 10:36
...
58.000 €

Mihai Bravu, stradal, metrou Iancului, cf. 1, 7/10, balcon inchis, bl. reabilitat termic, liber, super zona, scoli, gradinite, magazine, scara curata, pret bun, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj 7 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 30 May, 10:09
...
105.000 €

Magazinul Muzica, stradal, vis-a-vis de hotel Continental, cf1, 5/7, balcon, 69mp, liber, bloc si scara civilizate, vedere spate, langa sala palatului, ultra central, cadastru intabulare disc.

Suprafata 69 mp Etaj 5 din 7
Vanzari 3 camere Bucuresti, 29 May, 20:27
...
55.000 €

Rau, c-tie 1984, etaj 4, balcon inchis, 55 mp, bl. reabilitat termic, scara curata, liber, aproape transport in comun, magazine, scoala, gradinita, aproape parc, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Suprafata 55 mp An 1984
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 20:06
...
40.000 €

Piata Minis, Sectia Financiara Sector 3, metrou Costin Giorgian 7-8 minute, cf1, etaj 7, balcon inchis, renovata, locuibila, g+f+p+t+um, zona verde, cadastru intabulare pret bun disc

Suprafata 31 mp An 1978 Etaj 7 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 18:57
...
69.000 €

Complexul Gloria, langa Parc IOR, cf1, 2/4, balcon inchis, complet renovat total, g+f+p+t+um, totul nou, liber, bl. reabilitat termic, aproape scoala, gradinita, zona verde, cadastru, intabulare, disc.

Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 18:51
...
59.000 €

Basarabia stradal, aproape metrou Costin Georgian, cf. 1, etaj 7, balcon inchis, 54 mp, aproape scoala, gradinita, Mc Donald;s, zona verde, liber, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Suprafata 54 mp An 1975 Etaj 7 din 9
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 18:46
...
53.000 €

stradal, Centru Domino, aproape Parcul Circului, cf. 2, decomandat, 8/10, balcon inchis, curat, locuibil, bl. reabilitat termic, scara curata, mijloace transport, cadastru intabulare, disc.,

Suprafata 40 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 17:57
...
70.000 €

Potcoava, metrou 5-6 minute, cf. 1, etaj 7, balcon mare in termopan, 67 mp, bl. reabilitat termic, aproape parcul ior, langa scoala, gradinita, zona verde civilizata, cadastru intabulare, pret bun, disc.,

Etaj 7 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 29 May, 17:46
...
700 €

4 camere decomandat, etaj 2, balcon, 80 mp, complet renovat nou, mobilat utilat, zona linistita, centrala proprie, liber, merita vazut 1+1 garantie,

Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, 29 May, 16:06
...
60.000 €

Piata Minis, metrou Costin Georgian, cf1, bl. reabilitat termic, etaj 4, balcon inchis, complet renovat total, g+f+p+t+um, mobilat si utilat, zona verde langa scoala, cadastru intabulare disc.

Etaj 4 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 15:01
...
60.000 €

stradal, 5-6 minute metrou Obor, cf. 1, decomandat, 5/10, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, scara curata, aproape piata Obor, Kaufland, scoala, gradinita, cadastru intabulare, disc.,

Suprafata 52 mp Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 14:01
...
63.000 €

stradal, vis-a-vis de Parcul National, cf1, decomandat, parter, 55mp, bl. reabilitat termic, boxa, metrou munci 6-7 minute, liber, super zona, cadastru, intabulare disc.

Suprafata 55 mp Decomandat Etaj parter din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 13:36
...
99.000 €

Emil Racovita stradal, ctie 1982, cf1, etaj 1, balcon inchis, 2gr. sanitare, bucatarie patrata 10mp, vedere spate fara zgomot, zona verde civilizata, scoli,gradinite aproape, cadastru, intabulare neg

Suprafata 85 mp An 1982 Etaj 1 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 29 May, 12:54
...
76.000 €

stradal, spital, cf. 1, decomandat, 7/10, balcon 10 mp, 72 mp, complet renovat, g+f+p+t+um, se poate locui imediat, vedere spate, fara risc seismic, scoli, gradinite, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata 70 mp Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 29 May, 12:01
...
62.000 €

stradal, Parcul Morarilor, cf1, etaj 1, balcon in termopan, 54mp, liber, bl. reabilitat termic, aproape scoala, gradinita, cora, aproape mijloace transport, cadastru, intabulare disc

Suprafata 54 mp Circular Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 11:18
...
28.500 €

cf. 2, stradal, etaj 5, complet renovata, g+f+p+t+um, foarte curata, bl. reabilitat termic, scara civilizata, metrou 7-8 minute, aproape Auchan, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Etaj 5 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 11:12
...
43.000 €

Baraje, Piata Minis, metrou 7-8 minute, cf1, etaj 1, balcon inchis, libera, complet renovata recent, in totalitate, zona verde si linistita, g+f+p+t+um, magazie,bloc civilizat, cadastru intabulare,neg

Suprafata 31 mp Etaj 1 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 10:12
...
135.000 €

Chiajna, la 10 minute de MC Donalds, casa P+M, c-tie 2020, finisata exterior, st=180, su=170, interior finisat la gri, teren 352mp, d=22ml, zona rezidentiala, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata utila 170 mp Teren 352 mp An 2020 3 camere La rosu
Vanzari case, vile Ilfov, 29 May, 09:54