Vanzari garsoniere Titan - Dristor

Subrubrica: garsoniera
Zona: Titan-Dristor
...
50.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera semidecomandata mobilata si utilata, in bloc construita in 1967, reabilitat, langa Policlinica Titan, respectiv parcul Titanii, et. 4/10, 10 min. distanta metrou Titan

Suprafata 30 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 08:01
...
42.000 €

de vanzare garsoniera cf. 1, semidecomandata, etaj 7/10, suprafata 30 mp, an constructie 1970, balcon tip logie inchis in termopan. Se poate prelua cu chirias,

Suprafata 30 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 08:01
...
46.000 €

Va oferim o garsoniera de vanzare in complexul rezidential Rasarit de Soare, situata la etajul 11 din 11 al unui bloc construit in anul 2009. Garsoniera are o suprafata utila de 30 mp si dispune de un...

Suprafata 30 mp An 2009 Decomandat Etaj 11
Bucuresti, azi, 07:12
...
28.000 €

Garsoniera in Titan pe strada Postavarului cu 0% COMISION PENTRU CUMPARATOR, situata la etajul 6/10, al unui bloc foarte civilizat si curat, monolit, construit la mijlocul anilor '70. Garsoniera de aprox...

Suprafata 18 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 06:59
...
22.000 €

20 mp, et. P/4, dec., mobilat/utilata, imb., AC, boiler, incalzire pe electric, loc parcare, bloc reabilitat, pret fix, agentie, comision 3%,

Suprafata 20 mp Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:20
...
49.000 €

10 minute parc IOR si mall Park Lake, decomandata, termopane, geam baie, libera, toate actele

Suprafata 33 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:45
...
46.190 €

STAR-CONSTRUCT va prezinta un ansamblul rezidential ajuns la al 3-lea proiect din portofoliu, a carui lucrare de constructie a inceput in februarie 2021. Ansamblul rezidential se afla in zona Theodor...

Suprafata 35 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 8 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:11
...
55.000 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, mixt, 2 lifturi, complet mobilata si utilata, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 36 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 12 din 13 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:06
...
68.900 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Titan. In proximitate gasim: gradinite, scoli, magazine si hipermarketuri: Auchan, Lidl, Centrul Comercial Titan,...

Suprafata 47 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 12 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:03
...
57.091 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 39 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 19:30
...
55.536 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 42 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 19:03
...
59.325 €

Garsoniera este amplasata vis a vis de Parcul Teilor la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate regasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si...

Suprafata 47 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 18:42
...
42.500 €

chiar la reperezentanta Fiat, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, bloc garsoniere, libera, acte

Suprafata 31 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:27
...
43.640 €

Garsoniera face parte dintr-un ansamblul format din 2 blocuri cu regim de inaltime Ds+P+11E, design modern, cuprinde garsoniere, apartamente cu 2 camere , 3 camere, 4 camere si duplexuri.Constructia imobilului...

Suprafata 33 mp An 2023 Decomandat Etaj 9 din 11 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:24
...
39.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
80.000 €

bloc mixt, reabilitat, decomandata, etajul 1 din 4, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, scara curata, libera,

Suprafata 40 mp An 1993 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:03
...
58.964 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 46 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:51
...
65.000 €

Garsoniera vanzare Salajan - Metrou Nicolae Grigorescu

Suprafata 39 mp Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 17:30
...
43.000 €

Baraje, Piata Minis, metrou 7-8 minute, cf1, etaj 1, balcon inchis, libera, complet renovata recent, in totalitate, zona verde si linistita, g+f+p+t+um, magazie,bloc civilizat, cadastru intabulare,neg

Suprafata 31 mp Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:18
...
57.091 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 39 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:06
...
47.000 €

Proprietar, vand garsoniera mobilata si utilata. Metroul Titan-8 min mers pe jos, Policlinica Titan-400 m, Parcul Titan-100m, parcul IOR-500m. Blocul este construit impecabil. Posibilitate parcare.

Suprafata 30 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:39
...
53.990 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 90% la antecontract: 53,990 € TVA inclus. Pret promotional - avans 50% la antecontract: 55,990 € TVA inclus. Pret promotional - avans...

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 4 din 7 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:39
...
51.730 €

Garsoniera este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 38 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din parter M 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:24
...
54.317 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 38 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:15
...
46.190 €

garsoniera corp B, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala proprie si incalzire prin pardoseala,

Suprafata 35 mp An 2022 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:57
...
53.000 €

metrou la scara, parculet la geam, interfon, video, paza, pereti beton armat, apometre, repartitoare, a/c, modern,

An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:56
...
50.732 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 37 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din parter M 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:39
...
59.850 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 46 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 14:54
...
46.900 €

vand garsoniera situata in bloc mixt, reabilitat, cu vedere stradala si acces optim la mijloacele de transport in comun, piete si spatii verzi. Garsoniera se vinde complet mobilata si utilata,

Suprafata 29 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:43
...
60.609 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 113 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 14:42
...
28.500 €

cf. 2, stradal, etaj 5, complet renovata, g+f+p+t+um, foarte curata, bl. reabilitat termic, scara civilizata, metrou 7-8 minute, aproape Auchan, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 14:33
...
54.900 €

Daca esti in cautarea unei garsoniere mari, spatioase, aceasta este perfecta pentru tine! Decomandata, 39 mp, etaj 3/4, an 1982, bloc mixt si reabilitat, scara curata. 0% comision

Suprafata 39 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 14:27
...
53.000 €

Achizitie: Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 90% la antecontract: 53,000 € tva inclus. Pret promotional - avans 50% la antecontract: 55,500 € tva inclus. Pret promotional - avans...

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 7 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 14:24
...
42.990 €

Ansamblul rezidential Titan Sun Park 8 este un imobil cu regim de inaltime D+P+6E, avand in componenta apartamente cu 2 camere, cu suprafete variate si apartamente cu 3 si 4 camere, proiectate intr-un...

Suprafata 32 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 6 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:36
...
47.900 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 30 mp An 2021 Decomandat Etaj 6 din 7 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:27
...
40.700 €

Titan, Potcoava va oferim la vanzare pe str Lucretiu Patrascanu o gars. cf. 1 dec. situata la et. 5/10 intr-un bloc de gars. din 1976, neamenajat si nezugravit, la 40.700 euro sau la cheie la 46.500 euro

Suprafata 32 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:07
...
73.000 €

Garsoniera este situata intr-o pozitie excelenta, in zona Decebal, Piata Alba Iulia. Desi se afla intr-o zona ultracentrala, aceasta este pozitionata pe o strada linistita si ferita de zgomot. Zona constituie...

Suprafata 41 mp An 1992 Decomandat Etaj 2 din parter M 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:03
...
59.728 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:03
...
47.900 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim scoli, gradinite, Parcul Teilor, marile centre comerciale ale cartierului...

Suprafata 30 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 6 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 13:03
...
60.609 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 112 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:39
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:38
...
57.460 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 44 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:18
...
54.285 €

Garsoniera este amplasata vis a vis de Parcul Teilor la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate regasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si...

Suprafata 47 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 12:15
...
35.000 €

Baraje, piata Minis, cf. 1, etaj 7, balcon inchis, c-tie 1978, 32 mp, aproape piata, metrou C-tin Georgian 8-9 minute, zona verde civilizata, aproape mijloace transport, cadastru intabulare pret bun,...

Suprafata 32 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:12
...
78.000 €

garsoniera decomandata, 3/8, suprafata 38 mp, bloc mixt, monolit,constructie 1990, cadastru, intabulare,

Suprafata 38 mp An 1990 Decomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 12:08
...
59.850 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 46 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:06
...
60.177 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 46 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:06
...
52.990 €

Achizitie: Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 90% la antecontract: 52.990 € tva inclus. Pret promotional - avans 50% la antecontract: 55.490 € tva inclus. Pret promotional - avans...

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 11:57
...
55.536 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 42 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:51
...
37.900 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, vecinatati: Lucretiu Patrascanu, Basarabia, 1 Decembrie 1918, Piata Minis,

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:49
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.517
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 841
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.391