Am gasit - 65 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
60.000 €

garsoniera in zona Favorit, et. 5, la cateva minute de Afi Cotroceni, nou renovata, complet mobilata si utilata ultramodern, balcon + spatii de depozitare, statie de metrou langa bloc, libera,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 14:23
...
50.000 €

Et 3/4, cf 1, decomandata, bloc reabilitat, renovata recent, totul separat, zona linistita, scara foarte curata fara restantieri, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 34 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 13:37
...
76.000 €

et 1/4, bloc tip P, decomandat, cu balcon, bloc reabilitat, doar termopan, toate actele, accept credit

Suprafata 50 mp An 1971 Decomandat Etaj 1 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 13:37
...
71.000 €

parter cu balcon, la 1 minut de statia de metrou Favorit, bloc tip Z, monolit, 2 lifturi, spatios si bine compartimentat, zona cu spatii verzi, toate actele sunt la zi, se accepta Noua Casa,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj parter din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 13:37
...
69.000 €

et 2/4,cf 1, decomandat,bloc reabilitat termic,aflat la 1 minut de statia de Metrou Romancierilor,curat cu imbunatatiri, bucatarie generoasa, Centrala Termica Ariston, pozitie deosebita,accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 4 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 13:36
...
69.000 €

cf. 1, stradal pe Bd. Timisoara langa Noul Parc si Afi Cotroceni, vedere sud, fara imbunatatiri, nemodernizat, spatios si foarte bine compartimentat, bloc reabilitat, scara curata, poze pe WhatsApp

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 4 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 13:36
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, 50 mp, bloc tip Z ,stradal, renovat recent, complet mobilat si utilat,se vinde ca in imagini, toate actele sunt pregatite, accepta credit Noua Casa.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 13:36
...
66.000 €

et. 2/4,bloc tip P,50 mp, decomandat,bloc reabilitatat, are balcon, bucatarie 9 m, foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, geam de aerisire in grupul sanitar, zona verde, linistita, accepta...

Suprafata 50 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 10:22
...
57.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc reabilitat

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 09:40
...
49.000 €

et. 2/10, cf. 1, semidecomandata, complet mobilata si utilata, recent renovata, instalatii sanitare si electrice noi, bloc reabilitat termic, se vinde ca in imagini, scara curata, 2 lifturi, apropiere...

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 09:39
...
69.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, bloc reabilitat, centrala termica proprie, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, zona verde, scara foarte curata, terasa refacuta cu garantie...

Suprafata 62 mp Decomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 09:39
...
58.000 €

et. 6/10, cf.1, proaspat renovata,totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, toate actele la zi

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 09:39
...
75.000 €

et 3/8,cf 1, Decomandat,pozitionat in plan secund fata de Bld 1 Mai, complet mobilat si utilat, renovat recent, bloc dupa cutremur, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 09:38
...
600 €

Bloc Stella et 2/10,cf 1, Decomandat, pozitie ultracentrala,80mp, nemobilat, neutilat, toate imbunatatirile, proaspat zugravit,contorizat,incalzire centralizata, bloc 2008, exclusiv pt birouri,cabinet...

Suprafata 80 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 12 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, azi, 09:38
...
45.000 €

ofer spre vanzare garsoniera zona 1 Mai, Compozitorilor, bloc reabilitat termic, necesita renovare, et. 4, cf. 1, semidecomandata, zona verde, linistita, toate actele la zi, urgent,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 09:38
...
86.000 €

et 3/8, cf 1, Decomandat,57mp, suprafete mari, bucatarie generoasa, balcon+ spatii de depozitare, curat cu imbunatatiri,rulouri exterioare, se vinde ca in imagini,scara curata, fara restantieri,acte la...

Suprafata 59 mp An 1980 Decomandat Etaj 3 din 8 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 09:38
...
500 €

et. 2/11, complet mobilat si utilat ultramodern, dormitor cu pat matrimonial si dressing, balcon+ spatii de depozitare, centrala termica proprie, Parcul Moghioros 1 minut, tramvai 41 Auchan 2-3 min.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 11:44
...
79.900 €

et 7/10, cf.1,51 mp, proaspat renovat,totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc stradal, toate actele...

Suprafata 51 mp Etaj 7 din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 10:40
...
55.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele...

Suprafata 31 mp An 1979 Etaj 7 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 10:39
...
70.000 €

et 8/10,cf 1, Semidecomandat, curat cu mici imbunatatiri, bucatarie generoasa, balcon+spatii de depozitare, acces facil la mijloacele de transport in comun, Metrou Favorit 10 min,scara curata, toate actele.

Suprafata 51 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 10:39
...
95.000 €

et. 5/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu mici imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie, generoasa, posibilitate centrala, balcon + multiple spatii de depozitare, bloc 1980, toate actele sunt la zi,...

Suprafata 77 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 10:39
...
82.000 €

str. Caporal Dumitru Pipercu, et. 2/3, bloc foarte solid, construit in anul 2010, 2 apartamente pe nivel (nu confundati cu Militari Residence) suprafete mari, 2 bai, spatii de depozitare, loc parcare,...

Suprafata 97 mp An 2010 Decomandat Etaj 2 din 3
Vanzari 3 camere Ilfov, ieri, 10:38
...
54.900 €

et 3/10, decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, izolat exterior, plase tantari, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 34 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 10:38
...
59.500 €

Et. 5/10,proaspat renovat,totul este nou si in garantie,nelocuit,instalatii electrice si sanitare schimbate,se vinde ca in imagini,pretabil investitie in vederea inchirierii,toate actele la zi

Suprafata 34 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 10:38
...
185.000 €

ofer spre vanzare 3 spatii comerciale, stradale cu intrare din strada nu din bloc, toate autorizatiile la zi primarie, curent 380w, vitrina 12m, pretabil notariat, stomatologie, frizerie, pariuri, cabinet...

Suprafata utila 55 mp Sp. comercial M 10 min.
Vanzari spatii comerciale Bucuresti, 24 Sep, 07:31
...
270 €

et. 2/4, decomandata, modern, curat, tineresc, pat matrimonial si dressing urias, tv, aer conditionat, balcon, loc parcare, statie STB langa bloc, contract Anaf, zona verde linistita. Liber

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 24 Sep, 07:30
...
72.500 €

et. 7/10, cf. 1, decomandat, recent renovat, spatios si bine compartimentat, se vinde semimobilat, acces facil la STB si metrou, Auchan si parc Moghioros 3 minute, acte pregatite, accepta credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 Sep, 07:30
...
450 €

Cartierul Latin, et. 3, prima inchiriere, totul este nou, centrala proprie, loc parcare, 2 bai, dormitor cu pat matrimonial, dressing, spatii de depozitare, living cu canapea extensibila, contract Anaf,...

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 20 Sep, 09:09
...
53.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 19 Sep, 09:05
...
105.000 €

spatiu comercial, stradal, 55 mp, intrare din strada, toate autorizatiile la zi primarie, curent 380 w, vitrina 12 m, pretabil notariat, stomatologie, frizerie, pariuri, cabinet veterinar, etc

Suprafata utila 55 mp Sp. comercial
Vanzari spatii comerciale Bucuresti, 19 Sep, 09:04
...
78.000 €

cf. 1, complet mobilat si utilat, bucatarie pe mijloc, se vinde ca in imagini, pozitie deosebita, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 8 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
46.000 €

et. 4/10, semidecomandata, recent renovata, pretabil investitie dar si pentru locuit, scara foarte curata, 2 lifturi, acces facil la metrou 5-7 min. Parcul Moghioros si Auchan 2-3 min., toate actele,...

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
47.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia Favorit 5-7 min.), toate actele, accepta credit,

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
55.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
54.000 €

et. 1/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat,toate imbunatatirile, bloc fara probleme,fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
94.000 €

et 3/8, cf 1, Decomandat, mici imbunatatiri, posibilitate centrala termica, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, pozitionat pe vest, scara curata cu 2 lifturi, toate actele la zi.

Suprafata 69 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 14 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Sep, 08:55
...
59.000 €

et. 5/9, cf. 1, semidecomandat, imbunatatit minim, pretabil investitie dar si pt. locuit, vedere panoramica, foarte luminos (sud), spatii verzi, apropiere metrou Favorit, se poate achizitiona cu orice...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Sep, 08:55
...
44.500 €

parter/8, semistradal pe Vladeasa, imbunatatiri (termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica mai vechi), ideal pt. investitie dar si pt. locuit, toate actele, accepta credit,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 8 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 16 Sep, 08:55
...
79.000 €

et. 8/9, apartament renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, usi interior noi + usa metalica, toate actele pregatite, accepta credit, pozitie excelenta, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1972 Etaj 8 din 9 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:10
...
83.500 €

et. 6/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, contor de gaze (posibilitate centrala), balcon+multiple spatii de depozitare, bloc 1982, toate actele sunt...

Suprafata 68 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 13 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:10
...
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 16 Sep, 08:10
...
42.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, curata cu imbunatatiri, pretabil investitie, dar si pentru locuit, acces facil la metrou 5-7 min. Parcul Moghioros, Auchan la 5 min.,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 16 Sep, 08:02
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, partial renovat, bloc stradal, pozitionat langa statia de Metrou si Piata Valea Ialomitei, geam la baie, are balcon, acte la zi, accepta credit

Suprafata 51 mp Etaj 5 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
86.000 €

zona Ghencea, apropiere metrou Favorit, cf. 1, mici imbunatatiri, semistradal, 2 grupuri sanitare, 3 spatii de depozitare, zona linistita, scara curata, fara restantieri, acte pregatite

Suprafata 69 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
50.000 €

et 8/10, semidecomandat, 34 mp, se vinde ca in imagini, bloc semistradal, tramvai, metrou, scoala, gradinita, parc, supermarket, toate la mai putin de 5 min., toate actele

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
68.000 €

cf. 1, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabil pt. investitie dar si pt. locuit, bloc reabilitat, scara curata, 2 lifturi, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
45.000 €

parter/8, cf. 1, decomandata, 2 garsoniere la parter, curata cu imbunatatiri, izolata exterior, scara foarte curata, fara restantieri, toate actele, accepta credit,

An 1982 Decomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
78.500 €

et. 6/10, cf. 1, 54 mp, bloc cu 2 lifturi, recent renovat, se vinde ca in imagini, pozitionat in spatele Parcului Moghioros, infrastructura, acte la zi,

Suprafata 54 mp An 1970 Circular Etaj 6 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
62.000 €

et. 4/10, cf. 1, semidecomandat, 49 mp, curat cu mici imbunatatiri, balcon+debara, pozitie deosebita, apropiere Metrou Favorit, pretabil investitie dar si pt. locuit, toate actele sunt la zi, accepta...

Suprafata 49 mp Etaj 4 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01
...
66.000 €

et 4/10, cf 1, Semidecomandat, renovat recent, schimbate instalatia electrica si sanitara, usi interior noi, usa metalica, stare foarte buna, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 Sep, 08:01