Am gasit - 70 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
44.900 €

10 minute metrou Obor, aproape Kaufland, Veranda, cf. 1 dec. 32 mp, bloc mixt 1978 reabilitat termic, etaj 6/11, bucatarie patrata, pe mijloc, orientare vest, imb. g, p, f, termopan, um, libera

Suprafata 32 mp An 1978 Decomandat Etaj 6 din 11
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 11:18
...
90.000 €

langa BCR, aproape Scoala 30, Mall Veranda, Kaufland, etaj 8/10, cf. 1 dec. 72 mp. bloc 1976 reabilitat termic, pe mijloc, orientare S-V, 3 balcoane, vedere mixta, imb., g, f, p, termopan, um, ac, cadastru,...

Suprafata 72 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 11:18
...
65.000 €

Ion Berindei, aproape Parc Plumbuita, Tei, 5 min. Scoala 27, etaj 1/10, cf. 1 dec. 53 mp. bloc 1971 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc, orientare S-E, imb. g, f, termopan, um, cadastru, intabulare

Suprafata 53 mp An 1971 Decomandat Etaj 1 din 10 M 19 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:18
...
52.000 €

8 min. metrou, vav Dristor Kebab, aproape Parc Tei/Plumbuita, Scoala 27, et.10/10, cf.1 semidec., 50 mp., bloc 1970 reabilitat termic, 2 lifturi, baie cu fereastra, pe mijloc, orientare S, imb., g, f,...

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:18
...
350 €

str. Fabrica de Gheta langa Lidl,vav Parc Plumbuita, etaj 9/10, cf.1 dec., 55 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare E, mobilat, utilat, imb., g, f, p, termopan, um, liber, av. 1+1,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, azi, 11:18
...
44.000 €

vav Dristor Kebab,8 minute metrou Obor, aproape Kaufland, Veranda,piata, etaj 7/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare S-E, imb., g, f, p, termopan,um,cadastru

Suprafata 31 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 11:15
...
51.500 €

12 minute metrou, str. Luntrei, langa Scoala 30, aproape Parc Tei/ Plumbuita, etaj 5/10, cf. 2 semidec., 40 mp, bloc 1976 reabilitat, 2 lifturi, bucatarie patrata, 2 lifturi, orientare vest, imb., g,...

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:15
...
44.500 €

langa Hotel Sir, 15 min.,metrou Obor, aproape Veranda, Kaufland,etaj 9/10,cf.1 dec., 34mp., bloc mixt 1980, pe mijloc,orientare sud,imb., g,f,p, termopan,um, cadastru,intabulare

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 11:15
...
66.000 €

Petre Antonescu,10 minute metrou, 7 minute Parc Tei, Facultatea de Constructii, etaj 6/10,cf.1 dec., 55mp., bloc 1985 reabilitat termic,pe mijloc, orientare vest,curat termopan, um,liber, se accpta credit

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:15
...
52.000 €

apartament doua camere, 10 min. metrou, aproape parc, Kaufland, piata, etaj 9/10, cf. 1 dec., 53 mp, bloc 1970 fara risc seismic pe mijloc, orientare S-E, scara curata, cadastru,

Suprafata 53 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 17 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:15
...
89.000 €

15 min. metrou Obor, 5min Lidl, vav Scoala 145, Parc Lunca Florilor, bloc 2009, etaj 8/15, centrala termica, 2 bai, 4 lifturi, orientare S-E, vedere deschisa, renovat integral 2023, cadastru, intabulare,...

Suprafata 70 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 8 din 15
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 11:15
...
69.000 €

2 minute Parc Plumbuita, aproape Lidl, Scoala Arabeasca, etaj 8/10, cf.1 semidec., 72 mp, bloc 1980 reabilitat termic, 2 bai, pe mijloc, orientare est, vedere deschisa, imb., termopan

Suprafata 72 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 11:14
...
120.000 €

zona Obor in spate la Kaufland-Mall Veranda, acces din str. Litovoi Voievod teren 291 mp, d-10.7 m, liber de constructii, cadastru intabulare, ideal constructie vila, regim de inaltime P+2E+M, POT 45%,

Suprafata 291 mp Intravilan Deschidere 11 ml
Terenuri Bucuresti, azi, 11:14
...
63.000 €

2 min. metrou, Masina de Paine vav Magazinul Obor, aproape Piata Obor, Mall Veranda, bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc, vedere mixta orientare E-V, baie cu fereastra, fara imb....

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 11:14
...
48.500 €

langa Hotel Sir, aproape Scoala 39,Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, bloc 1976 fara risc seismic, cf.2 sporit dec., 45mp., hol locuibil, vedere mixta,pe mijloc, orientare S-E,scara curata,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:14
...
500 €

aproape Parc Plumbuita/ Motodrom, Scoala 39,Mc. Donald's, etaj 2/10, cf.1 semidec.,72mp., bloc 1986 reabilitat termic, 2 bai,orientare est,bucatarie spatioasa 9mp.,baie cu fereastra,mobilat,utilat,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, azi, 11:14
...
75.000 €

langa BCR, aproape Kaufland,Veranda,etaj 6/10, cf. 1 dec., 65 mp, bloc 1976, reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, orientare est,baie cu fereastra, imb., termopan, cadastru, intabulare, liber

Suprafata 65 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 11:14
...
95.000 €

10 minute metrou Obor, aproape Parc Tei, Plumbuita, Mall Veranda 5 minute, et. 6/11 bloc 2009,2 lifturi, orientare S-E, centrala de bloc,vedere spate, contorizat, mobilat, utilat, paza BGS 24/24,

Suprafata 56 mp An 2009 Decomandat Etaj 6 din 11 M 17 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 11:14
...
72.000 €

aproape Scoala 39, etaj 9/10, cf. 1 semidec., 71 mp, bloc 1977, reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, vedere mixta, orientare est-vest, 2 balcoane, imb., termopan, cadastru, intabulare,

Suprafata 71 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 11:13
...
399 €

vav Parcul Plumbuita, aproape Kaufland, Veranda, 15 min., metrou, etaj 8/10, vedere spate orientare S-V, baie cu fereastra, balcon mare pe tot apartamentul, mobilat, utilat, imb., g, f, p, termopan, um,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 11:12
...
399 €

Masina de Paine, 3 min. metrou, aproape Mall Veranda, Scoala 27, etaj 4/10, cf. 1 semidec. 55 mp. bloc reabilitat termic, pe mijloc, baie cu fereastra, mobilat, utilat, imb. g, f, termopan, um, ac, liber,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 10:50
...
118.000 €

bloc reabilitat termic, an 1979, situat in lateral, beneficiind de liniste, 8/11/ dec, 79mp, 2bai, imb. renovat g, f, p, um, t, 2 balcoane mari, baie cu fereastra, cadastru, intabulare, energetic,

Suprafata 78 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 11 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 21:02
...
95.000 €

bloc 1981, reabilitat termic, supercivilizat, situat pe str. Rovine, langa metroul Obor, 52 mp, bucatarie foarte mare gen living 18 mp, cadastru, intabulare, energetic, ideal pentru birouri sau locuit,

Suprafata 52 mp An 1981 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:30
...
58.000 €

Garsoniera spatioasa la 5 minute de facultatea de consutrctii, 15 minute metrou Obor, in plan 2, bloc 1980, reabilitat termic, et 9/10, renovata complet recent, mobilata si utilata, libera imediat.

Suprafata 42 mp An 1986 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:19
...
64.800 €

Sudio configurat in apartament cu 2 camere, zona linistita, statie autobuz 282 la 3 min, bloc 2010, et.1/3, centrala termica de bloc, renovata, mobilata si utilata, acte ok, libera, ideal investitie,

Suprafata 40 mp An 2010 Decomandat Etaj 1 din 3
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:19
...
64.000 €

Apartament luminos cu 2 camere decomandate, vedere spate, langa parc Motodrom, bloc reabilitat termic 1978, et 7/10, scara curata, renovat, mobilat si utilat, Imb: gif,p,um,th, eliberabil imediat.

Suprafata 50 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:19
...
67.000 €

Apartament 2 camere luminos, stradal, Metrou Obor 7 min, bloc reabilitat termic, 1970, fara risc seismic, renovat recent integral, mobilat si complet utilat, acte in regula, se accepta credit, liber.

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:19
...
66.000 €

Metroul Obor la 10min. Pipera 5 min.Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie, bloc 1980 reabilitat termic, situat in planul 2, et. 8/10, dec., ac, um, ferestre termopan, acte in regula, liber, se accepta credit

Suprafata 54 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:19
...
79.500 €

Apartment cu 2 camere luminos, plan 2, metrou Iancului 10 min, bloc 1980, reabilitat termic, et 9/10, vedere catre spate, parc in apropriere, zona linistita, mobilat complet utilat, acte ok, liber.

Suprafata 50 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:18
...
87.000 €

Apartament luminos, adiacent din Maior Bacila, bloc 4 nivele reabilitat termic, an 1986, etaj 3/4, 2 bai, vedere mixta, orientare sud-est, bucatarie spatioasa, acte ok, disponibil, Se accepta credit.

Suprafata 77 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:17
...
550 €

str. Pancota, bloc 1991, 6/8, dec, 80mp, spatios, 2bai, renovat complet, mobilat, utilat modern, contract legal anaf, termen lung, exclus fumatori si animale de companie, accesibil imediat, avans 1+1l

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:15
...
450 €

strada Ripiceni 70 mp decomandat, metrou Obor 15 min et 3/10 bloc reabilitat termic, zona linistita, plan 2, renovat recent, mobilat si utilat, centrala proprie, liber imediat.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:15
...
50.000 €

Strada Rascoala, bloc 1986 reabilitat termic, et 6/8, renovata recent, decomandata, 40 mp, mobilata si complet utilata, balcon mare, vedere deschisa, pe mijloc, c+i, se accepta credit.

Suprafata 40 mp An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:15
...
75.000 €

Apartament cu 3 camere luminos cu vedere deschisa in zona Maior Bacila, statie 282 la 2 minute de bloc, bloc mixt 1986 reabilitat termic, necesita renovare, acte in regula, disponibil imediat.

Suprafata 67 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 7 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:15
...
44.000 €

Garsoniera luminoasa, Metrou Obor 5 min, vedere panoramica, an 1980, scara curata, 2 lifturi, fara risc seismic, imbunatatiri, necesita renovari, 31 mp utili, liber.

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:15
...
450 €

apartament cu 2 camere luminos la 2 min de metrou Iancului, plan 2, zona linistita, vedere deschisa, et 8/10 bloc 1984 reabilitat termic, renovat recent, mobilat si complet utilat, balcon mare, liber.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:15
...
47.500 €

Colentina, Teiul Doamnei, langa Sectia 7 Politie, bloc reabilitat termic, an.1980, 31 mp, imb., g, f, p, um, t, ac, se vinde mobilata, utilata, ideal investitie la inchiriere, eventual preluare cu chirias,

An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 15 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:14
...
85.000 €

Sos. Colentina vav de Parcul Plumbuita, bloc stradal, vederea in plan secund, dec., 3 balcoane, 75 mp, renovat complet, g, f, p,um, 2 ac, usi-instalatii noi, mobilat complet, cadastru-intabulare, pret...

Suprafata 75 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:14
...
77.000 €

COLENTINA STRADAL, VAV DE PARCUL PLUMBUITA, BLOC 1978, DEC, P/10, IMB. GFP, UM, INSTALATII-USI SCHIMBATE, PRETABIL SI PENTRU FIRMA-CABINETE FIIND CU INTRARE STRADALA.

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:14
...
66.000 €

Teiul Doamnei langa Sectia 7 Politie, Str. Petre Antonescu,10min metrou Obor, bloc 1985, pe mijloc, dec, 55mp, orientare sud, se accepta credit, eliberabil imediat.

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 6 din 8 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:14
...
48.000 €

Colentina D-na Ghica, Parcul la 3min. str. Sinaia, bloc nou 2017, p+2etaje, izolat termic, parter/2, centrala termica proprie, dec. 28 mp, curte proprie 24mp,Boxa 3m, IMB. GFP,UM, mobilata complet-utilata,

Suprafata 28 mp An 2017 Decomandat Etaj parter din 2
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:14
...
68.500 €

Str. Arhitect Ion Berindei Dna Ghica, in planul 2, metrou Obor 7 min. langa parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, 1/10, imb. GFP, UM, termopan, ac, balcon mare pe tot apartamentul, cadastru-intab.

Suprafata 61 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 19 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:07
...
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi, teava de gaz pt. centrala, dec.3 debarale, GFP ,UM, TH, AC, cadastru, intabulare, se accepta...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:07
...
73.000 €

Aleea Sinaia, vav de Parcul Plumbuita, bloc 1976,reabilitat fara risc seismic, acceptat pt. credit, dec., 70 mp, 3 balcoane, baie cu fereastrsa, camara, debara, cadastru-intabulare, accesibil imediat,

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:07
...
57.500 €

Bd. Ghica Tei, langa Facultatea de Constructii, et. 8/10, bloc 1988, reabilitat termic, mobilata complet si utilata, ideala investitie, randament bun, fiind posibila inchirierea cu 300 Euro/luna,

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj parter din 8
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:05
...
110.000 €

Sos. Colentina in complexul Rose Garden, metroul Obor la 7 min. Pipera 5 min. Bloc 2009, cu centrala proprie, et. 6/11 cu 2 terase, dec., 66 mp, modelul mare, loc de parcare subteran- mobilat complet-utilat,

Suprafata 66 mp An 2009 Decomandat Etaj 6 din 11 M 17 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:05
...
55.000 €

Casa Magica, Sos. Pantelimon aproape de sos. Iancului, bloc mixt, an 1984, rezistent la cutremure, centrala proprie, dec. 33 mp, renovata complet, g, f, p, um, usi noi, instalatii noi, mobilata complet...

Suprafata 33 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 4 M 17 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 Sep, 12:05
...
58.500 €

Doamna Ghica, bloc 1976, reabilitat termic, langa Parcul Plumbuita teava de gaz pt. centrala, renovat integral, g, f, p, um, t, ac, dec., 45 mp, hol locuibil 10 mp, instalatii electrice-sanitare, usi...

Suprafata 46 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:05
...
49.900 €

str. Tineretului la intrarea in complexul Militari Rezidece, bloc 2017, centrala termica proprie, imb., g, f, p, um, rulouri exterioare, bucatarie mobilata, cadastru, intabulare, energetic, se accepta...

Suprafata 43 mp An 2017 Decomandat Etaj 3 din 7
Vanzari 2 camere Ilfov, 26 Sep, 12:04
...
77.000 €

Metroul Obor la 10 min. parcul Plumbuita la 2 min. bloc reabilitat termic, in planul 2, an 1976, reabilitat termic, Foarte spatios, 76 mp, 2 balcoane, pe mijloc, vedere est-vest, cadastru-intabulare-energetic,

Suprafata 76 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10 M 19 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 Sep, 12:04