CRISTINA MEDICAL

Servicii medicina muncii

Conform cadrului legislativ actual (Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca siHG 355/17.05.2007 privind supravegherea starii de sanatate a angajatilor), angajatorii au obligatiasupravegherii starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii de medicina muncii,incheind in acest sens un contract cu o unitate medicala autorizata.Adresati-va cu cea mai mare incredere clinicii medicale CRISTINA MEDICAL, ceva poate furniza serviciile de medicina muncii, fiind avizata de catre Directia deSanatate Publica a Municipiului Bucuresti.Prin departamentul de MEDICINA MUNCII, echipa CRISTINA MEDICAL va poate asigura:* monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:- examene medicale la angajarea in munca- examen medical de adaptare- control medical periodic- examen medical la reluarea activitatii- indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversia profesionala,reorientarea profesionala in caz de accident de munca,boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronice- consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor- consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatatela locul de munca prin accesul la sistemul informational nationalprivind accidentele de munca si bolile profesionale.Tarifele sunt personalizate in functie de profilul de activitate al angajatorului.Precizam ca serviciile medicale sunt scutite de plata TVA si sunt deductibile fiscal

Galerie foto
  • ...