Malinescu HR Business - Birou expert legislatia muncii Bucuresti

Salarizare

Serviciile noastre pot fi acordate exclusiv online.

- Întocmirea lunara a statului de salarii (avans/lichidare) în baza pontajului lunar;

Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentarespor de weekendspor de noapteavantaje în naturapremii etc.;

- Înregistrarea retinerilor si popririlor salariale instituite în baza unor hotarâri judecatoresti;

- Calculul îndemnizatiei de concediu de odihna;

- Calculul îndemnizatiei de concediu medical;

- Întocmirea fluturasilor de salarii;

- Întocmirea statului de plata si a centralizatorului privind contributiile de plata si a impozitului pe veniturile din salarii catre Bugetul de Stat;

- Întocmirea ordinelor de plata privind platile la Bugetul de Stat;

- Întocmirea si transmiterea electronica a declaratiilor D112 si D100 catre ANAF (pensii, sanatate, impozit, contributia asiguratorie pentru munca, contributia privind fondul de handicap);

- Întocmirea adeverintelor de venitadeverintelor privind baza de calcul a concediilor medicale;

- Întocmirea dosarului privind recuperarea îndemnizatiilor de concediu medical platite din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS);

- Întocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;

Suport legislativ în orice problema de calcul salarial.

Galerie foto
  • ...