Mihaela Stoiculescu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Drept civil

...
Drept civil

Servicii de asistenta juridica si reprezentare in materie civila si de procedura civila avand ca obiect cauze privind: 

 • Partaj succesoral, raport al donatiilor si raportarea la masa de partaj a donatiilor, reductiunea liberalitatilor excesive;
 • Partaj bunuri comune;
 • Recunoastere calitate de mostenitor;
 • Stabilire cote succesorale în functie de clasele de mostenitori recunoscute de legislatia româna, identificarea activului si pasivului succesoral;
 • Asistenta juridica în procedura notariala de acceptare/renuntare la mostenire/deschidere succesiune;

 • Reprezentare în fata notarului a persoanelor aflate în strainatate;

 • Asistare si/sau reprezentare juridica în actiunea în constatarea nulitatii sau a anularii testamentului si anularea certificatului de mostenitor;

 • Asistenta juridica si/sau reprezentare în fata instantelor judecatoresti în orice fel de litigii din materia succesiunii;

 • Actiuni în revendicare mobiliara si imobiliara;

 • Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune si uzucapiune, verificarea întrunirii conditiilor de drept material pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune/accesiune;

 • Stabilirea prevederilor legale incidente în materia uzucapiunii, verificarea existentei unui act translativ de proprietate sau a unui just titlu precum si a conditiilor pentru invocarea jonctiunii posesiilor;

 • Actiuni în raspundere civila contractuala/delictuala, repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite;

 • Actiuni în anularea/nulitatea unor acte juridice;

 •  Actiuni în granituire, reconstituirea si fixarea semnelor de hotar;

 • Actiuni în recunoasterea existentei unui dezmembramânt al dreptului de proprietate;

 • Actiuni privind drepturi reale accesorii;

 • Actiuni în evacuare;

 • Recuperari creante, redactare notificari, somatii si convocari adresate debitorului, punere în executare silita a hotarâri judecatoresti ramasa definitiva;

 • Publicitate imobiliara – intabulari, înscrieri de drepturi în Cartea Funciara, notari, instituire/radiere privilegii imobiliare/ipoteci, extrase carte funciara, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil;

 • Actiuni pentru punere în interdictie judecatoreasca/ridicare interdictie judecatoreasca sau de instituirea curatelei etc.