Mihaela Stoiculescu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Dreptul familiei

...
Dreptul familiei

Servicii de asistenta juridica si reprezentare in materia dreptului familiei avand ca obiect cauze privind: 

 • Procedura divortului,  prin formularea actiunii de divort, întocmirea dosarului de divort si stabilirea strategiei de urmat, asistenta si reprezentare în fata instantelor judecatoresti, pe fondul cauzei si în caile de atac pe durata procesului de divort, redactarea înscrisurilor necesare, complementare cererii de chemare în judecata sau a întâmpinarii/cererii reconventionale, dupa caz, asistare si îndrumare cu privire la efectuarea anchetei psihosociale în vederea stabilirii locuintei minorului.
 • Stabilirea cadrului legal de acordare despagubiri/prestatie compensatorie, îndeplinirea conditiilor reglementate de dispozitiile noului cod civil.
 • Reprezentarea cetatenilor romani stabiliti în strainatate în litigiile de divort precum si a cetatenilor de nationalitati diferite si stabilirea statului competent în solutionarea cererii de divort
 • Ordine de protectie, formulare si sustinere în fata instantelor judecatoresti competente a solicitarii având ca obiect ordin de protectie.
 • Procedura partajului, prin redactarea înscrisurilor necesare, asistare si reprezentare în procedura de partaj, in procedura de identificare si inventariere a bunurilor comune supuse partajului, consultanta privind modalitatea cea mai convenabila si avantajoasa de partajare si  admisibilitatea actiunii de partaj,  efectele juridice ale partajului si  desfiintare  acestuia, privind drepturile creditorilor unuia dintre soti si posibilitatea intervenirii acestora în cadrul actiunii de partaj precum si posibilitatea stingerii datoriilor nascute în legatura cu un bun comun. Asistarea si/sau reprezentarea în faza de negociere si încheiere a tranzactiei judiciare si a partajului conventional precum si orice alte actiuni care decurg din actiunea de partaj.
  • Exercitarea autoritatii parintesti (custodia minorilor), stabilirea locuintei minorului la unul dintre parinti si exercitarea autoritatii parintesti, în comun, de catre ambii parinti prin consultanta si îndrumare sociojuridica cu privire la efectuarea anchetei psihosociale în ceea ce priveste modul în care se stabileste locuinta minorului; redactarea înscrisurilor necesare, complementare cererii de chemare în judecata sau a întâmpinarii/cererii reconventionale, dupa caz; traducerea si legalizarea inscrisurilor necesare efectuarii anchetei psihosociale prin comisie rogatorie; asistare si reprezentare în fata instantelor judecatoresti competente în vederea stabilirii domiciliului minorului pe teritoriul României sau în afara acestuia; legalizarea hotarâri judecatoresti pronuntate în litigiile care au ca obiect stabilirea domiciliului minorului precum si modificarea acestuia; redactare si emitere notificari, memorii, înstiintari, cereri catre autoritatile competente în solutionarea situatiilor incidentale cu privire la litigiile de acest gen; precum si alte servicii conexe.
  Regula impusa de noile reglementari în vigoare, este aceea de a se pleca de la prezumtia ca autoritatea parinteasca se exercita în comun, existând posibilitatea, în cazuri temeinic justificate, probate si bine argumentate ca autoritatea parinteasca sa fie exercita de catre un singur parinte, insa, asemenea situatii, sunt întâlnite foarte rar în practica judiciara, deoarece exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte echivaleaza cu decaderea din exercitiul drepturilor parintesti ale celuilalt.

Stabilire / reducere / majorare cuantum pensie de întretinere

  Regula instituita de Codul Civil o reprezinta executarea în natura, a obligatiei de întretinere, atât din partea parintelui la care a fost stabilita locuinta minorului cat si din partea celuilalt parinte, exceptia facând-o situatia în care obligatia de întretinere în natura, nu se executa de bunavoie, moment în care instanta de tutela va dispune executarea obligatiei prin plata unei pensii stabilita, fie printr-o suma fixa de bani, fie printr-un procent din venitul lunar net obtinut de catre parinte.
 •  

Suplinire consimtamânt parinte

  Suplinirea consimtamântului este o actiune pe care o are la îndemâna parintele care nu exercita în mod exclusiv autoritatea parinteasca de a obtine, pe cale judecatoreasca, o hotarâre de încuviintare a scoaterii minorului de pe teritoriul României si deplasarii acestuia pe teritoriul altui stat, prin suplinirea acordului celuilalt parinte care refuza, în mod nejustificat, sa-l ofere, în forma autentica.

Tipuri de cereri:Actiune de divort;– Divortul pentru motive temeinice;– Divortul prin acord;Actiuni privind anularea casatoriei;– Actiune in anularea casatoriei;– Actiune in declararea nulitatii casatoriei;Actiune in partajarea bunurilor comune;– Partajarea bunurilor comune in timpul casatoriei;– Partajarea bunurilor comune dupa desfacerea casatoriei;Actiune in tagada paternitatii;Actiune in contestarea recunoasterii de paternitate;Cereri privind procedura adoptiei interne;– Cerere de deschidere a procedurii adoptiei;– Cerere de incredintare in vederea adoptiei;– Cerere de incuviintare a adoptiei interne;Actiune in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei;Actiune de incuviintare data copilului sa poarte numele  tataluiCerere de incuviintare a adoptiei internationale;Cerere de declarare a nulitatii adoptiei;Actiune de incredintare a copiilor minori;Actiune de stabilire a domiciliului minorului;Actiune privind modificarea masurii de incredintare sau stabilire a domiciliului minorului;Actiune de inapoiere a copilului minor de la persoanele care il detin fara drept;Actiune pentru incuviintarea unor legaturi personale cu minorul;Actiune de stabilire a pensiei de intretinere pentru copii;Actiune de reducere sau sistare a pensiei de intretinere pentru copii;Actiune de majorare a pensiei de intretinere pentru copii, etcLa acestea se adauga notificari, somatii, negocieri privind drepturile mamei, tatalui, copiilor, etc