Mihaela Stoiculescu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Executari silite, recuperare creante

...
Executari silite, recuperare creante

Natura serviciilor juridice in materie de executari silite consta in:

 • Obtinerea legalizarilor hotararilor judecatoresti care urmeaza a fi puse în executare silita; Obtinerea titlurilor executorii pentru recuperarea creantelor; Consultanta si asistenta juridica în vederea identificarii celei mai avantajoase proceduri de executare silita;

 • Negocieri cu debitorii/creditorii, redactare acorduri de plata, tranzactii etc.

 • Asistenta juridica si reprezentare în fata executorului judecatoresc, în procedura executarii silite; Urmarirea actelor de executare, pâna la finalizarea executarii silite; Asistenta si reprezentare juridica în procedura contestatiei la executare precum si în cadrul actiunilor având ca obiect, suspendarea executarii, constatarea prescrierii/ perimarii, întoarcerea executarii silite, constatarea nulitatii clauzei de fidejusiun, etc.

 • Asistenta juridica si reprezentare în procedura evacuarii, licitatiei, sechestre etc.

 • Consultanta si asistenta juridica în procedura executarii silita a obligatiilor de a face si a nu face, a hotarârilor judecatoresti referitoare la minori precum stabilirea locuintei minorilor, darea în plasament, exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul, precum si orice alte masuri prevazute de lege si orice alte servicii specifice.

Servicii oferite în cadrul departamentului de recuperari creante:

 • Consultanta juridica cu privire la modalitatile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea sanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperarii, evaluarea costurilor de recuperare;

 • Asistenta juridica si reprezentare în fata instantelor în actiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept (bancar, telecomunicatii, privatizare, infrastructura);Redactarea tuturor înscrisurilor si actelor necesare procedurilor actiunilor în instanta, participarea la administrarea de expertize judiciare si extrajudiciare necesare recuperarii debitului;

 • Servicii de negociere si tranzactionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clientilor în proceduri de conciliere directa;

 • Despagubiri în cazul accidentelor rutiere petrecute atât în tara cât si în strainatate, soldate cu vatamari coporale din culpa sau decese. Recuperari de daune rezultate în urma unor contracte de asigurari sau a unor accidente auto. Consultanta si reprezentare juridica pentru recuperarea daunelor provenite din accidente auto, vatamare corporala din culpa si omor din culpa.

 • Consultanta, asistenta si reprezentare  în actiuni privind recuperarea creantelor de tipul:

  • plata drepturilor salariale neachitate de angajator la termenul stabilit între parti
  • sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere
  • sume de bani datoarte ca urmare a unei prestari de servicii
  • sume de bani restante ca urmare a încheierii unor acte juridice translative de proprietate cum ar fi contractele de vânzare-cumparare
  • sume reprezentând prejudicii reale cauzate unor persoane fizice cumparatori
  • sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere si comisionariat
  • recuperare taxe auto
  • despagubirii ANRP
  • daune CASCO, RCA
  • despagubiri acordate victimelor accidentelor de masina