Mihaela Stoiculescu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Dreptul muncii

...
Dreptul muncii

 • Tipuri de servicii
 • consultanta, asistenta si reprezentare juridica angajatorilor societati comerciale (microintreprindelor), PFA-uri (persoane fizice autorizate, microintreprinderi), asociatiilor, organizatiilor patronale sau sindicale, pornind de la infiintarea acestora si continuand cu intocmierea documentatiilor, actelor si procedurilor stabilite prin lege sau care sunt impuse de necesitatile organizationale ori ale obiectului de activitate;
 • Redactarea contractelor, acordurilor, notificarilor; asistenta în negocierea contractelor de munca;
 • incheierea si respectarea unor clauze speciale ale acestor tipuri de raporturi de munca (de neconcurenta, confidentialitate, fidelitate, de constiinta, de formare profesionala, de respectarea unei anumite conduite sau set de obligatii s.a.), a regulamentelor si procedurilor interne, contractelor colective de munca, contractelor de prestari servicii s.a
 • consultanta, asistenta si reprezentare juridica la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau de mandat;
 • Asistenta si reprezentare juridica în elaborarea si redactarea contractelor de munca, a clauzelor de exclusivitate, de calificare profesionala, de mobilitate, de confidentialitate;
 • asistenta si reprezentare in procedura prealabila de incercare a solutionarii pe cale amiabila a diferendelor, dar si reprezentarea in fata instantelor de judecata in cazuri de litigii de munca sau comerciale;
 • Asistenta si reprezentare în fata instantelor judecatoresti competente în solutionarea litigiilor de munca;
 • recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale sau a faptelor/actelor ilicite ale salariatilor sau colaboratorilor (persoane fizice sau juridice)
 • Legalizarea si punerea în executare a dispozitivelor hotarâri judecatoresti.
 • consultanta, asistenta si reprezentare juridica salariatilor si functionarilor publici (lucratorilor), aflati in raporturi de munca sau raporturi de serviciu, precum si pentru liber profesionisti (medici, contabili, farmacisti s.a.) aflati in raporturi juridice specifice celor de munca.
 • consultanta, asistenta si reprezentare juridica privind respectarea de catre angajatori a unor clauze speciale ce pot decurge din raporturile de munca (de neconcurenta, confidentialitate, fidelitate, de constiinta, de formare profesionala, de respectarea unei anumite conduite sau set de obligatii s.a.), respectarea regulamentelor si a procedurilor interne, a contractelor colective de munca, sau, dupa caz, a contractelor de prestari servicii sau de mandat;
 • consultanta, asistenta si reprezentare juridica la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau de mandat;
 • contestarea deciziilor de concediere pentru necorespundere profesionala, prin desfiintarea postului sau prin aplicarea sanctiunilor disciplinare;
 • recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale sau a faptelor/actelor ilicite ale angajatorilor (persoane fizice sau juridice);
 • obligarea angajatorilor/beneficiarilor muncii la restituirea sumelor de bani retinute din salariu/retributii, la repararea prejudiciului suferit de angajati (inclusiv in urma accidentelor de munca sau a hartuirii ori abuzurilor la locul de munca), obligarea la plata contravalorii muncii suplimentare.