Axa Cont Logistic - Infiintare firma Bucuresti

Consultanta afaceri si management

...
Consultanta in Afaceri si Management

Evaluari

 • imobiliare
 • bunuri imobile, active necorporale
 • interprinderi

Accesare fonduri

 • fonduri structurale UE
 • agentii guvernamentale
 • banci comericiale
 • Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
 • Banca Europeana de Investitii
 • fonduri de investitii cu capital de risc
 • business angels
 • fundatii si organisme non-guvernamentale
 • granturi SEE si Norvegia
 • venture capital

Planuri de afaceri si strategii

Analiza proiectelor de investitii

 • analiza celei mai bune utilizari a terenului si a constructiilor
 • analiza cost beneficiu
 • analiza optiunilor, analiza financiara
 • analiza economica, analiza riscului
 • analiza de senzitivitate, scenarii
 • arborele de decizie
 • speranta matematica
 • simularea (distributia de probabilitate)
 • analiza probabilista
 • optiuni reale
 • analiza proiectelor multiple

Analize si studii

 • studii de fezabilitate, studii de piata, analiza financiara, solutii de crestere a cash flow-ului si a valorii firmei
 • analiza oportunitatii privind emisiunea de actiuni si obligatiuni

Categorii
Date de contact
0725555888; 0799044000
Str. Maria Rosetti, Nr. 10, Sector 2, Bucuresti
Distribuie