Concordia - Societate Profesionala Notariala Bucuresti

Servicii notariale

...
Acte necesare

Dezbateri succesorale (mosteniri) -Anexa I (eliberata de Primaria localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu, pe baza certificatului de deces in original) -Certificatul de deces, in original si copie -Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie -Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original -Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc) -Testament (daca este cazul), in copie si original Testamente -Actul de identitate al testatorului - persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) -Actul de identitate al legatarului - persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) -Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament Contracte de vanzare - cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, contracte de ipoteca, gaj, imprumut -Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare - cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie. -Actele de identitate ale partilor, in original si copie. Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.) Contracte de inchiriere / comodat 1. Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte: -Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate) -Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare -Actul de proprietate prin care a dobandit autovehiculul (factura, contract de vanzare - cumparare etc.) 2. Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte: -Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate) -Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul fiscal sau certificatul unic de inregistrare sau dupa caz autorizatia de functionare) -Imputernicire / delegatie prin care persoana care se prezinta in fata notarului public pentru incheierea actului, este indreptatita sa faca acest lucru, reprezentant persoana juridica. Declaratii autentice, procuri speciale si generale -Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) -Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs -Legalizari de copii ale unor inscrisuri -Exemplarul original si doua fotocopii ale actului pentru care se solicita copia legalizata. -Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) Legalizari de semnatura -Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul) -Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial. Legalizarea semnaturii unui traducator -Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport). -Documentul tradus in cate exemplare il solicitati, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial. Darea de data certa unor inscrisuri -Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul). -Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus unul pentru arhiva biroului notarial

...
Certificari de fapte

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal: -faptul ca o persoana se afla in viata; -faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc; -faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea; -faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia. Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor, societatilor comerciale.

...
Comerciale

- redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte aditionale); - consultanta de specialitate inclusiv pentru investitorii straini.

...
Contractuale

- contracte de vanzare-cumparare; - contracte de schimb imobiliar; - contracte de donatie; - contracte de intretinere; - contracte de renta viagera; - acte de partaj de bunuri mobile sau imobile; - contracte de imprumut cu sau fara ipoteca; - contracte de inchiriere; - contracte de garantie imobiliara; - antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare; - contracte de imprumut de folosinta (comodat) sau de inchiriere de bunuri; - contracte de imprumut sau donatie de bani.

...
Declaratii

declaratii privind statutul civil al persoanei (adoptie, casatorie, cetatenie, recunoasterea paternitatii, de schimbare a numelui); declaratii de acceptare a succesiunii; declaratii de renuntare la succesiune; declaratii de notorietate; declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume: - ajutor de somaj; - ajutor social; - obtinerea alocatiei de stat pentru copii; - acordarea burselor pentru elevi si studenti; - stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora; - valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

...
Procuri

- procuri generale; - procuri de conservare si/sau administrare; - procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).

...
Succesorale

- dezbateri succesorale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar; - redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti; - redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiuni; - redactarea si autentificarea testamentelor