Pro Cont Services & Solutions - Firma de contabilitate Bucuresti

Audit financiar

...
Servicii de audit financiar

Oferim servicii profesionale de audit prestate in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente.

 
  • Auditarea situatiilor financiare statutare
  • Auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate ca orice alt cadru de raportare financiar-contabil
  • Consultanta in ceea ce priveste organizarea si functionarea departamentului de audit intern
  • Servicii de audit intern conform standardelor nationale si internationale