Pro Cont Services & Solutions - Firma de contabilitate Bucuresti

Asistenta juridica

...
Servicii de asistenta juridica

Consultanta, asistare si reprezentare in orice fel de operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:

 
  • infiintari societati comerciale;
  • modificari acte constitutive;
  • majorari/reduceri de capital social;
  • cesiuni parti sociale, intrari/retrageri asociati;
  • numiri de administratori/cenzori;
  • infiintari/radieri puncte de lucru;
  • modificari de sedii, prelungire contracte sedii;
  • modificare de denumire societate;
  • completare obiecte de activitate;