Agentia de Traduceri Real Translations Bucuresti

4. Interpretariat

...
Interpretariat

Asiguram interpreti de traducere consecutiva si simultana pentru intalniri de afaceri, conferinte, seminarii, interviuri si depozitii juridice, focus grupuri, etc. Interpretarea este activitatea intelectuala de redare orala, dintr-o limba sursa într-o limba tinta, a unor discursuri, prezentari, depozitii, pledoarii si alte forme specifice comunicarii orale. Interpretarea este de obicei bidirectionala si presupune o foarte buna cunoastere a limbilor de lucru la nivel de specialitate si oral, cunostinte lingvistice la nivel de expert si cunostinte în specialitatea de lucru. Astfel, interpretul trebuie sa aiba capacitatea de a reda cu fidelitate si corectitudine în si din limba straina în limba româna discursurile rostite pastrând tonul si nivelul limbii sursa, fara sa adauge sau sa omita ceva din discursul sursa. Interpretarea poate fi, în functie de împrejurari, simultana sau consecutiva. Pentru desfasurarea în bune conditii si pentru producerea de rezultate de înalta calitate, interpretul trebuie sa cunoasca la nivel avansat, scris si vorbit, limba utilizata si limba din / în care traduce, trebuie sa posede vaste cunostinte generale, caracteristice unei persoane cu o educatie de minim 3 ani de colegiu universitar, sa posede un vocabular vast, de la limbajul de specialitate pâna la limbajul familiar sau argotic, sa dispuna de dinamism si agilitate intelectuala si verbala, sa aiba solide cunostinte de terminologie si proceduri folosite în situatia data si educatie, studii si experienta de specialitate. Interpretarea simultana este folosita atunci când persoana care necesita interpretare nu participa în mod direct în procesul de comunicare. Interpretul începe redarea discursului în limba tinta fara sa astepte ca vorbitorul sa termine discursul în limba sursa. În asemenea cazuri interpretarea este de obicei unidirectionala. Interpretarea consecutiva este mai larg folosita si este actul de redare în limba tinta a discursului rostit de vorbitor în limba sursa, dupa ce discursul a fost încheiat sau dupa acumularea unui volum substantial de informatie. Interpretarea consecutiva este de obicei bidirectionala. Tarife si conditii de lucru Tarifele pentru serviciile de interpretariat variaza in functie de gradul de dificultate si de specializare a limbajului, de timpul alocat sau de locatie. Pentru translatii la oficierea casatoriilor sau la semnarea unor acte notariale se stabileste un pret per ora. La translatii cum ar fi conferinte, simpozioane sau intalniri de afaceri, pretul se stabileste per zi. Timpul maxim de interpretare este de 6 ore pe zi, pentru perioade mai lungi se stabileste un tarif pentru fiecare ora depasita. Timpul se contorizeaza incepand din momentul in care interpretul se afla la dispozitia clientului. Pentru deplasarile in afara Bucurestiului, clientul este responsabil pentru transportul, cazarea si masa interpretului in conditii decente.