Topographic Engineering - cadastru, intabulare Bucuresti, Ilfov

Cadastru si intabulare

...
Cadastru si Intabulare

Aveti un imobil situat in intravilan sau extravilan si doriti ca acesta sa faca obiectul unei tranzactii imobiliare?

In acest caz este necesar obtinerea numarului cadastral si a inscrierii in cartea funciara a imobilului, lucru realizabil prin inaintarea catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a unei documentatii tehnice cadastrale intocmita de personalul autorizat al societatii noastre.

Documentele ce trebuie puse la dispozitia noastra de catre beneficiar sunt:

Actele de proprietate ale imobilului in cauza (Titlu de proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Contract de Imprumut, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Dovada achitarii integrale in cazul imobilelor cumparate in rate, Declaratie notariala in cazul actelor netranscrise, Certificat de Mostenitor, Act de donatie, Sentinta Judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, etc.) in copie legalizata;

Certificat Fiscal eliberat in scopul intabularii de catre Administratia financiara de care apartine imobilul;

Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor in copie (Certificat de Inregistrare Unica in cazul persoanelor juridice);

Conventia incheiata intre beneficiar si executant conform anexei 1, cererea de receptive a documentatiei conform anexei 2 si declaratia proprietarului conform anexei 5 semnate de catre beneficiar (stampilate in cazul persoanelor juridice);

Ulterior incheierii conventiei intre beneficiar si executant si a punerii la dispozitie a tuturor actelor mentionate mai sus necesare definitivarii documentatiei cadastrale, se realizeaza impreuna cu beneficiarul masuratorile ce stau la baza identificarii limitelor imobilului si a elementelor componente ale acestuia.

Documentatia rezultata este inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizarii (obtinerii numarului cadastral si intabularii) cu termen de solutionare 21 sau 7 zile lucratoare in functie de optiunea beneficiarului (in regim normal sau de URGENTA).

 

Particularitati:

In cazul in care imobilul a fost dobandit in baza unei Sentinte Judecatoresti copia conforma cu originalul (duplicat) se elibereaza doar de judecatoria unde a avut loc procesul;In cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 pe langa copia legalizata a contractului de vanzare – cumparare este necesara si o copie xerox a schitei anexa la contract;

In cazul imobilelor a caror adresa s-a schimbat (numele strazii sau numarul postal) este necesar un istoric de rol al strazii eliberat de Primarie;

In cazul neconcordantelor intre numele proprietarului din actul de proprietate si cel de identitate (survenite in urma casatoriei sau divortului) se vor prezenta copii de pe certificatul de casatorie respectiv sentinta de divort;

...
Cadastru Imobiliar/Edilitar

Realizam lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, terenuri cu/fara constructie, dezmembrare/alipire terenuri intravilan si extravilan in toate judetele.Lucrari de topografie inginereasca (ridicari si planuri topografice, profile longitudinale si transversale, trasari limite de proprietate si cote)

Categorii
Date de contact
0724809969; 0721923104; 0212116075
Str. Viesparilor, nr. 50, bl. 34, sc. 2, parter, int. 045C, sector 2,
Distribuie