Promar Audit - Audit financiar intern si extern, consultanta Bucuresti

Audit intern

  • intocmirea de proceduri detaliate specifice pentru departamentul de audit intern, care sa acopere integral operatiunile derulate de beneficiar si riscurile la care sunt supuse activitatile societatii;
  • asigurarea unei echipe formate din experti specializati pe domenii specifice, coordonati de auditori financiari membri ai Camera Auditorilor Financiari din Romania;
  • acordarea unui buget de timp suficient pentru intelegerea si verificarea operatiunilor patrimoniale derulate de client;
  • comunicarea continua pe durata efectuarii misiuni de audit cu managementul si personalul societatii client pentru remedierea in timp util a deficientelor constatatem atat in ceea ce priveste reflectarea in contabilitatet a operatiunilor patrimoniale cat si in privinta eficientei si rentabilitatii activitatii desfasurate.
Galerie foto
  • ...