Sindaco Financial - Contabilitate, consultanta financiara Bucuresti

Consultanta fiscala

– asistenta si servicii profesionale în domeniul fiscal;

– servicii si asistenta de specialitate pentru întocmirea declaratiilor fiscale;

– certificarea declaratiilor fiscale, în conditiile legii;

– asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;

– asistenta privind întocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;

– asistenta si reprezentare în fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;

– sfera de aplicare, calcul, termene de plata, modalitatea de stingere a creantelor fiscale;

– obtinerea unor facilitati fiscale, conform cadrului legal în vigoare, raportat la situatia financiara a clientului: scutiri/înlesniri esalonari la plata a obligatiilor fiscale;

– solicitarea si obtinerea de la organul fiscal/vamal a unor acte administrative (solutii fiscale individuale anticipate/SFIA, acorduri de pret în avans/APA etc.), certificari (operator economic autorizat/AEO, AEO pentru simplificari vamale/pentru securitate si siguranta etc.);

– contribuabili nerezidenti: impozite legal datorate pentru veniturile obtinute din România, înregistrare în scopuri de TVA, recuperare TVA etc.);

– persoane fizice autorizate/PFA: reglari fise/operare compensari, recomandari pentru valorificarea oportunitatilor conferite de cadrul legislativ favorabil;

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0745664500
Str. Elev Nicolae Popovici, Nr. 6, Bl. P51, Sc. 3, Et. 2, Ap. 81, Sector 5
Distribuie