Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
71.000 €

6/10, cf1,dec, 55mp, pe mijloc, bloc 1985, reabilitat termic, orientat pe Sud, luminos, baie mare, balcon spatios, gresie, faianta, termopan, usa metalica, zona linistita, cadastru si intabulare, acc...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 6 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 16:18
...
67.000 €

Titan - Ozana - str. Jean Steriadi nr. 19 - apartament decomandat gata de mutare - etaj 3 din 4. Imobilul a fost construit in anul 1970 si reabilitat in 2016. Fiind vorba de un bloc cu 4 etaje, nu exista...

Suprafata 48 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4 M 12 min.
Bucuresti, azi, 16:18
...
105.000 €

Agentia noastra va propune o oferta inedita cu un apartament cu 2 camere situat intr-un bloc din cartierul MIlitari, zona Apusului, Pacii. Zona este una linistita, departe de aglomeratia urbana, blocul...

Suprafata 55 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 6 M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:08
...
69.900 €

proprietar vand apartament 2 camere. Mutare imediata. La parter, an constructie 1983, renovat complet 2018, in apropiere de Mega Mall, piata Delfinului, scoala, gradinita. Se vinde mobilat si utilat

Suprafata 54 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 10 M 18 min.
Bucuresti, azi, 14:50
...
115.500 €

str. Electronicii, proiect unic in zona, langa Metrou Obor si Mall Veranda, zona verde in interiorul complexului de aproximativ 3000 mp, parcari subterane, finalizare proiect final an 2024,

Suprafata 57 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
72.900 €

De vanzare apartament cu 2 camere situat in zona Berceni, la intersectia strazii Luica cu Bulevardul Constantin Brancoveanu. Apartamentul are o suprafata totala de 56 de metri patrati. Apartamentul...

Suprafata 56 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 13:15
...
54.900 €

Particular: Se vinde apartament de 2 camere confort 1, in Pantelimon Vergului, foarte aproape de parcul Morarilor si Sticlarie. Apartamentul este la parter din 10, semidecomandat, cu o suprafata utila...

Suprafata 45 mp An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:10
...
48.800 €

Modalitati de plata acceptate sunt: - RATE LA DEZVOLTATOR cu avans de 40% din valoarea apartamentului si diferenta platibila 5 ANI (60 LUNI), FARA DOBANDA. - Credit Ipotecar (bancar) - Cash Pentru plata...

Suprafata 58 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 6 M 14 min.
Bucuresti, azi, 16:06
...
59.900 €

parc Plumbuita,4/4,terasa OK,cf.1,dec.54mp,pe mijloc,pozitie de exceptie,bucatarie mare, patrata,orientat pe Sud,fara modificari,faianta,usa metalica,aer condit,acte O.K,zona verde, linistita,acc. credit,neg.

Suprafata 54 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:04
...
81.000 €

ap. 2 camere nou - terasa - in complex rezidential premium - Panorama City, Iuliu Maniu, Sector 6, Bucuresti,

Suprafata 60 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, azi, 16:01
...
69.000 €

vanzare apartament de 2 camere confort 1 situat la etajul 6 din P+10 situat in zona Drumul Taberei, curat, centrala termica proprie, cu accesul rapid la metrou, piata, parc. Imobilul, in suprafata utila...

Suprafata 50 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 6 M 7 min.
Bucuresti, azi, 16:00
...
55.000 €

chiar pe Petre Ionescu, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, AC, frigider, masina spalat rufe, boxa, liber, toate actele

Suprafata 40 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 15:54
...
84.280 €

ap. decomandat cu balcon, 52,84 mp, et. 2/4, ct, termopan, gresie, faianta, usa metalica, in constructie/ la cheie, dec. 2023, izolat, lift, parcare subterana,

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:10
...
77.000 €

ap. cochet, mobilat, utilat, decent, balcoane inchise, 52.24 mp, et. 6/13, dubla izolatie, 2 lifturi, parcari subterane, magazine la parter, STB Spitalul Fundeni,

Suprafata 52 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 6 din 13
Bucuresti, azi, 09:05
...
75.000 €

1/4, cf.2, semidec. 43mp, bloc 1972, mobilat complet, fara risc seismic, reabilitat termic, pozitie de exceptie, geam la baie,amenajat, g,f,p,t, usa metalica, aer conditionat, cadastru, intabulare,liber,...

Suprafata 43 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:47
...
35.500 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:47
...
46.000 €

et. 7/10, cf 2, semidec., 40 mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, orientat pe Est, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, geam la baie, zona linistita, doar cash, pret bun, ideal investitie,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 15:43
...
89.900 €

Al. Botorani, agentie imobiliara comision 2%, etaj 5/8, decomandat, 62 mp, bloc 1987, liber, intabulare. Teava de gaze trasa pe scara - pentru cei interesati de montarea unei centrale termice.

An 1987 Decomandat Etaj 5 din 8 M 15 min.
Bucuresti, azi, 15:39
...
75.990 €

Apartamentul cu 2 camere de vanzare, semidecomandat, in suprafata utila de 55 mp, situat la etajul 8/10, vederea libera in spate blocului, locul de parcare tot in spate se poate vedea chiar din apartament....

Suprafata 55 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 M 6 min.
Bucuresti, azi, 15:36
...
71.000 €

6/10, cf, dec, 55mp, pe mijloc, bloc 1985,reabilitat termic, orientat pe Sud,luminos, baie mare,balcon spatios, gresie,faianta,termopan, usa metalica,zona linistita, cadastru si intabulare,accept credit,

M 13 min.
Bucuresti, azi, 15:35
...
65.000 €

7/10, cf. 1, dec. 52 mp, pe mijloc, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, constructie 1975, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, liber, accept credit, neg.

Suprafata 52 mp Decomandat Etaj 7 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 15:35
...
74.000 €

Camil Ressu, piata Ambrozie, metrou la 10 min., parc, semidecomandat, situat la etajul 8/10, intr-un bloc izolat termic, constructie 1970, balcon inchis, bloc linistit, mijloace de transport, Mall,

Suprafata 48 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 15:35
...
86.900 €

Theodor Pallady, 5 minute metrou 1 Decembrie, aproape de piata Titan, magazine, 3 camere, situat la etajul 5/10, decomandat, vedere mixta, 68,63 mp, balcon inchis, debara, 1 baie, bloc izolat termic.

Suprafata 69 mp An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 15:35
...
43.000 €

3/10, cf 2, sdec, 40 mp, bloc 1975, fara risc seismic, geam la baie, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, liber, zona verde, linistita, accept credit, pret negociabil.

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 15:35
...
55.000 €

Apartamentul se afla la 350 metri de statia metrou C-tin Brancusi, la etajul 4 din 10, bloc cu lift, este decomandat, cu bucatarie inchisa, avand 39 mp utili (balcon inclus), acte, credit

Suprafata 39 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:34
...
44.500 €

situat la etajul 4/4, terasa refacuta acum 2 ani, orientare spre est, retras la 40 m fata de sosea, semidecomandat, in stare buna, suprafata utila de 42 mp + balcon inchis de 4 mp, liber,

Suprafata 46 mp An 1958 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:34
...
73.155 €

STAR-CONSTRUCT va prezinta un ansamblul rezidential, a carui lucrare de constructie a inceput in anul 2022. Ansamblul rezidential se afla in zona Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu,...

Suprafata 70 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 5 M 13 min.
Bucuresti, azi, 15:21
...
70.381 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 7 - 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu, este la etajul 1 dintr-un imobil alcatuit din parter 8 etaje. In proximitate gasim marile...

Suprafata 55 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi, 15:21
...
57.500 €

la 7-8 minute de mers pana la metroul Gorjului sau metroul Lujerului iesirea dinspre p-ta Veteranilor, zona retrasa, putin circulata, 2 camera la parter/4, fara balcon, geamuri cu termopan si grilaje

Suprafata 48 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi, 15:20
...
75.000 €

in zona Dezrobirii, la 1-2 minute de Scoala Generala nr. 310, si la 5 minute de piata si metrou Gorjului, etaj 2/8, bloc 1981, renovat recent, modern, bloc inclus pe lista pt. anvelopare, negociabil,

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 15:20
...
78.900 €

in cadrul ansamblului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii. Apartamentul se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna calitate, racordat la toate utilitatile.

Suprafata 59 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 15:18
...

Complexul imobiliar GREEN PARK Residence se afla in sectorul 6, cartierul Militari, Bucuresti si este situat la doar 5 minute de bulevardul Iuliu Maniu, foarte aproape de Militari Shoping Center. Dezvoltator...

Bucuresti, azi, 15:10
...
74.571 €

Ansamblu rezidential modern situat in cea mai noua zona de dezvoltare imobiliara, zona Vacaresti - Vitan, o oaza de liniste si verdeata, aflata totodata in proximitatea tuturor punctelor de interes ale...

Suprafata 53 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 15:07
...
68.477 €

Propunere de achizitie a unui apartament spatios si total decomandat, cu 2 camere. Situat intr-un imobil nou din zona Theodor Pallady, apartamentul are o suprafata totala utila de 52 mp si este disponibil...

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 7 M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:05
...
48.000 €

Apartament 2 camere Sos. Salaj- Parc Humulesti

Suprafata 38 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:00
...
75.000 €

ap. 2 camere, et. 9, metrou Drumul Taberei,

Suprafata 64 mp An 1974
Bucuresti, azi, 15:00
...
62.000 €

2 camere cf 1 circular etaj 4/10, gresie faianta parchet, termopan, usa metalica, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 14:57
...
65.000 €

5 minute parc IOR, stradal, vedere fata, decomandat, fara balcon, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, tv, AC,

Suprafata 41 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 8 M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:57
...
63.000 €

2 camere cf 1 circular 2/10 gresie faianta termopan bloc TD cu holul lung acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 14:56
...
49.000 €

Comision 0 % Dormitorul, baia, holul si bucataria sunt renovate recent. livingul necesita amenajari. Gresie, faianta de calitate, termopane 4 camere, usi interior noi, usa metalica noua

Suprafata 47 mp An 1972 Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, azi, 14:55
...
92.000 €

Proprietar, ofer spre vanzare apartament cu 2 camere, etaj 4 din 8, in cartierul Tineretului, langa Palatul Copiilor. Imobilul, din 1982, este aproape de intrarea in Parcul Tineretului si Parcul Lumea...

Suprafata 53 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, azi, 14:50
...
73.000 €

Bloc reabilitat termic, mobilat, aer conditionat. 5 minute statie metrou 1 Decembrie 1918, 2 minte statie tramvai Ozana. In apropiere: scoli, gradinite, magazine, disponibil imediat. Se accepta credit...

Suprafata 52 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 14:50
...
81.000 €

parc IOR si mall Park Lake, blo creabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, balcon mare, liber

Suprafata 52 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 14:48
...
67.000 €

Drumul Taberei, B.dul 1 Mai, Hanul Drumetul, etajul 3 ,imbunatatiri, mobilat, zona verde,la doua statii troleibuz de Metrou Favorit, o statie de Parcul Drumul Taberei, Kaufland ,Auchan

An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 8 min.
Bucuresti, azi, 14:47
...
70.900 €

din cadrul complexului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna calitate, racordat la toate utilitatile.

Suprafata 53 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 14:46
...
62.990 €

Avion aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 1/10, cf. 1 dec. 58 mp. bloc 1978 reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, orientare est, curat, termopan, um, liber, cadastru, intabulare

Suprafata 58 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 14:42
...
62.000 €

Mc.Donald's, aproape Parc Plumbuita/ Motodrom, str, Rascoala 1907, etaj 2/8, cf.1 dec., 52mp., bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc,orientare sud, bucatarie spatioasa, patrata, necesita renovare, termopan,...

Suprafata 52 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 14:42
...
57.500 €

vav Dristor Kebab, aproape Parc Tei/Plumbuita, Scoala 27,et. 10/10, cf.1 semidec., 50 mp., bloc 1970 reabilitat termic, 2 lifturi, baie cu fereastra, pe mijloc, orientare S, imb., g,f,p, termopan, um,...

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 14:41
...
52.900 €

apartament doua camere, 10 min. metrou, aproape parc, Kaufland, piata, etaj 6/10, cf. 1 semidec., 54 mp, bloc 1970 fara risc seismic pe mijloc, orientare V, baie cu fereastra, scara curata, cadastru,

Suprafata 54 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 14:41
...
76.000 €

Poiana cu Aluni, aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 4/8, cf. 1, dec. 59 mp. bloc 1986 reabilitat termic, baie cu fereastra, centrala termica, 2 balcoane, imb., g, f, p, termopan, um, ac,

Suprafata 59 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 14:41
...
83.000 €

Iancului, Intermacedonia, str. Avrig, langa Sectia Financiara, etaj 8/10, cf. 1, 55 mp, bloc 1985 reabilitat termic, orientare E, bucatarie spatioasa 8 mp, vedere deschisa, imb., g, f, p, termopan, um,...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 14:40
...
64.000 €

15 minute metrou Obor,vav Parc Plumbuita, etaj 6/10,cf.1 dec., 53mp., bloc 1976 fara risc seismic, orientare sud, pe mijloc, imb., gresie, faianta, cadastru, intabulare, liber

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 14:40
...
68.000 €

str. Rascoala 1907, aproape Parc Plumbuita/Scoala 39, etaj 7/10, cf.1 dec., 55 mp, bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc, orientare est, centrala termica, 2 balcoane, imb., termopan, cadastru, intabulare,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 14:40
...
64.900 €

vav Kaufland, aproape piata Obor,Mall Veranda, Scoala 27,etaj 5/10,cf.1 dec.,50mp.,bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic,baie cu fereastra,orientare sud,imb,termopan,um, cadastru, intabulare

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:39
...
50.900 €

langa Hotel Sir, aproape Scoala 39,Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, bloc 1976 fara risc seismic, cf.2 sporit dec., 45mp., hol locuibil, vedere mixta,pe mijloc, orientare S-E,scara curata,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 14:39
...
65.000 €

2 minute metrou, aproape Kaufland/Veranda, piata, etaj 7/10,cf.1 dec.,53mp., bloc 1975 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc,orientare est,imb., termopan,um,cadastru, intabulare,liber

Suprafata 53 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 14:39
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.422
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.281
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.765