Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
79.500 €

pozitie exceptionala pe Sos Iancului stradal apt cu 2 camere la etajul 3 semidecomandat si balcon mare patratos imbunatatiri medii, intr-un bloc monolit reabilitat cu scara civilizata.

Suprafata 54 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:42
...
76.000 €

pe strada Rotunda, bloc reabilitat, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare patrata, liber

Suprafata 50 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:42
...
64.500 €

apartamentul tip studio propus spre vanzare face parte din noul proiect imobiliar de tip boutique numit Vision Plus Boutique Apartments un proiect deosebit, cu un regim mic de inaltime in sectorul 4

Suprafata 48 mp An 2024 Etaj 1 din 3 M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:42
...
71.999 €

la 1 minut Mc Donalds, etaj 4/8, imobil tip rusesc cu 2 lifturi, bucatarie mare patrata, cf.I decomandat, 52 mp, bloc reabilitat construit in 1985, cu imbunatatiri, ramane mobilat precum in imag

Suprafata 52 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 01:05
...
54.000 €

mobilat si utilat complet, centrala proprie, incalzire in pardoseala, lift, toate actele pregatite de vanzare, accept credit

Suprafata 52 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 00:15
...
74.500 €

vedere parc Brancusi, cf. I, 5 min. metrou Titan, Costin Georgian si parc IOR, liber, curat, pozitie deosebita, zona verde, cu acces imediat la piata Minis, STB, scoala, gradinita etc., acte la zi,

Suprafata 53 mp An 1975 Circular Etaj 6 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:39
...
147.000 €

bloc stradal, vedere spate, reabilitat, complet renovat, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, Herastrau

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:39
...
75.000 €

chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:33
...
59.000 €

et. 9/10, decomandat, bloc stradal langa statia de metrou Raul Doamnei, mici imbunatatiri, pretabil investitie in vederea inchirierii dar si pt. locuit, zona linistita, scara curata, accepta credit,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10 M 0 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:31
...
75.000 €

et. 4, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan la bucatarie, toate actele, accept credit

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 16 Apr 19:31
...
64.000 €

et 3/4, cf 1, Decomandat, bloc stradal, reabilitat termic,bucatarie 9 m, fara balcon, 2 min statia de Metrou Raul Doamnei, mici imbunatatiri,pretabil investitie in vederea inchirierii, toate actele la...

Suprafata 49 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:31
...
73.000 €

apartament 2 camere, se vinde mobilat si utilat, confort 1, decomandat, etaj 4, bloc 1980, zona linistita cu blocuri de 4 niveluri, aproape de scoala, gradinita, cresa, piata, profi etc.,

Suprafata 52 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4 M 13 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:31
...
65.000 €

et 2,cf 1, Decomandat, bloc 2020,2 lifturi, acces facil la RATB cat si la Soseaua de Centura, 2 balcoane, centrala proprie, toate utilitatile sectorului 6, actele sunt la zi.

Suprafata 56 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 16 Apr 19:30
...
91.000 €

demisol inalt/4, str Polona, bloc 1945, fara bulina, fara risc, renovat recent,intrare separata, pretabil investitie in vederea inchirierii (Booking,Airbnb),dar si pt locuit,contorizat,acte la zi.

Suprafata 49 mp An 1945 Semidecomandat Etaj demisol din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:30
...
90.000 €

et 7/10, cf.1,51 mp, proaspat renovat,totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc stradal, toate actele...

Suprafata 51 mp Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:30
...
82.000 €

3 minute metru si 5 minute parc IOR, bloc reabiitat, gresie, faianta, parchet, termopane usa metaica, bacon pe toata suprafata apartamentului, AC, partial mobilat si utilat

Suprafata 60 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:30
...
88.500 €

et. 7/10, cf. 1, 51 mp, proaspat renovat, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc stradal, toate actele...

Suprafata 50 mp Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:28
...
68.600 €

Proprietar propun spre vanzare un apartament cu doua camere, decomandat, avand o suprafata utila totala de 53,30 mp, situat intr-un imobil cu regim de inaltime S+P+6 Et, 8 min. Aparatorii Patriei.

Suprafata 53 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 6 M 15 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:27
...
69.500 €

Va propun spre achizitie un apartament cu doua camere decomandat, cu o suprafata total utila de 59.78 mp, amplasat in zona Metalurgiei, Sectorul 4, in aproprierea Parcului Tudor Arghezi,

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 Apr 19:21
...
81.500 €

zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Titan, complet finisat g, f, p, ct, racordat utilitati oras, mutare rapida,

Suprafata 62 mp An 2021 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 Apr 19:21
...
83.000 €

chiar la Mall Park Lake, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 5 minute metrou, 2 minute parc IOR,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:18
...
72.900 €

de vanzare ap. 2 camere, Petre Ispirescu, p/8, an bloc 1989, 60 mp, neg.,

Suprafata 60 mp An 1989 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 Apr 19:18
...
68.500 €

bloc reabilitat, decomandat, termopane, parchet, aer conditionat, liber, toate actele, negociabil

Suprafata 53 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:15
...
66.900 €

Apartament Tip 2C - 49.5 mp utili, sos. Salaj nr. 315 - 323 sector 5, in apropierea targului de legume si fructe, in noul complex rezidential,la aprox. 6 km de Piata Unirii.

Suprafata 50 mp An 2022 Semidecomandat
Bucuresti, 16 Apr 19:15
...
65.000 €

particular cumpar apartament 2 camere decomandat, zona bd Basarabia, Diham, Baia de Arama, la maxim 5-7 minute de metrou Costin Georgian, plata cash

M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:15
...
86.000 €

chiar la Scoala 195, strada Rotunda, orientat catre est, bloc reabilitat, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, credit

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:09
...
72.000 €

15 minute metrou Dristor, bloc reabilitat, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, geam baie, balcon mare, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 Apr 19:06
...
76.000 €

chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, decomandat, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, aer conditionat, masina spalat, aragaz, frigider,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:06
...
84.000 €

chiar pe Baba Novac, restaurant Rucar, bloc reabilitat, stradal, complet renovat 2024, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, temopane, usa metalica, geam baie, liber,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:03
...
62.800 €

Soseaua Salaj nr 315-323 sector 5, in apropierea targului de legume si fructe, in noul complex rezidential, la aprox. 6 km de Piata Unirii.

Suprafata 46 mp An 2022 Semidecomandat
Bucuresti, 16 Apr 19:03
...
87.500 €

stradal pe Grigorescu, bloc reabilitat, complet renovat 2024, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:57
...
150.000 €

bloc stradal, vedere spate, reabilitat, complet renovat, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, Herastrau,

Suprafata 53 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:51
...
87.000 €

renovat complet Agentie imobiliara comision 2% - Drumul Taberei - AFI Orizont Favorit Vanzare apartament cu 2 camere,semidecomandat, etaj 5/8, bloc 1965 fara risc seismic, suprafata totala 49 mp, balcon,...

Suprafata 49 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:48
...
74.990 €

2 camere 49 mp, etaj 8/9, reabilitat, cu imbunatatiri, mobilat, situat in zona Vatra Luminoasa la 3 minute de mers de Parcul Lia Manoliu si 6 minute de metrou Piata Muncii, se accepta credit, liber

Suprafata 49 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:40
...
35.000 €

Apartament 2 camere confort 2,in suprafata de 30 mp,situat la etajul 2 din 4,in curs de renovare la cheie,bloc. M2

Suprafata 30 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:39
...
65.000 €

doua camere, semidec., et. 5/10, necesita renovare, scara curata, zona foarte ok, acte, pret neg.,

Suprafata 55 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:38
...
85.000 €

10 minute metrou, decomandat, bloc reabilitat, 5 minute Kaufland

Suprafata 51 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:36
...
75.000 €

chiar pe Fuiorului, in bloc tip Y, reabilitat, balcon, aer conditionat, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:33
...
78.000 €

bloc reabilitat, termopane, parchet lemn masiv, geam baie, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 53 mp An 1970 Circular Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:33
...
90.900 €

ap. 2 camere semidecomandat la etajul 4 cu interior curat si imbunatatiri, bloc stradal reabilitat scara curata civilizata vedere fata. Acte efectuate, liber. Apropiere Metroul Obor 5-6,

Suprafata 50 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:27
...
68.000 €

bloc reabilitat, decomandat, termopane, parchet, aer conditionat, liber, toate actele

Suprafata 53 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 0 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:21
...
75.000 €

vand ap. 2 camere 54,17 mp, vila A, parter, intrare separata, mobilat, utilat sau inchiriez (400 E/luna),

An 1983
Bucuresti, 16 Apr 18:20
...
69.500 €

va oferim spre achizitie un apartament deosebit, compus din 2 camere decomandate in imobil reabilitat termic. Imobilul se afla in zona Rahova pe strada Ene Modoran langa intersectia cu strada Buzoieni

Suprafata 58 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 16 Apr 18:18
...
83.000 €

piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:18
...
84.000 €

10 minute metrou Dristor, 2 minute parc, bloc reabilitat, stradal, complet renovat 2024, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, temopane, usa metalica, geam baie, liber,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:15
...
75.000 €

chiar pe Fuiorului, Liceu Dante, bazin de inot, confort 1, decomandat, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber,

An 1970 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:14
...
65.000 €

bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:11
...
76.000 €

chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, decomandat, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, aer conditionat, masina spalat, aragaz, frigider,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:11
...
70.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber,

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:10
...
78.000 €

stradal pe Liviu Rebreanu, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, curat, liber

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:10
...
75.000 €

chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:10
...
76.000 €

pe strada Rotunda, bloc reabilitat, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare patrata, liber

Suprafata 50 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:10
Articole recomandate
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 3.187
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.623
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.408