Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
97.500 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat termic, constructie 1982, decomandat, etaj 5/10, renovat, balcon inchis. Se vinde mobilat/ utilat complet, pret negociabil

Suprafata 60 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:04
...
82.000 €

bloc reabilitat termic, vedere spate, etaj 2/7, renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, balcon inchis, ideal atat ca investitie cat si pentru locuit

Suprafata 49 mp Semidecomandat Etaj 2 din 7 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:04
...
69.500 €

stradal, vedere spate, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele. La 5 minute de mers pe jos se afla statia de metrou si piata Crangasi

Suprafata 53 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:51
...
79.800 €

Apartament 2 camere tip 2C - direct dezvoltator

Suprafata 54 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:51
...
53.900 €

Particular - etaj 4/4 - decomandat, fara balcon (bloc tip A) - acum se refac aleile si strazile din jurul blocului, reabilitat termic - termopan, aer conditionat, liber, intabulare

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:48
...
77.800 €

reducere 10.000 de euro, complet finisat la cheie, 2 camere decomandat, 64 mpu, etaj intermediar, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, fara taxa de mentenanta,

Suprafata 64 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:47
...
83.900 €

stradal et. 7/10, cf. 1, semidec. 55 mp, vedere pe spate, liniste, bl. reabilitat termic, luminos, geam la baie, bucatarie mare, patrata, coloane apa noi, contorizat, eventual mob si utilat, liber, g,...

Suprafata 55 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:44
...
63.500 €

apartament confort.1, semidecomandat, etaj 3/9, in randul 2 de blocuri fata de bulevard, bloc vechi, anvelopat termic, construit pe cadre de beton turnat, cu pereti exteriori de caramida,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:43
...
71.000 €

6/10, cf1,dec, 55mp, pe mijloc, bloc 1985, reabilitat termic, orientat pe Sud, luminos, baie mare, balcon spatios, gresie, faianta, termopan, usa metalica, zona linistita, cadastru si intabulare, acc...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 6 din 10 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:43
...
73.900 €

in zona Dezrobirii, la 1-2 minute de Scoala Generala nr. 310, si la 5 minute de piata si metrou Gorjului, etaj 2/8, bloc 1981, renovat recent, modern, bloc inclus pe lista pt. anvelopare, negociabil,

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:43
...
76.650 €

Apartament 2 camere Tip 2B - HILS Brauner - Direct dezvoltator

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 11 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:39
...
67.000 €

pe Burdujeni, circular, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:36
...
89.900 €

Al. Botorani, agentie imobiliara comision 2%, etaj 5/8, decomandat, 62 mp, bloc 1987, liber, intabulare. Teava de gaze trasa pe scara - pentru cei interesati de montarea unei centrale termice.

An 1987 Decomandat Etaj 5 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:31
...
35.500 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:26
...
46.000 €

et. 7/10, cf 2, semidec., 40 mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, orientat pe Est, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, geam la baie, zona linistita, doar cash, pret bun, ideal investitie,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 16:25
...
173.000 €

proprietar, Unirii vis a vis de Enel si Tribunal, la intersectie cu Mircea Voda se vinde de catre proprietar ap. decomandat etaj 6/7, 67 mp plus balcon 5 mp. Multumesc,

Suprafata 67 mp An 1993 Decomandat Etaj 6 din 8 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:25
...
56.999 €

Ramiro Imob va propune spre vanzare un apartament cu o suprafata utila de 52 de metri patrati, situat la etajul 9 din 10 si este compus din doua camere, o baie si un balcon. Acesta este decomandat si...

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:24
...
85.000 €

chiar pe Siriului, scoala 116, bloc reabilitat, centrala, loc parcare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, balcon mare inchis, aer conditionat, lift, acte

An 2008 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:16
...
72.000 €

ap. 2 camere nou in complex rezidential premium - Panorama City, Iuliu Maniu, Sector 6, Bucuresti,

Suprafata 50 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:16
...
40.000 €

vino, ap. 2 camere cf. 3, centrala termica, gaze, bl. anvelopat, termopane, usa metalica, neg.,

Bucuresti, ieri, 16:13
...
62.990 €

Avion aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 1/10, cf. 1 dec. 58 mp. bloc 1978 reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, orientare est, curat, termopan, um, liber, cadastru, intabulare

Suprafata 58 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 16:09
...
76.000 €

Poiana cu Aluni, aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 4/8, cf. 1, dec. 59 mp. bloc 1986 reabilitat termic, baie cu fereastra, centrala termica, 2 balcoane, imb., g, f, p, termopan, um, ac,

Suprafata 59 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 16:09
...
83.000 €

Iancului, Intermacedonia, str. Avrig, langa Sectia Financiara, etaj 8/10, cf. 1, 55 mp, bloc 1985 reabilitat termic, orientare E, bucatarie spatioasa 8 mp, vedere deschisa, imb., g, f, p, termopan, um,...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 16:09
...
64.000 €

15 minute metrou Obor,vav Parc Plumbuita, etaj 6/10,cf.1 dec., 53mp., bloc 1976 fara risc seismic, orientare sud, pe mijloc, imb., gresie, faianta, cadastru, intabulare, liber

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:09
...
68.000 €

str. Rascoala 1907, aproape Parc Plumbuita/Scoala 39, etaj 7/10, cf.1 dec., 55 mp, bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc, orientare est, centrala termica, 2 balcoane, imb., termopan, cadastru, intabulare,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:08
...
64.900 €

vav Kaufland, aproape piata Obor,Mall Veranda, Scoala 27,etaj 5/10,cf.1 dec.,50mp.,bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic,baie cu fereastra,orientare sud,imb,termopan,um, cadastru, intabulare

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:08
...
50.900 €

langa Hotel Sir, aproape Scoala 39,Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, bloc 1976 fara risc seismic, cf.2 sporit dec., 45mp., hol locuibil, vedere mixta,pe mijloc, orientare S-E,scara curata,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:08
...
55.000 €

langa Hotel Sir, Aleea Sinaia,etaj 2/10,cf.2 sporit dec.,hol locuibil, bloc 1976 fara risc seismic, vedere mixta, orietare S-E,imb.,g,f,p, termopan,um, liber,cadastru,intabulare

Suprafata 46 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 16:08
...
57.500 €

vav Dristor Kebab, aproape Parc Tei/Plumbuita, Scoala 27,et. 10/10, cf.1 semidec., 50 mp., bloc 1970 reabilitat termic, 2 lifturi, baie cu fereastra, pe mijloc, orientare S, imb., g,f,p, termopan, um,...

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:07
...
83.990 €

vand apart. renovat complet, cu materiale de calitate, ultramodern, cu parc in fata blocului, vizavi de MedLife.

Suprafata 52 mp An 1965 Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 16:07
...
84.900 €

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere , decomandat , cu pozitionare privilegiata : intre 4 parcuri -Parcul National , Parcul Al.I.Cuza , Parcul Voinicel si Parcul Gheorghe Petrascu , apropape...

Suprafata 53 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:05
...
49.900 €

Agentie imobiliara comision 2 %-centrala termica proprie Ariston, etaj - 9/9 - confort unu, termopan, parchet in camere, gresie + faianta baie si bucatarie, geam la baie, aer conditionat, liber, intab.

Suprafata 52 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 9 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:03
...
66.000 €

Birou vanzari dezvoltator, scoate ultimul model de apartament tip Munchen, cu acte gata, in bloc 2, in complex Arghezi Park Berceni, sector 4, la pretul de 66000 euro, cu tva inclus. Apartamentul se...

Suprafata 61 mp An 2022 Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 16:02
...
42.322 €

Am dat start vanzarilor la studiouri superbe si apartamente cu 2 camere intr-un nou proiect rezidential amplasat la 15 minute fata de metrou Berceni, in ansamblu rezindetial cu spatii comerciale pe parter,...

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 16:01
...
55.100 €

Promotia la plata cash 58000 euro cu tva sau pret cu Programul Noua Casa, Credit Ipotecar la pretul de 60200 euro, apartament 2 camere open space, dormitor cu dressing, terasa mare de sticla, la doar...

Suprafata 55 mp An 2023 Etaj 1 din 6 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:00
...
69.000 €

Anul 1980, primul propietar, apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, st 54 mp, balcon generos, inchis cu termopan, mobilat si utilat complet. Cadastru, intabulare, Acceptam credit bancar. Va...

Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 16:00
...
31.000 €

2 statii metrou, garsoniera confort 2, bloc mixt, etajul 3/10, curata, g, f, p, t, um, mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare, bine situata, bloc stadal,

An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 15:59
...
49.000 €

apartament 2 camere, 50 mp utili, finalizat, mutare imediat, etaj 5/6, situat la 50 m de capat STB 178, 278 si 138, pe str. Tineretului, utilitati canalizare, gaze, curent electric. Comision 0

Suprafata 50 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 15:59
...
65.000 €

an 1980, apartament 2 camere, confort 1, vedere la bulevard, st 55 mp, liber, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar, apartamentul are balcon logie,

An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:59
...
56.500 €

apartament cu 2 camere, confort 1, etaj 3/10, suprafata 51 mp, balcon inchis, bloc anvelopat, str Ghirlandei, Militari Apusului, vis a vis de scoala si la 5 minute de metrou Gorjului sau Pacii. Comision...

Suprafata 51 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:59
...
63.000 €

Negociabil. confort 1 , semidecomandat, instalatii electrice si termice,renovat total, g,f,p,t, usi interioare noi, etajul 6/7, fix 2 statii metrou, cadastru, intabulare,liber

M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:59
...
53.000 €

Apartament 2 camere, semidecomandat, parter, fara imbunatatiri, Margeanului,apropiere misca petre. zona curata, linistita, bloc curat, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar .

Suprafata 50 mp An 1981 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 15:58
...
69.000 €

2 cam dec Str Salaj cu acces imediat la mijloace de transport la et 3/4 al unui imobil anvelopat din 1980, su 55 mp, balcon inchis, termopan, zona linistita,

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 15:56
...
59.900 €

parc Plumbuita,4/4,terasa OK,cf.1,dec.54mp,pe mijloc,pozitie de exceptie,bucatarie mare, patrata,orientat pe Sud,fara modificari,faianta,usa metalica,aer condit,acte O.K,zona verde, linistita,acc. credit,neg.

Suprafata 54 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 15:53
...
65.000 €

7/10, cf. 1, dec. 52 mp, pe mijloc, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, constructie 1975, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, liber, accept credit, neg.

Suprafata 52 mp Decomandat Etaj 7 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:52
...
75.000 €

1/4, cf.2, semidec. 43mp, bloc 1972, mobilat complet, fara risc seismic, reabilitat termic, pozitie de exceptie, geam la baie,amenajat, g,f,p,t, usa metalica, aer conditionat, cadastru, intabulare,liber,...

Suprafata 43 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:51
...
74.500 €

bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, calorifere schimbate, repartitoare si apometre, instalatii electrice schimbate, acte

Suprafata 51 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:51
...
43.000 €

3/10, cf 2, sdec, 40 mp, bloc 1975, fara risc seismic, geam la baie, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, liber, zona verde, linistita, accept credit, pret negociabil.

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 15:49
...
54.500 €

Ag imobiliara- V ialomitei, stradal, in curs de renovare, intabulare comision 2%

Suprafata 53 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:46
...
53.000 €

apartament 2 camere cf. 2, etaj 7, doua locuri parcare, mobilat si utilat. Bloc izolat. Strada Plutonier Petre Ionescu la 7 minute de metrou, piata aproape. Scoala orientare sud. Liber. toate actele

Suprafata 37 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:44
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.502
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.702
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.342