Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
74.000 €

langa parc, decomandat, renovat, geam la baie, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 52 mp An 1967 Decomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 17:09
...
145.000 €

Pozitie excelenta Piata Vitoriei Buzesti in spatele Clinicii Sanador, ap. 2 camere decomandat cu interior curat, toate imbunatatile, mobilat si utilat exact ca in imagini. Acte efectuate,

Suprafata 60 mp An 1989 Decomandat M 9 min.
Bucuresti, azi, 17:08
...
66.000 €

bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 17:06
...
75.000 €

apartament 2 camere decomandat situat in bloc stradal pe Bdul Theodor Pallady, vedere fata, 2 minute de Metrou si Piata Trapezului, bloc reabilitat termic, foarte bine ingrijit, bine impartit,

Suprafata 57 mp An 1975 Decomandat Etaj 10 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi, 17:03
...
79.000 €

ap. 2 cam. (tip 1.2, corp C), spatios, g+f+p+ct Ariston, usi interior Pinum, usa ext. Bella Casa, utilitati oras. Fara intermediari, com. 0%,

Suprafata 55 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 17:00
...
74.900 €

Apartament 2 camere Tip 6 - 58 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 58 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 17:00
...
89.400 €

Apartament 2 camere Tip 7 - 64 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 64 mp An 2024
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 17:00
...
81.400 €

Apartament 2 camere Tip 6 - 58 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 58 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 17:00
...
82.900 €

Apartament 2 camere Tip 7 - 64 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 64 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 17:00
...
77.140 €

Apartament cu 2 camere, disponibil intr-un imobil nou ce face parte dintr-un ansamblu rezidential amplasat excelent in cadrul Sectorului 4, Bucuresti, in zona Metalurgiei, Grand Arena Mall,

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7 M 14 min.
Bucuresti, azi, 16:57
...
62.000 €

9/10,cf1, sdec,52mp,renovat recent, mobilat modern, utilat complet, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, posibila montare centrala, g,f,p,t,usa metal, aer condit, geam la baie, balcon mare, liber,neg.

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 18 min.
Bucuresti, azi, 16:56
...
49.900 €

Vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, balcon, vedere superba, etajul 10/10, nerenovat, la doar cateva minute de metrou si de Parcul Oraselul Copiilor. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 35 mp An 1973 Semidecomandat M 10 min.
Bucuresti, azi, 16:55
...
87.000 €

apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 3, 40 mp utili, strada Vasile Parvan nr. 2-4, acces rapid la mijloacele de transport in comun, foarte aproape de parcul Cismigiu,

Suprafata 40 mp Semidecomandat Etaj 3 M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:55
...
81.000 €

Vitan - Splaiul Unirii Auchan Apartament 2 camere - bloc nou- mobilat si utilat, centrala termica, etaj 3+pod 45 mp, bloc boutique, termopan, gresie, faianta, AC, liber.

Suprafata 55 mp An 2016 Decomandat Etaj 3
Bucuresti, azi, 16:51
...
89.900 €

bloc 2020, centrala proprie, confort 1, decomandat, 6/8, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc de parcare exterior, terasa spatioasa, liber,

Suprafata 58 mp An 2020 Decomandat Etaj 6 din 8 M 8 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
169.000 €

bloc nou, apartament 2 camere modern,centrala proprie, constructie 2014, 2 bai, confort 1, open space, 75 mp, renovat recent, finisaje moderne, se vinde mobilata/utilat, balcon, toate actele, liber,

Suprafata 75 mp An 2014 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 6 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
84.000 €

2 minute parc IOR, renovat complet, bloc reabilitat,10 minute metrou, 5 minute Mall Park Lake,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
79.990 €

etaj 2/10, constructie 1971, detine si o boxa la subsol, necesita renovare integrala, termopane, balconul este inchis in termopan, toate actele la zi, vizionari oricand, cheia in agentie,

Suprafata 65 mp An 1971 Decomandat Etaj 2 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 16:50
...
81.900 €

Apartament 2 camere Tip 5 - 64 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 64 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:45
...
55.000 €

Mantuleasa, semistradal, zona buna si foarte linistita, ideal firma, birouri, Parter/1, centrala termica, bloc fara risc seismic, fara balcon, semidec., 36 mp, curte comuna, g+f+p+t, usa metalica, aer...

Suprafata 36 mp An 1946 Semidecomandat Etaj parter din 1 M 18 min.
Bucuresti, azi, 16:44
...
124.900 €

3/4,cf1 sp, dec,63mp, 2balcoane,scara si vedere stradala, bloc 1996, reabilitat termic, dormitor 20mp,renovat 2023,mobilat modern si utilat,liber, geam la baie,usi int./instal noi, g+f+p+t, usa metal,orientat...

Suprafata 63 mp An 1996 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, azi, 16:44
...
87.156 €

Apartament 2 camere, decomandat, 57 mp., bucatarie inchisa, centrala proprie, balcon, contorizare individuala. Imobilul se preda la cheie, finisaje de calitate la alegere. Comision cumparator 0%!

Suprafata 57 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 6 M 8 min.
Bucuresti, azi, 16:42
...
88.400 €

Apartament 2 camere Tip 5 - 64 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 64 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:40
...
82.400 €

Apartament 2 camere Tip 4 - 59 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 59 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:40
...
75.900 €

Apartament 2 camere Tip 4 - 59 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 59 mp An 2024 Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:40
...
79.000 €

Agentie imobiliara, comision 2%. 2 camere, 7/9, bloc reabilitat, risc seismic 2, complet renovat 2016, termopan, parchet, gresie+faianta,usi noi, instalatii electrice+ sanitare noi, mobilat+utilat, AC,

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 1 min.
Bucuresti, azi, 16:39
...
46.500 €

et. 4/10, ocazie, cf. 2, dec., 37 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, lift modernizat, cadastru si intabulare, certificat energetic, liber, zona linistita,...

Suprafata 37 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:38
...
62.000 €

9/10, cf. 1, semidec, 52 mp, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, posibilitate de montare centrala, g, f, p, t, usa metal, aer conditionat, geam la...

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:38
...
70.000 €

parc Plumbuita, renovat 2021, et. 4/4, cf. 1, dec., 55 mp, bloc 1985, reabilitat termic, geam la baie, bucat. mob. nou, dressing, instal. sanitare si el. noi, usi int. noi, g, f, p, t, usa metal, aer...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:38
...
60.000 €

Kaufland, Mall Veranda, 9/10, cf.1, decomandat, 49 mp, pe mijloc, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica si aer conditionat, balcon spatios, acte OK, liber, acc. credit, neg.,

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:38
...
35.000 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:37
...
135.000 €

Imobil adiacent Bd Decebal, decomandat, 60mp, etaj 1, an bloc 1989, negociabil

Suprafata 60 mp An 1986 Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:36
...
68.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare un apartament de 2 camere situat la parterul unui imobil cu 8 etaje, semidecomandat, 45 mp, renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi interioare...

Suprafata 45 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 1 min.
Bucuresti, azi, 16:33
...
125.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare un apartament de 2 camere situat la etajul 2/D+P+3, decomandat. 58.65 mp, constructie 2011, centrala proprie, loc de parcare subteran- demisol- garaj, boxa....

Suprafata 59 mp An 2011 Decomandat Etaj 2 din 3 M 7 min.
Bucuresti, azi, 16:33
...
79.500 €

Parcare. Ofer spre vanzare ap 2 camere cu centrala proprie, gresie,faianta, parchet de 10mm trafic intens, usi interioare, usa metalica,izolatie de 10cm, pereti de caramida interiori si exteriori,termopane.

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 16:33
...
71.900 €

Apartament 2 camere Tip 3 - 56 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 56 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:25
...
77.981 €

zona de case, bloc cu regim mic de inaltime, ap. 2 camere, decomandat, etaj 2/3, suprafata 51 mp, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret (la alegere), comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 18 min.
Bucuresti, azi, 16:24
...
73.000 €

3 minute metrou si parc IOR, Mega Image langa bloc, 5 minute piata Minis, decomandat.

Suprafata 50 mp An 1972 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 16:21
...
73.400 €

NOU! APARATORII PATRIEI - 2 camere bloc tip boutique 2 camere semi-decomandate, suprafata totala utila de 55,10 mp si un balcon de 9,60 mp. Incalzire prin pardoseala, finisaje deosebite. Bloc tip boutique,...

Suprafata 55 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 6 M 11 min.
Bucuresti, azi, 16:20
...
69.900 €

Apartament 2 camere Tip 2 - 55 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 55 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:20
...
76.400 €

Apartament 2 camere Tip 2 - 55 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 55 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:20
...
72.900 €

Apartament 2 camere Tip 1 - 57 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 57 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:20
...
79.400 €

Apartament 2 camere Tip 1 - 57 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 57 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:20
...
78.400 €

Apartament 2 camere Tip 3 - 56 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 56 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 16:20
...
124.900 €

3/4,cf1 sp, dec, 63mp, 2balcoane, scara si vedere stradala, bl 1996, reabilitat termic, dormitor 20mp, renovat 2023, mobilat modern si utilat,liber, geam la baie, usi int./instal noi, g+f+p+t,usa metal,...

Suprafata 63 mp An 1996 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, azi, 16:07
...
41.000 €

Ap. 2 camere confort doi, etajul sapte din 10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, mutare imediat, accept credit, suprafata utila 37 mp,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:06
...
41.000 €

ap. 2 camere cf. 2, decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber, bloc reabilitat,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:06
...
22.000 €

ap. 2 cam., etaj 2, st 30 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber pret fix urgent

Suprafata 30 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 16:06
...
22.000 €

ap. 2 camere, etaj 2/2, renovat in totalitate, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber, mutare imediat, st- 30 mp

Suprafata 30 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 16:06
...
85.000 €

decomandat, etajul 7/8, bloc dupa cutremur, 2 lifturi, vedere neobturata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, reabilitat termic,

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 7 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:06
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 10.853
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.085
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.484